Det blir inga avslut för Randstad

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Wednesday, January 22, 2014 12:59:00 PM Categories: Aktuellt på Scania

Verkstadsklubben och företaget har nu avslutat de förhandlingar som startades 8/1 med anledning av den kommande bastaktsförändringen.

 

Inga av våra arbetskamrater som är inhyrda via Randstad kommer att få sina anställningar avslutade på grund av taktnedgången.

 

Nu när företaget genomlyst verksamheten och fått fram de exakta siffrorna på den övertalighet som uppstår kan vi med glädje konstatera att de väljer att hantera nedgången med naturliga avgångar. Personalomsättningen är så pass hög att Scania genom att stoppa inflödet, kommer att ha rätt bemanning inom ett par månader.

 

Det har hela tiden varit klubbens ståndpunkt att man först och främst skall anpassa bemanningen till det nya behovet med hjälp av naturliga avgångar och att under omställningsperioden använda SFA och utbildningsinsatser för att hantera en eventuell överbemanning.

 

Skribent: Michael Gustafsson


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt