Avtalsextra - Det handlar om din lön!

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Friday, May 24, 2013 1:55:00 PM Categories: Aktuellt på Scania Avtalsrörelsen Lön

I början av veckan skickade Metallfacket Scania Sverige ett öppet brev till företagsledningen med anledning av att vi lessnade på att vänta på att företaget skulle agera i frågan. I detta blad kan du läsa det öppna brevet, företagets svar samt de avtalskrav som vi lagt inför den stundande förhandlingen.

 

Öppet brev till Scanias företagsledning

Från Metallfacket Scania Sverige (MSS)

 

MSS ställer sig frågande till hur Scanias företagsledning hanterar den lokala avtalsrörelsen.

Det centrala avtalet blev påskrivet av parterna den 2/4. Sedan dess så har MSS vid ett flertal tillfällen påtalat för företaget om att inleda de lokala avtalsförhandlingarna. Nu har vi den 15/5, alltså en och halv månad efter det centrala avtalet blev påskrivet, fått besked av företaget att man ska diskutera det centrala avtalet internt. MSS och medlemmarna i Verkstadsklubbarna i Luleå, Oskarshamn och Södertälje anser att företaget fördröjer processen medvetet. Vi kan inte se någon annan orsak till varför det tar företaget så pass lång tid att ens komma fram till att starta förhandlingarna. Vi ställer oss också frågande till företagets process kring dom lokala avtalsförhandlingarna. Företaget har här en ordning där man inte sitter direkt mellan parterna och förhandlar, utan företaget har utsett en grupp som på mandat och med direktiv från ledningen får förhandla med oss.

Vilket direktiv får då gruppen från ledningen?

Är det att utifrån ledningens tak på löneökningarna försöka hålla nere nivåerna så mycket som det går?

Eller är det bara att agera budbärare för ledningen?

 

Oavsett vad svaret blir så hanterar inte någon av parterna någon annan förhandlingsfråga på detta sätt. Vi hade en förhoppning att den nya ledningen skulle hantera denna fråga bättre än hur den har blivit hanterad från företaget dom senaste åren. Vi ser tyvärr inga sådana tecken. Både MSS, Verkstadsklubbarna och dess medlemmar börjar tröttna på företagets agerande i en så här viktig fråga.

Vi har nu fått ett första förhandlingstillfälle från företaget.

 

Den är satt till den 29/5. Är inte medarbetarna på Scania värda mer respekt än så?

 

Metallfacket Scania Sverige 2013-05-16

 

Svar från företagsledningen

 

 

 

 

 

Metallfacket Scania Sveriges

kommentar till svaret:

 

Grunden i vår kritik i företagets agerande i den lokala avtalsrörelsen ligger i att företaget fördröjer förhandlingarna. Flertalet av de

saker företaget hävdar att de gjort under tiden hade varit fullt möjligt att göra innan ens det centrala avtalet varit klart. Vi är trots svaret av uppfattningen att våra medlemmars löner borde prioriteras långt högre än det hittills gjorts.

 

Att företaget trots allt hävdar att de gjort ett gediget arbete för att skaffa underlag inför förhandlingarna är i och för sig bra. Detta borde innebära att företaget kommit fram till samma slutsatser som oss - att löneläget på Scania inte är i linje med resten av företagen inom samma bransch och att våra krav är fullt rimliga. Vi tar också för givet att företaget med detta gjort ett mer seriöst jobb än de senaste tre avtalsförhandlingarna

 

– att åter igen bara säga ”nej,

det blir inget mer än det centrala avtalet” borde

rimligtvis inte krävt så mycket förarbete.

 

/ Metallfacket Scania Sverige

 

  

Avtalskrav 2013 från Metallfacket Scania Sverige

 

 

Detta är dom avtalskrav som Metallfacket Scania Sverige (MSS) överlämnar till företagsledningen för Scania CV AB för dom lokala

avtalsförhandlingarna 2013.

 

 

Löner. MSS avtalskrav för avtalsåret 2013 är 4 %. Vi har i de senaste lokala förhandlingarna endast haft en ytterst marginell höjning över det centrala avtalet. Detta avspeglar sig också i att snittet på Scania ligger på 24 760 kr medans rikssnittet i teknikavtalet ligger på 25 119 kr. Tittar vi på dom vi kan jämföra oss med så blir skillnaden betydligt större. Snittet för en kollektivanställd hos vår konkurrent ligger på över 29 000 kr. Våra medlemmar ställer sig frågan varför man som anställd på ett av Sveriges ledande industriföretag, och världens mest lönsamma lastbilsföretag, tjänar under snittet på avtalsområdet och betydligt under snittet i jämförelse med konkurrenten?

 

Ett återställande av permissionsreglerna till den utformning det var innan krisen 2008/2009. MSS begärde vid borttagandet att få en redovisning för vilken besparing detta skulle få för företaget. Denna redovisning uteblev. Eftersom ett flertal av dessa permissionsregler är reglerat i det centrala avtalet, eller i andra lokala avtal så bör denna besparing ha varit marginell.

 

Ett återställande av traktamentsreglerna till den utformning det var innan krisen 2008/2009. Detta var en ren besparingsåtgärd

under krisen och bör därmed återställas.

 

Att återinföra klämdagar. Under avtalsperioden2013 så ligger dessa datum som klämdagar: 10/5, 7/6, 27 och 30/12. Lokalt så har man ständigt problem med ledighet kring dessa dagar. Detta är en fråga som vi gemensamt har intresse av att lösa.

 

 

 

 

 

 

 


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt