Historien om Studier

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Wednesday, November 14, 2012 12:12:00 PM Categories: Utbildning

Fackliga studier ska i första hand vara ett medel för att få till en väl fungerande organisation. Medlemmarna ska ha kunskap för att kunna styra sin fackförening och de som har åtagit sig ett uppdrag ska veta hur de ska utföra det. Studierna ska också fungera som att allmänt stöd för det demokratiska samhället och för allas möjligheter till ett livslångt lärande och utveckling.

 

Medlemmarna kan naturligtvis ha många olika skäl för att delta i utbildning.

Vi vill framhäva tre starka motiv för facklig utbildning och folkbildning.

 

• Det är en förutsättning för en väl

fungerande organisation.

 

• Medlemmarnas utveckling och bildning ger nya förutsättningar för resten av livet.

 

• Vi påverkar utvecklingen i samhället

med våra värderingar och synsätt.

 

Fackföreningen är en idéburen organisation som på demokratisk väg styrs av medlemmarna och deras förtroendevalda. Om du har funderingar på hur just du kan påverka din organisation, prata med din lokala fackliga organisation. För att facket skall vara en levande folkrörelse, behövs ständig påfyllnad av kunskap. Inte bara för att utveckla idéer eller utforma mål men också för att den som får ett uppdrag i organisationen ska klara sin uppgift.

 

Skribent: Patrik Holmqvist


Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt