Bonus på 28 052 kronor till Scanias anställda i Sverige

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Wednesday, January 27, 2016 3:47:00 PM Categories: Aktuellt på Scania

 

Scanias nettovinst under räkenskapsåret 2015 blev drygt 6,7 miljarder kronor. Enligt det nya avtal som gäller för Scania Resultatbonus är utfallet direkt kopplat till bolagets nettovinst. Det innebär att Scanias anställda i Sverige får 28 052 kronor i bonus för 2015. Precis som tidigare placeras bonusen i Resultatbonusstiftelsen (SRB).

 

Bonusutfallet på 28 052 kronor är högre än det tidigare systemet, som i snitt givit cirka 15 000 kronor per år.

 

”Det höga utfallet för SRB 2015 speglar Scanias resultat. Vi har idag ett bonussystem som baseras på hur det går för Scanias ekonomiskt, vilket känns bra”, säger Scanias personaldirektör Kent Conradson.

 

”Vi anser att det nya avtalet ger oss en rimlig del av de vinster vi är med och skapar”, framhåller Scanias fackliga organisationer i en gemensam kommentar.

 

För att få del av en hel bonusandel gäller att medarbetare under 2015 haft över 60 procents närvarotid under året, medan de som har mellan 30 och 60 procents närvarotid får halva andelsbeloppet.

 

I det resultatbonussystem som gällde till och med 2014 kunde det högsta utfallet bli 27 000 kronor, vilket enligt beräkningsgrunden för det nya avtalet motsvarar en nettovinst för Scania på 6,5 miljarder kronor.

 

I det nya bonussystemet utbetalas maxbeloppet 54 000 kronor de år då Scanias nettovinst uppgår till 13 miljarder kronor. Samtidigt finns en miniminivå på 6 750 kr, som gäller om Scanias nettovinst blir lägre än 3 miljarder kronor.

 

Varje års bonus går först in i Resultatbonusstiftelsen. Uttag ur fonden kan göras tidigast efter tre hela kalenderårs förvaltning i fonden. Det betyder att 2015 års SRB kan tas ut år 2020.

 

Medarbetare vid produktionsenheter utanför Sverige samt marknads- och finansbolag har andra rörliga ersättningssystem.

 

Den aktieutdelning på 9,6 miljarder kronor som beslutades av Scanias styrelse i december 2015 har ingen påverkan på Scanias nettoresultat


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt