Fyrdagarsvecka utan löneavdrag

 • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Wednesday, December 2, 2009 4:02:14 PM Categories: Arbetstid Lön

En överenskommelse har träffats om arbetstidsförkortning nästa år som innebär en fortsättning av fyradagarsveckan utan bruttolöneavdrag.

Förhandlingarna har pågått i flera veckor. De fackliga organisationerna har hela tiden varit mycket tveksamma till en fortsättning av krisavtalet i första hand p.g.a. konsekvenserna för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) och för a-kassan, men även av den principiella uppfattningen om vad lönesänkningsavtal innebär. Den senaste veckan har det skett en öppning.

Klubbstyrelsen beslutade efter diskussion att säga ja till företagets senaste förslag. Metallfacket i koncernen har också sagt ja till förslaget. Vi är också överens om att någon medlemsomröstning inte kommer att genomföras. I och med att samtliga klubbstyrelser inom Scania IF Metall sagt ja blir det ingen ytterligare beslutsprocess. Nuvarande avtal kommer att gälla från den 1 januari 2010. Avtalsperioden är till den 30 juni 2010.

Avtalet i korthet

 • Inget bruttolöneavdrag görs

  • Ingen påverkan i trygghetssystemen, a-kassa, sgi, mfl
 • Företaget förbinder sig att inte lägga varsel under första halvåret 2010 oavsett ev förtida uppsägning av avtalet.
 • 4-dagarsvecka skapas genom att all icke schemalagd arbetstidsförkortning förläggs till fredagar (huvudregel).
 • Scania står för mellanskillnaden för helt lediga fredagar
  • All personal - Q1
  • Volymberoende personal – Q2
 • Ingen extra reducering vid röda fredagar.
 • Q1 är fredagarna lediga oavsett om annan röd dag infaller under veckan. I Q2 flyttas ledigheten till röd dag, v 14 och 19, vilket innebär att fredagen är arbetsdag. Företaget kan bevilja permission fredagen om företaget så bedömer. Målet är att de anställda får information om det senast en månad innan.
 • Undantag från arbete – beslutas av förhandlingsrådet och informeras till förhandlingsgruppen för avtalet. Undantagna behåller arbetstidsförkortningen (komplett intjänande under Q1 – proportionerat per arbetad fredag.)
 • Saxning kan komma att förekomma enligt tidigare modell,    t ex Assistance
 • SRB utfall 2009 tas bort
 • SRB garantibeloppet 2010 tas bort
 • Lönerevisionen 2009 genomförs men retroaktiva utbetalningen skjuts från april till juni 2010
 • Utbetalningen av 2010 års semestertillägg (0.8%) skjuts fram till mars 2011. Lägsta semesterersättning enligt kollektivavtalet IF Metall ska dock utgå.
 • All övertid ersätts genom avräkning i SFA-systemet så länge saldot är negativt. Ersättningsnivån är 1,5 gånger tiden för vardagar och 2 gånger tiden på helger. Skulle uttag av övertid överskrida 10 timmar på två veckor ska förhandlingsgruppen informeras om skälen till övertiden. Ytterligare uttag ersätts enligt ordinarie övertidsregler. Parterna ska gemensamt verka för att anställda i första hand tar ut övertidsersättningen som tid istället för pengar.
 • Månadsvis ska uppföljning göras av undantag och övertidsuttag (inklusive skälen) och användning av konsulter av förhandlingsgruppen.
 • Extra bonustid 2010 i SFA-systemet tas bort
 • Deltidstjänstlediga, inkl tjänstemän 62+ kan ligga kvar på heltid om så önskas
 • Avtalslängd 1 januari 2010 till 30 juni 2010 med uppsägningstid om en månad. Skillnaden mellan förbrukad och kvarvarande arbetstidsförkortning påförs komptidsbanken.

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt