Därför tecknade vi ett nytt flexibilitetsavtal

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Thursday, October 6, 2011 11:07:05 AM Categories: Aktuellt på Scania Arbetstid Lön

 

I förhandlingsprocessen med flexibilitetsavtalet har stor möda ägnats åt att reglera hur inhyrning av personal skall gå till. I den frågan är detta avtal sämre än det tidigare avtal vi hade - det är vi väl medvetna om. Anledningen att vi ändå valde att teckna ett avtal beror på att företaget avsåg säga upp det gamla flexibilitetsavtalet som bland annat satte snäva gränser för hur inhyrning av personal fick göras. Företaget förklarade att man ville ha möjligheten att hyra in personal utan de begränsningar detta avtal utgjorde.
I och med detta stod vi inför det faktum att utan ett lokalt avtal så faller regleringen av inhyrning tillbaka på kollektivavtalet och lag. I dessa finns det mycket få regleringar om hur många som får hyras in, vad de inhyrda skall arbeta med och det står företaget fritt att godtyckligt peka på vem som skall få arbeta inom, och vem som får lämna Scanias område.
Det skulle i teorin innebära att Scania skulle kunna göra sig av med en inhyrd för att denne har "fel attityd", att hon/han är lite överviktig, har skadat sig under sitt arbete på Scania eller kanske har en medfödd skada som gör att han/hon arbetar långsammare än en fullt frisk person, och så vidare. Allt detta utan att vi, har något att säga till om.
Kort och gott hade vi väldigt lite att förlora på att sätta oss vid förhandlingsbordet och därigenom försöka att göra det bästa av situationen. Vi valde att lokalt försöka förhandla fram en bättre reglering än vad nuvarande lagstiftning och kollektivavtal erbjuder i frågan och det anser vi också att vi har lyckats med.
I det nya avtalet är vi bland annat överens om att:
personer inhyrda över en längre tid skall delta i normal rotation och inte tvingas utföra enklare, tyngre arbetsuppgifter än den ordinarie personalen.
andelen inhyrda inte bör överstiga 30 % av den totala bemanningen.
en person som är inhyrd inte skall kunna tvingas lämna Scania på godtyckliga grunder.
om Scania väljer att avsluta en inhyrning så skall facket få information om anledningen till det innan det verkställs.
personer inhyrda över en längre tid skall ha samma introduktionsutbildning som en anställd på Scania.
Inget av dessa punkter regleras tidigare i kollektivavtal eller i lag.
Utöver dessa regleringar har även den förlängda uppsägningstiden och möjlighet för de äldre som jobbat länge på Scania att få avtalspension (avgångspension) skrivits in i det nya flexibilitetsavtalet. Vi har även fått igenom förändringar när det gäller SFA som kommer att gynna majoriteten av våra medlemmar, bland annat när det gäller betalningsreglerna. De nya betalningsreglerna gör att de flesta av våra medlemmar kommer att få mer pengar i fickan när de jobbar plus-SFA än vad de hade fått med det tidigare avtalet.
Vi tycker sammantaget att vi lyckats få till ett avtal som delvis tar tag i många av de svårigheter inhyrningen av personal medför för den som jobbar inom bemanningsbranchen. Trots detta så tycker vi att det är beklagligt att företaget väljer att hyra in personal istället för att ha den anställd på Scania. I grunden är det ett val som skapar en mer otrygg arbetssituation för många som arbetar innanför Scanias grindar.

I förhandlingsprocessen med flexibilitetsavtalet har stor möda ägnats åt att reglera hur inhyrning av personal skall gå till. I den frågan är detta avtal sämre än det tidigare avtal vi hade - det är vi väl medvetna om. Anledningen att vi ändå valde att teckna ett avtal beror på att företaget avsåg säga upp det gamla flexibilitetsavtalet som bland annat satte snäva gränser för hur inhyrning av personal fick göras. Företaget förklarade att man ville ha möjligheten att hyra in personal utan de begränsningar detta avtal utgjorde.

 

I och med detta stod vi inför det faktum att utan ett lokalt avtal så faller regleringen av inhyrning tillbaka på kollektivavtalet och lag. I dessa finns det mycket få regleringar om hur många som får hyras in, vad de inhyrda skall arbeta med och det står företaget fritt att godtyckligt peka på vem som skall få arbeta inom, och vem som får lämna Scanias område.

Vi valde att lokalt försöka förhandla fram en bättre reglering än vad nuvarande lagstiftning och kollektivavtal erbjuder

 

Det skulle i teorin innebära att Scania skulle kunna göra sig av med en inhyrd för att denne har "fel attityd", att hon/han är lite överviktig, har skadat sig under sitt arbete på Scania eller kanske har en medfödd skada som gör att han/hon arbetar långsammare än en fullt frisk person, och så vidare. Allt detta utan att vi, har något att säga till om.

 

Kort och gott hade vi väldigt lite att förlora på att sätta oss vid förhandlingsbordet och därigenom försöka att göra det bästa av situationen. Vi valde att lokalt försöka förhandla fram en bättre reglering än vad nuvarande lagstiftning och kollektivavtal erbjuder i frågan och det anser vi också att vi har lyckats med. I det nya avtalet är vi bland annat överens om att:

 

  • personer inhyrda över en längre tid skall delta i normal rotation och inte tvingas utföra enklare, tyngre arbetsuppgifter än den ordinarie personalen.
  • andelen inhyrda inte bör överstiga 30 % av den totala bemanningen.
  • en person som är inhyrd inte skall kunna tvingas lämna Scania på godtyckliga grunder.
  • om Scania väljer att avsluta en inhyrning så skall facket få information om anledningen till det innan det verkställs.
  • personer inhyrda över en längre tid skall ha samma introduktionsutbildning som en anställd på Scania.

Inget av dessa punkter regleras tidigare i kollektivavtal eller i lag.

Utöver dessa regleringar har även den förlängda uppsägningstiden och möjlighet för de äldre som jobbat länge på Scania att få avtalspension (avgångspension) skrivits in i det nya flexibilitetsavtalet. Vi har även fått igenom förändringar när det gäller SFA som kommer att gynna majoriteten av våra medlemmar, bland annat när det gäller betalningsreglerna. De nya betalningsreglerna gör att de flesta av våra medlemmar kommer att få mer pengar i fickan när de jobbar plus-SFA än vad de hade fått med det tidigare avtalet.

 

Vi tycker sammantaget att vi lyckats få till ett avtal som delvis tar tag i många av de svårigheter inhyrningen av personal medför för den som jobbar inom bemanningsbranchen. Trots detta så tycker vi att det är beklagligt att företaget väljer att hyra in personal istället för att ha den anställd på Scania. I grunden är det ett val som skapar en mer otrygg arbetssituation för många som arbetar innanför Scanias grindar.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt