Bara förbättringar i nya Teknikavtalet

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Wednesday, April 6, 2016 10:07:00 AM Categories: Avtalsrörelsen

 

 

Det nya Teknikavtalet innehåller inga försämringar, bara förbättringar.
– Förutom bra reallöneökning och ökad avsättning till deltidspensionen lyckades vi dessutom förtydliga avtalets skrivning om lönesystem. Det känns otroligt bra, säger Christian Teiffel, avtalsansvarig för Teknikavtalet IF Metall.

Teknikavtalet som parterna preliminärt* kom överens om den 31 mars innehåller flera förbättringar.
– Vi har inte sålt bort något inflytande. Med ett avtalsvärde på 2,2 procent får medlemmarna både en schyst reallöneökning och ökad avsättning till deltidspensionen. Avtalet, som är ettårigt, innehåller även förbättringar kring arbetsmiljö och jämställdhet, säger Christian Teiffel.

Starkare skrivning 
I Teknikavtalet lyckades IF Metall dessutom nå fram till en betydligt starkare skrivning om lönesystem än vad som tidigare fanns. Och det behövdes. Tidigare har förbundet nämligen upplevt att rådgivningen från Teknikarbetsgivarna till företagen svajat i frågan kring lokala lönesystem, berättar han:
– Våra förtroendevalda har känt att arbetsgivarna inte förstått att avtalet faktiskt uppmuntrar till lokala lönesystem. Men nu är det problemet löst, med nya kommentarstexter.

Betyder det att det äntligen finns en samsyn?
– Ja, vi är överens med motparten om vikten av att arbeta fram lokala lönesystem. I kommentarstexten framgår det tydligt att de lokala parterna har en skyldighet att försöka träffa en överenskommelse om lönesystem och det kommer att underlätta för klubbarna.

– Vi har också förtydligat kommentaren till löneprincipen, att vid användandet av bedömningsfaktorer måste det finnas en skala eller gradering som är lättbegriplig och väl definierad, säger han.

Utan oskäligt dröjsmål
Förutom en ny, skarpare, skrivning om lönesystem finns tydligen även en kongressmotion med i avtalstexten?
– Det stämmer. Det var på kongressen 2014 som en medlem lyfte problemet med att uppsagda, särskilt på mindre företag, ofta måste vänta orimligt länge på att få sitt arbetsgivarintyg. Och det skapar problem för den enskilde, eftersom det bland annat fördröjer utbetalningen från a-kassan.

– Men nu är även det problemet förhoppningsvis löst. Frågan om arbetsgivarintyg är redan lagreglerad, men nu vi har fått in en skrivning i avtalet som säger att arbetsgivaren utan oskäligt dröjsmål ska lämna intyg, säger Christian Teiffel.

* Avtalsuppgörelserna den 31/3 är preliminära. Den 13 april tar IF Metalls avtalsråd ställning till uppgörelsen och beslutar då att antingen rekommendera förbundsstyrelsen att godkänna eller att förkasta den. Därefter tas beslut i förbundsstyrelsen.

Avtal som berörs är: Teknikavtalet IF Metall, Stål- och metallavtalet, Gruvavtalet, Tekoavtalet, Gemensamma metallavtalet, I-avtalet (fd Allokem) samt avtalen för Återvinningsindustri och Kemiska fabriker.

Uppdaterad 2016-04-04 Skribent: Anneli Lundberg

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt