Alla 18-månaders får fast anställning

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Thursday, November 17, 2011 10:59:11 AM Categories: Aktuellt på Scania

 

Verkstadsklubben har idag kommit fram till en uppgörelse med Scania om hur avslut och förlängningar av visstidsanställningar skall hanteras.
Bland annat så har vi äntligen fått igenom det krav som vi har ställt på företaget under hela hösten, att de medlemmar som är i sin tredje sexmånaders period skall tillsvidareanställas.
Sedan det blev känt att Scania kommer att avsluta ett antal visstidsanställningar har det kommit starka reaktioner från medlemmar som upplevt den turordning som avsluten sker i, som orättvis och utan logik.
Verkstadsklubbens har under en tid försökt hitta en överenskommelse som säkerställer en ordning där de medlemmar som varit visstidsanställda längst också är de som får gå sist när företaget minskar sin bemanning.
Här nedan ser ni den gemensamma informationen om överenskommelsen som både IF Metall och Scania går ut med.

Verkstadsklubben har idag kommit fram till en uppgörelse med Scania om hur avslut och förlängningar av visstidsanställningar skall hanteras. Bland annat så har vi äntligen fått igenom det krav som vi har ställt på företaget under hela hösten, att de medlemmar som är i sin tredje sexmånaders period skall tillsvidareanställas.


Sedan det blev känt att Scania kommer att avsluta ett antal visstidsanställningar har det kommit starka reaktioner från medlemmar som upplevt den turordning som avsluten sker i, som orättvis och utan logik. Verkstadsklubbens har under en tid försökt hitta en överenskommelse som säkerställer en ordning där de medlemmar som varit visstidsanställda längst också är de som får gå sist när företaget minskar sin bemanning.


Här nedan ser ni den gemensamma informationen om överenskommelsen som både IF Metall och Scania går ut med.

 


Generellt

 

Samtliga visstidsanställda mer än 18 månaders anställningstid tillsvidareanställs

Samtliga visstidsanställda som är inne på sin andra 6 månadersperiod och har beskedsvecka mellan v 41-2011 och v 2-2012 förlängs med ytterligare en period om 6 månader. Detta gäller även den personal som redan fått information om avslutad anställning med start v41.

Visstidsanställda som är inne på sin andra period med beskedsperiod från och med v3-2012 avslutas så länge övertalighet råder.

 

En uppdelning inom driftenheten Södertälje görs mellan bearbetning och montering

 

Bearbetning

Anställda som är inne på sin första anställningsperiod, 6 månaderskontrakt, avslutas med ett mindre antal undantag på grund av kompetens. Avsluten kommer att ske vartefter anställningsperioderna löper ut.

 

Montering

Samtliga 6-månaderskontrakt avslutas vartefter anställningsperioderna löper ut.

Utjämning mellan monterings-PRU:er sker i första hand på frivillig väg

 

Frågor & svar är uppdaterad efter de nya förutsättningarna. Klicka här för att läsa dem.

 

Observera att detta är en lokal överenskommelse mellan Scania och Scania verkstadsklubb i Södertälje. Villkoren gäller av den anledningen endast medlemmar i Södertälje.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt