Avtalsrörelsen 2011 - Avtalskraven är överlämnade

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Thursday, October 6, 2011 10:25:37 AM Categories: Arbetstid Avtalsrörelsen Försäkringar Lön Utbildning Övrigt

 

Avtalskraven är överlämnade
Avtalsrörelsen är i full gång och det är nu som villkoren i det kommande kollektivavtalet förhandlas fram. Vi kommer löpande att skicka ut information om vad som händer i avtalsrörelsen både i klubbladet och i mindre nyhetsbrev under titeln Avtalsextra. Om du inte redan fått dessa, fråga din närmsta förtroendevalda. Här följer en redovisning av parternas respektive avtalskrav.

Avtalsrörelsen är i full gång och det är nu som villkoren i det kommande kollektivavtalet förhandlas fram. Vi kommer löpande att skicka ut information om vad som händer i avtalsrörelsen både i klubbladet och i mindre nyhetsbrev under titeln Avtalsextra. Om du inte redan fått dessa, fråga din närmsta förtroendevalda. Här följer en redovisning av parternas respektive avtalskrav.

 

 

Teknikföretagens och IF Metalls krav i avtalsrörelsen 2011

 

IF Metalls Stefan Löfven uttalar sig om motpartens krav:

 

Teknikföretagens krav är oacceptabla

I dag presenterade IF Metalls motpart på det största avtalsområdet, Teknikavtalet, sina krav inför de kommande avtalsförhandlingarna.

 

– Vi lever inte i samma verklighet. Den saken är klar, säger IF Metalls förbundsordförande Stefan Löfven.

Samtidigt som Teknikföretagen presenterade sina krav fanns IF Metalls förhandlingsdelegation på Teknikavtalet samlad på förbundskontoret.

 

– Delegationens omedelbara reaktion på kraven var att direktörerna fortsätter att bevilja sig själva egna förmåner samtidigt som de kräver att arbetarna ska hålla igen när det gäller löner och dessutom få mindre att säga till om när det gäller till exempel arbetstid. Jag delar den reaktionen, kraven är oacceptabla, säger Stefan Löfven som i går och i dag har lett delegationens diskussioner.

Delegationen har noga gått igenom de krav som Teknikföretagen spaltat upp.

 

– Det första man hakar upp sig på är att de återigen kräver centrala avtal utan överenskommelser om löneökningar.

De vill dessutom inte förhandla om avtalets övriga delar utan bara förlänga det avtal vi har nu, men med ett antal försämringar förstås, säger Stefan Löfven och fortsätter:

– Det kan vi så klart aldrig acceptera. Det blir inget avtal utan centralt avtalade löneökningar. Vi vet att många av våra medlemmar inte skulle få något, eller mycket lite i löneökning, om ökningarna skulle förhandlas på varje enskilt företag.

 

Teknikföretagen kräver också mer makt över arbetarnas fritid.

– De vill kunna flytta på en enskild anställds arbetstid med en hel timme fram och tillbaka utan att det föregås av någon förhandling, vilket ger mindre frihet för individen. De vill också kunna lägga ut mer övertid på den enskilde.

Det sistnämnda är irriterande då våra medlemmar som går under Teknikavtalet i speciellt hög grad upplever problem med mer och mer övertid. När chefen kommer och vill flytta på arbetstiden eller begär övertid är det svårt att ensam säga nej och det får stora konsekvenser för medlemmarnas sociala liv, säger Stefan Löfven.

Teknikföretagen vill också säga upp det avtal som finns om att arbetsgivarna ombesörjer att medlemsavgiften dras från lönen för att sedan vidarebefordras till IF Metall.

 

– Vi kan visserligen förstå arbetsgivarnas irritation över den ökade administration det innebär att regeringen beslutat

om att ta ut en arbetsmarknadsavgift som ändras gång på gång. Men det är likväl dumt att försvåra de anställdas

möjlighet att vara organiserade i facket, eftersom många företag vill ha en stabil motpart och tydliga regler på

arbetsmarknaden, säger Stefan Löfven.

Texten är hämtad från IF Metalls hemsida

Tidslinje - avtalsrörelsen


Skribent: Niklas Säfström


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt