Anställ istället för att hyra in personal

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Monday, May 19, 2014 11:24:00 AM Categories: Agera! Aktuellt på Scania Politiken och arbetslivet Övrigt
Det var på IF Metalls kongress många som äntrade talarstolen och argumenterade för den inhyrda personalens räkning. Michael Gustafsson och andra var uppe och argumenterade för en skarpare begränsning av företagens rätt att hyra in personal och att de inhyrda istället borde vara anställda av det företag de arbetar på. Det var med relativt liten marginal som kongressen röstade ned vår och andra liknande motioner. Över en tredjedel stod bakom klubbens linje. Vår uppfattning är att kongressen visat att missnöjet växer när det gäller inhyrning av personal och att det kommer att göra att debatten om inhyrningsproblematiken kommer att spridas även utanför kongresshallen.

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt