Stoppa utarmningen av våra arbeten

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Saturday, May 17, 2014 7:31:00 PM Categories: Agera! Aktuellt på Scania Politiken och arbetslivet Övrigt

IF Metalls 3:e kongress pågår för fullt och dagen har fyllts av livliga debatter och en vilja att förändra. Klubbens Malena Danell ha varit en av författarna till en motion om begränsning av den tid var och en får stå och utföra ensidiga och monotona arbeten. Malena var uppe i talarstolen och beskrev för kongressen om den vardag en montör har på Scania och den utveckling vi ser. Om hur arbetet blir allt mer utarmat, ensidigt och tråkigt, där variation och bredd i arbetet ersätts med ett "djup". Ett djup som till exempel kan handla om varför man skall fetta på en nippel eller varför en gänga ser ut på ett visst sätt. Motionen syftar till att motverka denna utveckling i stort och att tiden var och en får stå och utföra ensidiga, bundna arbeten begränsas och att man resten av tiden får utföra mer utvecklande och varierade arbetsuppgifter. Kongressen beslutade att ställa sig bakom motionen vilket innebär att förbundet måste prioritera frågan i kommande avtalsrörelse.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt