Nyheter

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Aktieutdelning 

Monday, January 18, 2016 11:06:00 AM Categories: Aktuellt på Scania

 

Volkswagen har under de senaste åren inte tagit ut någon aktieutdelning. Den nu beslutade utbetalningen är på en rimlig nivå för både Scania och Volkswagen. Samtidigt garanterar Volkswagen framtida investeringar i produkter och tjänster för våra kunder. Det säkrar en fortsatt positiv utveckling av anställningarna på Scania och är grunden för vår framtida framgång på den globala marknaden.

 

Den beslutade utdelningen påverkar inte vårt avtal om bonus.

Ingen bonus för inhyrda efter AD-beslut 

Wednesday, December 16, 2015 12:58:00 PM Categories: Aktuellt på Scania

Arbetsdomstolen gick på bemanningsföretagets linje i tvisten om inhyrdas rätt till bonusar. Dock var domstolen inte enig.

– Beslutet innebär att en bonus som betalas ut en gång per år inte ska ingå i de inhyrdas genomsnittliga förtjänstläge, säger IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic.

 

Arbetsdomstolen gav alltså bemanningsföretaget Randstad rätt i bonustvisten. Det innebär att de drygt 600 bemanningsanställda, som är inhyrda till Scania i Södertälje, blir utan bonus. Detta trots att de bidrar till intäkterna på samma sätt som kundföretagets egen personal.

 

Bemanningsföretagen ser förmodligen AD-domen som en vinst. Men den är i så fall ytterst kortvarig, säger Darko Davidovic:


-Nu ska vi göra allt vi kan för att täppa igen den här luckan i bemanningsavtalet, säger han.

 

Du kan läsa texten i sin helhet på If Metalls hemsida i länken nedan

 

http://www.ifmetall.se/forbundet/aktuellt/nyheter/ingen_bonus_for_inhyrda_efter_ad_beslut

Har dina kurser rapporterats in? 

Monday, December 7, 2015 9:00:00 AM Categories: Lön

Nu gäller det att rapportera in de kurser ni gått under året. Vet du med dig att du gått någon kurs, eller kanske fått nys om kurser som kan tillgodoräknas i vårt lönesystem så be er chef rapportera in dessa så fort som möjligt!

Är du osäker på vilka kurser som finns registrerade, och på så sätt utgör din KV-lön så kan du be din närmaste chef att skriva ut detta i form av ett KV-Protokoll.

Din lokala fackliga organisation kan även förklara hur KV-systemet fungerar och hur du räknar

Johan Järvklo och Jörg Hofmann blir nya medlemmar i Volkswagen AG Supervisory Board 

Tuesday, November 24, 2015 8:00:00 AM Categories: Aktuellt på Scania

Anledningen är att Berthold Huber och Hartmut Meine avgick den 20 November 2015


Ordförande för Supervisory Board Volkswagen AG, Hans Dieter Pötsch, tackade avgående ledamöter i förvaltningsrådet för så många år i tjänst på verkställande organ. Han riktade särskilt tack till Berthold Huber, som fyllde platsen som interimsordförande i förvaltningsrådet under flera månader i år:

 

- Mr Berthold Huber axlade stort ansvar under en kritisk fas och har bidragit till att stärka vårt företag. Han förde hela tyngden av sin erfarenhet och auktoritet att bära i tjänst hos vårt företag. Vi är särskilt tacksamma för det.


Dr Wolfgang Porsche, som är medlem i det verkställande utskottet och en representant för familjens aktieägare i Supervisory Board, underströk:

 

- Berthold Huber har för IG Metall, har bidragit till att utveckla innovativa och flexibla kollektivavtal som bevarade arbetstillfällen inom den tyska industrin utan att äventyra företagens konkurrenskraft. Han var en beslutsam förhandlingspartner, alltid villig att kompromissa, fri från ideologi och därför respekteras av alla. Mer än en gång, han visade mod i kritiska situationer och tog personligt ansvar. På uppdrag av aktieägarna vill jag uttrycka vår varma uppskattning för det. För mig har han alltid varit en moralisk förebild.


Bernd Osterloh, ledamot av det verkställande utskottet och ordförande i riksbanks och koncernens företagsråden i Volkswagen AG, säger:

 

- Jag har känt Berthold Huber i nästan 30 år. Jag har alltid respekterat honom för att han vart en god lyssnare och en rättvis sparringpartner, och som vart villig att fatta de rätta besluten. Det har visat sig vara särskilt värdefull under de senaste svåra veckorna. Berthold Huber har spelat en nyckelroll för Volkswagen och för våra medarbetare. Jag vill uttrycka mitt uppriktiga tack för det. Jag är säker på att han kommer att fortsätta att stödja oss i framtiden. Hans efterträdare är Jörg Hofmann, den nya första ordförande i IG Metall, som har gått med på att ansluta sig till Europas största biltillverkare.

 

- Utnämningen av Johan Järvklo från Sverige skickar en tydlig signal om att vi arbetstagarrepresentanter tycker att det är viktigt att ge våra internationella kollegor möjlighet att delta i det högsta beslutande organet.

Dags att nominera till verkstadsklubbens styrelse 

Tuesday, October 20, 2015 2:54:00 PM Categories: Agera! Övrigt

Nu är det åter igen dags att nominera ledamöter till vår klubbstyrelse. Perioden började den 16/10. För att lämna in ett förslag så tar ni kontakt med någon ur valberedningen nedan. Senaste den 16 December behöver vi ha era förslag inne.

 

Valbara poster i V-Klubbens styrelse  2016-2017

 

Ordförande 2år                                    Johan Järvklo

3 Ordinarie ledamöter 2år                 Bo Luthin, Stefan Leiding,

                                                                  Niklas Johansson(Vakans)

5 Suppleanter 1år                                 Leena Bergfors, Dana Stanica, Johan Nilsson, Erik Eklund, Rudi Glasfors

 

1 Ordinarie Revisor 2år                      Idag- Musa Bedanho   

1 Fyllnadsval Revisor 1år                   Idag- Mats Johansson

2 Revisor suppleanter 1 år                 Idag- Roger Björk, David Shokrollahi

 

1 Ordinarie Fanbärare 1år                  vakant

1 Fanbärare suppleant 1år                  vakant

 

 

Kontakta någon ur valberedningen om du vill nominera en person till någon av dessa positionerpå deras  scania-mail tel. nr. eller till valberedningen.vklubben@scania.com

 

Valberedningen V-Klubben Scania          E Mail                                               tel.nr.     

Trpe Kuzmanovski (Samankalande)  trpe.kuzmanovski@scania.com         86241

Marie Larsson                 marie.larsson@scania.com

Bedanho Musa                musa.bedanho@scania.com                                   81834

Doland Carl                     carl.doland@scania.com                                           83935

Shestopalov Peter           peter.shestopalov@scania.com                            53281

Helene Olofsson              helene.olofsson@scania.com                                70085

Petri Jokimäki                  petri.jokimaki@scania.com                                     82650

Thomas Bladt                  thomas.bladt@scania.com                                        0739146464

 

 

 

1. Nomineringar

Under nomineringstiden kan alla medlemmar nominera personer som de tycker skulle vara lämpliga som företrädare i de uppdrag som det hålls val till. Förslagen skickas in till valberedningen och skall ha kommit in senast 25 januari.
Valberedningen tar naturligtvis även emot tips och förslag från alla medlemmar. Efter att det inkommit ett tips tar valberedningen kontakt med berörd medlem  och nominerar denna om de tycker att medlemmen är passande för något uppdrag. Om du bara vill ge tips till valberedningen så måste du tydligt uppge att du bara vill tipsa om personen.

Under nomineringstiden kan alla medlemmar nominera personer som de tycker skulle vara lämpliga som företrädare i de uppdrag som det hålls val till. Förslagen skickas in till valberedningen och skall ha kommit in sen

ast 25 januari. Valberedningen tar naturligtvis även emot tips och förslag från alla medlemmar. Efter att det inkommit ett tips tar val

beredningen kontakt med berörd medlem  och nominerar denna om de tycker att medlemmen är passande för något uppdrag. Om du bara vill ge tips till valberedningen så måste du tydligt uppge att du bara vill tipsa om personen.

 

2. Valberedning

Valberedningen tar emot alla nomineringar som skickas in. Valberedningen går igenom dessa, genomför intervjuer och tar fram två listor. En lista med ett förslag med de personer som valberedningen anser bör bli valda. Den andra listan innehåller alla andra nomineringar som skickats in.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Valberedningens förslag

Listorna lämnas ut till medlemmarna senast två veckor innan verkstadsklubbens årsmöte.

 

 

 

 

 

 

 

4. Årsmöte

Vid årsmötet samlas medlemmarna för att välja de personer som skall representera dem som förtroendevalda. De medlemmar som inte godtar valberedningens förslag måste på mötet ställa sig upp och nominera den från Övrigt-listan som de tycker skall bli vald. Val kommer att hållas i de fall det finns flera nominerade till ett och samma uppdrag. Årsmötet kommer att hållas den 15 februari.

 

 

 

 

 


Verkstadsklubben anordnar medlemsmöte 28 oktober! 

Tuesday, October 20, 2015 2:53:00 PM Categories: Möte

Den 28 oktober kl: 14.00 hålls ett medlemsmöte i SUC-Huset By 280. (mellan syd och chassi)

 

På agendan har vi bland annat följande punkter:

 

  • Beslut om verksamhetsplan för 2016
  • Information från valberedningen om nomineringsförfarande inför klubbens årsmöte
  • Beslut om nya stadgar för klubbens grupporganisationer
  • Möjlighet att ställa frågor samt aktuell information

 

Du som deltar på mötet utanför ordinarie arbetstid kommer att få övertidsersättning i enighet med utvecklingsavtalet.

 

Om du deltar på mötet under arbetstid skall du koda “18 fackl/UVA” i Time. Är du på mötet utanför arbetstid kodar du ”14 Öt fackl/UVA” i time.

Kollegor! 

Tuesday, October 13, 2015 11:04:00 AM Categories: Aktuellt på Scania

 

 

Ni har alla hört om den dieselskandal som våra ägare, Volkswagen, befinner sig i.

 

Vi vet i dagsläget inte om eller hur det här kan komma att drabba Scania. Och det är onödigt att spekulera om vad som skulle kunna tänkas hända och liknande.

 

För närvarande så följer vi inom de fackliga organisationerna naturligtvis utvecklingen aktivt och kommer att löpande rapportera om hur utvecklingen ser ut för oss.

 

Jag hoppas att ni har tålamod med att detta är en väldigt komplicerad fråga och att ni kan ge oss ert stöd i det arbete som kommer att behöva göras framåt.

 

Mvh Johan Järvklo

Anpassningar till det "nya" flexibilitetsavtalet pågår för fullt! 

Tuesday, October 13, 2015 10:58:00 AM

 

 

Här i Södertälje kommer över 500 arbetskamrater att erbjudas anställning på Scania under hösten.

 

Några har redan anställts, andra har fått erbjudandet och många fler kommer att få sitt erbjudande under hösten. Detta är en del av den överenskommelse som verkstadsklubben gjorde med företaget i våras, att hösten skulle vara en anpassningsperiod till de nya begränsningarna av inhyrning.

 

Vi är även överens kring principer om hur urvalet skall ske, att de som varit inhyrda längst är de som skall erbjudas anställning först.

 

Har du frågor om turordningen på just ditt område så kan du kontakta din lokala grupporganisation på Scania som har dessa diskussioner med företaget.

 

Vi har även samlat de vanligast förekommande frågorna kring övergången mellan Randstad och Scania längre ner på sidan!

 

Från och med 2016 kommer Scania inte ha mer än 10% inhyrda per ort och ingen skall behöva gå som inhyrd längre än max 24 månader.

 

Vi välkomnar alla nya medlemmar till Scania verkstadsklubb

Försäkringar för nya medlemmar 

Tuesday, October 13, 2015 10:57:00 AM Categories: Försäkringar

 

 

När du går med i IF Metall så får du ett erbjudande om försäkringar som tagits fram i samarbete mellan IF Metall och Folksam. En del försäkringar ingår i medlemskapet, andra kan du köpa till efter behov.

 

I medlemskapet ingår en fritidsolycksfallsförsäkring som ger dig ett ekonomiskt skydd vid olycksfall på fritiden.

Den täcker en rad områden, förutom kroppsskador även ersättning för t.ex. kläder som går sönder vid ett olycksfall. Vidare ersätter den också medicinsk invaliditet till följd av olycksfall. Det som krävs för att få ersättning är att man har uppsökt läkare och att det är ett olycksmoment inblandat. Efter läkarbesöket ringer man Folksams skadeavdelning på telefonnummer 0771-960 960 så regleras ersättningen i de flesta fall per telefon. Man är alltid garanterad ett belopp på 1 000 kronor, men beroende på skadans art kan beloppet bli väsentligt högre.

 

 

I ditt medlemskap ingår också en barngrupplivförsäkring som är en begravningshjälp på 25 000 kronor som gäller tills barnet fyller 18 år.

 

Som ny medlem kommer du också att anslutas till sjuk- och efterlevande försäkring för dig själv och din make/maka. Det är en tredelad försäkring som ger dig 1 800 kronor per månad efter 90 dagars karens vid arbetsoförmåga. Den ersätter också vissa diagnoser med ett engångsbelopp på 50 000 kronor. Det ingår även en dödsfallsersättning på 250 000 kronor. Priset är 79 kronor/månad per försäkrad.

 

Du kommer också att anslutas till Utökad medlemsolycksfall-Fritid för 18 kronor/månad. Den höjer beloppet för medicinsk invaliditet till följd av fritidsolycksfall från 200 000 kronor till 1 000 000 kronor.

 

Är du gift kommer också din make/maka att bli medförsäkrad i fritidsolycksfallsförsäkringen för 38 kronor/månad.

 

Vill du inte ha dessa försäkringar måste du själv tacka nej till erbjudandet via svarskupongen du får av IF Metall.

 

Att man gjort på det här sättet beror på att om man är med från början i försäkringen så behövs ingen hälsodeklaration lämnas. Vill man däremot teckna försäkringarna vid ett senare tillfälle måste en omfattande hälsodeklaration fyllas i där väldigt många nekas en eller flera delar i försäkringen.

 

Utöver dessa försäkringar som ingår i ett paketerbjudande när du blir medlem i IF Metall, så kan du själv välja att teckna ytterligare försäkringar.

 

K-hemförsäkring för medlem i IF Metall ersätter inte bara förstörd egendom, utan innehåller t.ex. även överfallsskydd, reseskydd och skydd mot ID-stöld.

 

Är du inte gift kan du medförsäkra din sambo i både fritidsolycksfallsförsäkringen och i sjuk-och efterlevande försäkringen.

Har du barn kan du teckna en Medlemsbarn som gäller till och med 25 års ålder. Där kan du välja ersättningsnivå från 20 prisbasbelopp upp till 50 prisbasbelopp.

 

Mer information kan du få av din lokala försäkringsinformatör.

 

Skribent: Mats Johansson

Nu blir arbetslöshetsförsäkringen bättre! 

Tuesday, October 13, 2015 10:54:00 AM Categories: Tips & Råd

Regeringen har beslutat att höja den maximala ersättningen från a-kassan.

De nya reglerna började gälla den 7 september 2015 och du som har rätt till högre ersättning kommer att få det automatiskt.

 

Den högsta inkomstbaserade ersättningen höjs från 680 kronor till 910 kronor per dag

 

"Från 680 till 910 kronor per dag"

 

 

Höjningen innebär att du som tjänade upp till 25 025 kronor i månaden innan du blev arbetslös kan få ut 80 procent av din lön från a-kassan under de första 100 dagarna. Därefter sänks högsta ersättningen till 760 kronor per dag.

 

Vikten av att fackföreningar påverkar politiken!

 

Den här frågan är ett bra exempel på hur vi inom fackföreningarna måste arbeta med de politiska frågorna.

Vi ser en trend på svensk arbetsmarknad där arbetarna i större utsträckning skall vara de som står för flexibiliteten, och detta medför naturligtvis många otrygga anställningar. Fackföreningarna har länge drivit frågan att a-kassan måste gå att leva på, inte minst om vi skall kunna upprätthålla det fackliga löftet.

 

En hög A-kassa tjänar alla på, även vi med trygga anställningar på Scania som har ett jobb att gå till.

När A-kassans ersättningsnivåer är för låga så tvingas arbetslösa att konkurera med oss till lägre pris och sämre villkor än vad vi kommit överrens om och trycket på sänkta ingångslöner ökar.

 

Nu ser ersättningarna ut som följer:

 

Dag 101-200 80 procent av lönen Högst 760 kronor per dag

Dag 201-300 70 procent av lönen Högst 760 kronor per dag

Dag 301-450* 70 procent av lönen Högst 760 kronor per dag

Page 6 of 42 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt