Det skall inte vara ok att hindra en inhyrd att prata med facket

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Saturday, May 17, 2014 6:00:00 PM Categories: Agera! Aktuellt på Scania Politiken och arbetslivet Övrigt
Klubbens företrädare är på IF Metalls kongress och klubbens förhandlare Malena Danell var uppe i talarstolen och stred för en motion klubben skrivit för att hjälpa den som är inhyrd på ett företag. Motionen handlar om rätten att utnyttja sitt medlemskap i facket. För den som är anställd på ett företag får företaget inte på något sätt försöka pressa en anställd från att ta hjälp av facket. Gör företaget det bryter de mot medbestämmandelagen. Det är dock helt ok för chefen på samma företag att till exempel hota en inhyrd med att hen lätt försvinner från företaget om den pratar med facket. Motionen ställer krav på förbundet att denna orättvisa skall bort. Kongressen fattade beslut att bifalla motionen trots att förbundsstyrelsen föreslog att den skulle anses beaktad.

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt