Flexibiliteten på Scania

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Wednesday, May 28, 2014 7:26:00 AM Categories: Aktuellt på Scania

 

I dagsläget är det ca 1000 inhyrda kollektivare på Scania.

Vi har ställt frågan till företaget om hur mycket flexibilitet som egentligen behövs utan att få något seriöst svar.

 

Det finns ett flexibilitetsavtal där Scaniaanställda vid konjunkturnedgångar kan arbeta mindre (minus SFA) och vid uppgångar kan jobba mer (Plus SFA).

 

Det är även så att ca 25-30 personer slutar på Scania per månad som behöver ersättas.

Det finns i vår mening en mycket stor flexibilitet på Scania, utan inhyrning.

 

Som jämförelse kan nämnas att ca 460 visstidare fick sluta från Scania för att täcka upp för krisen 2008. Många bedömde den krisen som den värsta sedan 1930-talet. Idag har man en större flexibilitet bara utifrån antalet inhyrda. Är det verkligen respekt för individen, och är det bra ur ett rent företagsekonomiskt perspektiv, eller handlar valet att hyra in personal om något helt annat?

"460 skickades hem för att täcka upp för krisen 2008, idag har vi ca 1000 inhyrda"

 

Man har idag TL/PS som är inhyrda, även verkstadstekniker förekommer. På vissa avdelningar är över halva bemanningen inhyrd personal. På dessa områden skulle verksamheten stanna om de inhyrda skulle varslas. Verkstadstekniker och TL som exempel är ofta nyckelkompetenser på sina avdelningar.

 

"Det verkar finnas en tro på företaget att de kan välja fritt vilka av de inhyrda som skall vara kvar, och vilka som skall gå"

 

Enligt turordningsregler som även Randstad måste följa, kommer de visstidsanställda vid en nedgång att få sluta först. Efter de i turordningen kommer de tillsvidareanställda, och bland dessa kommer det att ske i den ordning som de anställdesScania kommer vid en lågkonjunktur helt sonika att få finna sig med att följa den ordningen. Det kan då i värsta fall bli så att på den avdelning där halva gänget är inhyrda, får de sluta och ersättas med annan personal.

 

– snacka om rörigt!

 

Dessutom är inhyrning dyrare än att ha egen personal. Varför inte anställa personalen och ev. säga upp folk vid arbetsbrist, som man gjort tidigare. Men det är klart att varsel låter illa i folkmun, och att man som företag inte vill kännas vid de facto att det i verkligheten inte handlar om ett avslutat uppdrag på Scania, utan om uppsägning.

 

Detta har vi sett tidigare, och det beror på att det inte finns jobb för dessa någon annanstans utanför Scania.

 

Att använda inhyrda på det här viset ger bara en av illusion av flexibilitet. Den finns inte där när den verkligen behövs. Vi kan hitta bättre lösningar, Scania kan bättre!

 

Skribent: Erik Eklund och Niklas Johansson


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt