Gemensam översyn av samarbetsformer

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Monday, March 21, 2016 3:35:00 PM Categories: Aktuellt på Scania

 

Företaget och de fackliga organisationerna gör just nu tillsammans en översyn av formerna för medbestämmande när det gäller Scanias beslutsprocess och mötesstruktur, liksom även gemensam kommunikation. Översynen görs för att anpassa samarbetsformerna till de avtal om medbestämmande som gäller inom Volkswagenkoncernen.

Parterna har enats om följande generella principer för samarbetet:

  • Facken ska involveras tidigt i beslutsprocessen, så att deras synpunkter kan integreras i processen
  • Samarbetet ska bygga på ömsesidigt förtroende och delat ansvar, vara pragmatiskt och fokusera på problemlösning
  • Att arbeta tillsammans är en framgångsfaktor för Scania. Utgångspunkten är att företagsledning och fack är jämbördiga parter med delat ansvar för gemensamt fattade beslut.
  • Kommunikation kring beslut ska, där det är möjligt, ske gemensamt

Ni kan läsa texten i sin helhet i länken nedan!

 

http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService%3Dinline/cm/pub/showdoc.p?docid=49&showchannelitemid=1918103&showchannelid=51

 


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt