Dags för lönehöjning

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Wednesday, March 19, 2014 12:39:00 PM Categories: Lön

 

I april kommer den tredje delen av den centrala lönehöjningen för denna avtalsperiod.

 

Denna höjning är på 0,6%. Sammantaget har vi fått 2 % + 2 % + 0,6 % i och med den lokala överenskommelsen som klubben tecknade med företaget i början av 2013.

 

Det centrala avtalet skulle gett 1,7 % + 1,9 %. Totalt sett får vi 1 % mer än det centrala avtalet ger.

Den tredje och sista höjningen kommer att utbetalas från och med aprillönen.

 

Här följer några exempel på hur mycket höjningen kommer att ge i kronor:

 

Grundlön

Lönehöjning

23000

138 kr

25000

150 kr

27000

162 kr


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt