Avtalsrörelsen 2010

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Tuesday, March 2, 2010 8:01:00 AM Categories: Avtalsrörelsen Lön

Det börjar dra ihop sig i avtalsrörelsen. Vårt nuvarande kollektivavtal gäller bara fram till 31

mars i år och parterna har än så länge inte lyckats komma överens om ett nytt. Vilka frågor är det då

som IF Metall driver?

 

IF Metalls lönekrav kontra motpartens krav

IF Metall och de övriga facken inom industrin samt LO

är övertygade om att vi inte löser krisen genom mindre lön att leva på. Våra beräkningar visar att reallöneökning är möjlig. Trygghet och utveckling samt

jämställdhet är också viktiga frågor för både anställda och samhälle.

• Lönenormerande

• Reallöneökning

• Trygghet och utveckling

• Jämställdhet

 

Lönenormerande

Facken inom industrins lönemodell ska fortsätta att gälla. Industrin måste vara lönenormerande på arbetsmarknaden. Därför ska vi vara de första att teckna avtal i avtalsrörelsen.

 

Reallöneökning

Vi kräver en lönepott på 2,6 procent.[…] Lägsta löner och områden där många kvinnor arbetar ska särskilt uppmärksammas. Alla anställda ska garanteras minst 430 kronor per månad i löneökning.

 

Trygghet och utveckling

Utvecklingen inom industrin och arbetsmarknaden ställer högre krav på tydliga regler som ger tryggare anställningsformer och rätt till utveckling i arbetet. Avtalen ska slå fast att tillsvidareanställning är huvudregel.

Det ska finnas en nedre gräns för visstidsanställning. Förekommer ”rullande” visstidsanställningar ska en bortre gräns finnas. Det ska inte vara möjligt att kringgå företrädesrätten till återanställning av uppsagda

genom att anlita bemanningsföretag. Andra prioriterade krav är rehabiliteringsavtal och omställningsstöd till visstidsanställda vid ohälsa.

Anställda med god kompetens är lika viktigt för den enskilda som för industrin i stort. Därför ska anställda ha rätt till utbildning och kompetensutveckling. De som blir uppsagda ska ha rätt att delta i utbildning under

uppsägningstiden. Vid plötsliga förändringar i omvärlden som under en viss tid minskar efterfrågan på företagens produkter ska den anställde erbjudas utbildning i stället för uppsägning.

 

Jämställdhet

De lokala parterna ska varje år genomföra en kartläggning för att rätta till skillnader mellan mäns och kvinnors löner samt möjligheter till lika utveckling i arbetet. Arbetsgivare och fack ska ta fram material och hålla kurser samt skapa en nämnd som synar utvecklingen.

– Citerat från IF Metalls hemsida


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt