Avtalsrörelsen - Så här gick löneprocessen till

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Monday, July 5, 2010 8:23:18 AM Categories: Avtalsrörelsen Lön

Leif Östling på framsidan av Dagens Industri med rubriken "Scania - Starkare än någonsin"Den 25 mars kom de centrala parterna överens om ett nytt centralt avtal. Den 4 maj hade klubbarnas förhandlare en första kontakt med företaget angående när de lokala löneförhandlingarna skulle dras igång.

 

Den 12 maj genomfördes det första förhandlingstillfället. Klubbarnas gemensamma krav var att medlemmarna skulle få 3,3 % i höjning för 2010. Det motsvarar 783 kronor om man har snittlön på Scania. För 2009 och 2010 skulle i så fall den totala lönehöjningen ha blivit 1500 kronor per person. En höjning som på ett tydligt sätt hade stått för någon form av ”payback” för de uppoffringar de anställda gjort under krisavtalet med bruttolöneavdrag, förlorade pensionsavsättningar med mera.

 

Företagets representanter replikerade med att konstatera att det centrala avtalet bara ger 0,9 % och att de i övrigt inte ens förberett sig i frågan. Detta skulle de göra på ett eget möte den 25 maj och med det beskedet blev förhandlingarna ajournerade.

 

Sent omsider kom en kallelse till en andra sittning till den 7 juni. Den sittningen blev inställd med motiveringen att företaget behövde ”tänka en vända till”.

 

Nästa träff bestämdes till den 21 juni. Där kom företaget med erbjudandet 0,9 % i lönehöjningar med argumentet att läget framåt ser osäkert ut. Förhandlingarna verkar i detta skede inte leda till något. Inga argument biter och inga förslag till andra lösningar ger några öppningar. Klubbarna berättar att lönehöjningsnivån kommer att tas emot väldigt kritiskt hos medlemmarna. Företaget väljer då att ajournera sig igen. Ny sittning bestäms till 23 juni.

 

På detta möte körs samma mantra om de eventuella orosmolnen som kan komma.

 

Företaget tycker att vi kan skjuta upp förhandlingarna till någon gång i höst för att det kanske är bättre läge då men de kan inte ge några garantier om något. Klubbarna försöker då öppna en diskussion om ersättning i annat än pengar, semesterdagar nämns som ett exempel. Företaget ajournerar sig igen.

 

Ny tid för fortsatta samtal var den 29 juni. Än en gång kommer företaget med samma ”bud” på 0,9 %. Inga alternativ inga öppningar till ett öre eller en minut mer än centrala avtalets tvingande nivå presenteras av företaget.

 

Klubbarna anser i detta läge att det inte är någon mening att fortsätta denna charad som företaget kallar förhandling. Vi kallar den för diktat.

 

Det är flera årtionden sedan det inte träffades ett lokalt avtal om löneökning utöver den centrala nivån.

 

Scania - Ett starkt företag

Två dagar efter sista träffen med företaget, torsdagen 1/7 kom Dagens Industri ut med en artikel om Scania och Leif Östling. Som Östling själv konstaterar betydde det mycket för Scania att de anställda ställde upp på att gå ned i lön och arbetstid under krisåret 2009.

 

DI presenterar vad de stora lastbilstilverkarna presterat när det gäller rörelsemarginal under kvartal 1, 2010. Scania hade en rörelsemarginal på 13 %, Volvo låg långt efter med 3,8%.  Scania går bra, mycket bra och Östling säger det bra själv när han säger att vi har ”den här extrema lågkonjunkturen bakom oss[...]”. Det är inte riktigt den här bilden som presenterats under de löneförhandlingar som förts.

  

Krisavtalet 2009 - Vad kostade det?  

Under 2009 ställde Scanias anställda upp på att gå ned i arbetstid mot att de även fick en lönesänkning.  10% lönesänkning mot 20% förkortad arbetstid tror många. Om man räknar med förlorad arbetstidsförkortning, utebliven lönehöjning, bortfall av pensionsavsättning och bruttolöneavdtaget är det mycket mer än så. Till höger ser ni exempel på vad avtalet kostat i verkligheten per person. 

Vill ni se hur vi räknat så finns en mer utförlig redovisning här.

 

Exempel 1 

En person med en grundlön på 22000 kr i månaden. Innan krisavtalet gick personen 3-skift. Under avtalstiden har personen fått gå ner till 2-skift. Förlorad inkomst exklusive förändring av OB-ersättning: 4534kr/mån * 6 månader (avtalsperioden)

  

Totalt:

27 204 kr

 

Exempel 2

En person med en grundlön på 22000 kr i månaden. Innan krisavtalet gick personen 2-skift. Under avtalstiden har personen fått gå ner till dagtid Förlorad inkomst exklusive förändring av OB-ersättning: 3112kr/mån * 6 månader (avtalsperioden)

  

Totalt:

18 675 kr

klicka här för att ladda ned klubbladet i dess helhet.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt