IF Metall kräver nolltolerans mot dödsolyckor!

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Wednesday, January 22, 2014 12:41:00 PM Categories: Arbetsmiljö

Över hela landet manifesterade IF Metalls medlemmar den 17/1 för nolltolerans mot dödsolyckor på jobbet och krav på åtgärder från regeringen.

 

I Luleå tågade man till stadsparken där 42 marschaller lyste i vintermörkret – var och en av dessa symobiliserade en arbetare som mist livet på sin arbetsplats under 2013. Förra året var det 42 arbetare som inte kom hem efter jobbet och 42 familjer som förlorade en nära anhörig.

 

IF Metalls krav på nolltolerans går hand i hand med krav på att den borgerliga regeringen tar sitt ansvar och vidtar snabba åtgärder på en mängd områden, fortsatte Anders Ferbe. Och vi kräver detta nu!

 

•Upprätta en nolltolerans mot dödsolyckor på jobbet.

•Se över rättsliga regler och inför längre preskriptionstider.

•Öka resurserna till Arbetsmiljöverket och återupprätta arbetslivsforskningen.

 

IF Metalls krav är förslag på tre enkla åtgärder som regeringen skulle kunna genomföra snabbt.

 

– Men då måste det vara en regering som ser och förstår döden på jobbet, säger Anders Ferbe.

 

Den borgerliga regeringen har sedan 2006 regelbundet dragit ned på resurser – färre inspektörer från Arbetsmiljöverket samt nedläggning av Arbetslivsinstitutet är några allvarliga exempel.

 

– IF Metalls krav och det arbete vi gör för att stärka våra skyddsombud på arbetsplatserna vill vi diskutera med regeringen. Arbetsmarknadsminister Svantesson har ännu inte velat träffa mig, trots påstötningar. Men för att inte fler ska behöva mista livet på jobbet kommer vi att fortsätta jaga ansvariga politiker, lovade Anders Ferbe.

 

Skribent: Anette Lack


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt