Gemensamt mål för tidmätning

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Wednesday, October 3, 2012 12:06:00 PM Categories: Arbetsmiljö
Verkstadsklubben har tillsammans med SPS-Office startat en partsgemensam grupp, som under en tid arbetat med att få fram ett förslag på ett verktyg för att kunna tidmäta arbetsmoment.Bakgrunden till detta är dels att takttiderna blir lägre och lägre, men också att arbetsbelastningen blir högre och högre. Sänkningen av takttiderna och effektivisering av processen dem senaste åren har gjort Scania till en extremt konkurrenskraftig lastbilstillverkare, vilket gynnar båda parter.

Ergonomiskt arbete och konkurrenskraftig produkt!

- Från verkstadsklubben vill man dock försäkra sig om att arbetet är ergonomiskt hållbart och att inte medarbetare sliter ut sig till följd av effektiviseringen. Klubben och företagets har tillsammans inlett detta samarbete och gjort en nulägesanalys av processen, dels på Scania, men även genom ett studiebesök på Volvo Personvagnar i Torslanda.
- Scanias verkstadsklubb och företaget har i denna fråga ett gemensamt intresse av att hitta ett så bra verktyg som möjligt att jobba med, både för våra medarbetare och för företaget. Arbetet med att ta fram detta fortgår under hösten 2012.
 
Skribent: Erik Eklund

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt