Nyheter

 • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Arbetstider med 4-dagarsvecka 

Thursday, December 17, 2009 9:05:57 AM Categories: Arbetstid

När vi tecknade det nu rådande krisavtalet i våras gjordes en del förändringar i arbetstiderna för vissa skiftformer. Detta gjorde man för att möjliggöra för alla att få 20 % kortare arbetstid. Efter nyår börjar det nya 4-dagarsavtalet att gälla, men dessa tidigare genomförda förändringar i arbetstiderna består. Det betyder bland annat att de som arbetar tvåskift fortsätter att arbeta något kortare dagar mellan måndag och torsdag. Det blir tack vare det en något mer rättvis fördelning av den lediga tiden, men det innebär även för dessa att dag före helgdag inte är kortare än de resterande arbetsdagarna i veckan.

Om du blir långtidssjukskriven eller tar föräldraledigt 

Thursday, December 17, 2009 9:03:09 AM Categories: Försäkringar Tips & Råd

Om du blir sjukskriven mer än 14 dagar eller tar föräldraledigt riskerar du att få en lägre ersättning än vad du har rätt till. Du har nämligen en högre lön än vad som framgår på ditt lönebesked i och med den löneökning som vi formellt sett fick redan den 1 november men som utbetalas retroaktivt först 2010. Glöm därför inte bort att anmäla årets lönehöjning på 717 kr per månad till försäkringskassan om du skulle bli sjuk eller tar föräldraledigt.

Om du är sjuk mer än 14 dagar skall du dessutom göra en anmälan till AFA försäkring gällande AGS avtalsgruppsjukförsäkring. Denna försäkring har du genom att du arbetar på en arbetsplats som tecknat kollektivavtal och den ger dig en ersättning på ytterligare ca 10 % av din lön under sjukperioden.

Vi har tack vare kollektivavtalet även en premiebefrielseförsäkring. Om du tar föräldraledigt, se till att anmäla dig till denna försäkring. Den gör att du tjänar in din avtalspension även när du är sjuk eller föräldraledig. För dig som är föräldraledig gäller den som längst under 13 månader den fram till dess att barnet fyllt 8 år eller avslutat det första skolåret. Den gäller dock inte vid vård av sjukt barn eller under de 10 pappadagarna som ges i samband med barnets födelse.

Är du sjukskriven längre än 14 dagar räcker det med att du anmäler dig till avtalsgruppsjukförsäkringen. I och med det har du även anmält dig till premiebefrielseförsäkringen.

Har du redan varit sjuk eller haft föräldraledigt behöver du inte vara orolig att du går miste om dessa ersättningar, du kan anmäla i detta efterskott. Blanketter finns hos din lokala försäkringsrådgivare eller på www.afa.se

Föräldralön 

Thursday, December 17, 2009 9:01:33 AM Categories: Försäkringar Tips & Råd

Du har vid föräldraledighet möjlighet att, utöver föräldrapenningen få ut ytterligare 10 % av din lön under din ledighet. Beroende på anställningstid har du rätt till föräldralön från företaget under en tid på maximalt en till fyra månader. Ett krav är att du varit anställd under minst ett års tid. Du har bara rätt att få ut ersättningen under en sammanhängande ledighetsperiod och den måste tas ut innan barnet är 18 månader. Om du vill veta mer kontakta ditt kontaktombud eller läs mer i kollektivavtalet § 8 Mom 4 (s47).

Medlemsutbildning 

Thursday, December 17, 2009 8:59:59 AM Categories: Utbildning

Det hålls en medlemsutbildning för tjejer den 8-10 februari. Är du en tjej som vill veta hur facket fungerar, vad facket kan hjälpa dig med, eller vad du kan hjälpa ditt fack med. Tveka inte att anmäla dig till denna kurs. Hör av dig till verkstadsklubbens studieorganisatör Johan Rocklind om du är intresserad. Anmälan skall vara inne senast 22 januari.

Dags för nomineringar till Klubbstyrelsen 

Thursday, December 17, 2009 8:50:40 AM Categories: Agera! Möte

Nu är det åter igen dags att nominera ledamöter till vår klubbstyrelse. För att lämna in ett förslag så tar ni kontakt med någon ur valberedningen nedan. Senaste den 8  Januari 2010 behöver vi ha era förslag inne. 

 

 

Kontakta verkstadsklubben om du även behöver telefonnummer till dessa personer

Ljusmanifestation för arbete 

Thursday, December 10, 2009 8:47:00 AM Categories: Agera!

Från LO:s hemsida:

Över 400.000 personer i Sverige är i dag utan arbete och arbetslösheten stiger. Den 10 december tänder LO ljus på närmare 70 platser över hela landet för att manifestera för alla de som drabbats av den ekonomiska krisen. Ljusen ska symbolisera och ge en bild över hur många människor som saknar ett arbete att gå till. Vi manifesterar tillsammans för att visa ansvariga politiker att det krävs krafttag mot arbetslösheten.

• Vi kräver en sysselsättningspolitik som skapar jobb. Statliga pengar till kommunerna även år 2011, ett utbildningslyft och aktiva insatser för arbetslösa med hög kvalitet.

• Vi kräver en förbättrad a-kassa genom sänkta avgifter, höjt inkomsttak och 80 % ersättningsnivå hela arbetslöshetstiden.

• LO kräver att regeringen Reinfeldt bedriver en kraftfull politik för ökad sysselsättning och lägre arbetslöshet.

I Södertälje kommer denna manifestation att hållas på Politikertorget kl. 17.00. Kom dit och delta!

Fyrdagarsvecka utan löneavdrag 

Wednesday, December 2, 2009 4:02:14 PM Categories: Arbetstid Lön

En överenskommelse har träffats om arbetstidsförkortning nästa år som innebär en fortsättning av fyradagarsveckan utan bruttolöneavdrag.

Förhandlingarna har pågått i flera veckor. De fackliga organisationerna har hela tiden varit mycket tveksamma till en fortsättning av krisavtalet i första hand p.g.a. konsekvenserna för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) och för a-kassan, men även av den principiella uppfattningen om vad lönesänkningsavtal innebär. Den senaste veckan har det skett en öppning.

Klubbstyrelsen beslutade efter diskussion att säga ja till företagets senaste förslag. Metallfacket i koncernen har också sagt ja till förslaget. Vi är också överens om att någon medlemsomröstning inte kommer att genomföras. I och med att samtliga klubbstyrelser inom Scania IF Metall sagt ja blir det ingen ytterligare beslutsprocess. Nuvarande avtal kommer att gälla från den 1 januari 2010. Avtalsperioden är till den 30 juni 2010.

Avtalet i korthet

 • Inget bruttolöneavdrag görs

  • Ingen påverkan i trygghetssystemen, a-kassa, sgi, mfl
 • Företaget förbinder sig att inte lägga varsel under första halvåret 2010 oavsett ev förtida uppsägning av avtalet.
 • 4-dagarsvecka skapas genom att all icke schemalagd arbetstidsförkortning förläggs till fredagar (huvudregel).
 • Scania står för mellanskillnaden för helt lediga fredagar
  • All personal - Q1
  • Volymberoende personal – Q2
 • Ingen extra reducering vid röda fredagar.
 • Q1 är fredagarna lediga oavsett om annan röd dag infaller under veckan. I Q2 flyttas ledigheten till röd dag, v 14 och 19, vilket innebär att fredagen är arbetsdag. Företaget kan bevilja permission fredagen om företaget så bedömer. Målet är att de anställda får information om det senast en månad innan.
 • Undantag från arbete – beslutas av förhandlingsrådet och informeras till förhandlingsgruppen för avtalet. Undantagna behåller arbetstidsförkortningen (komplett intjänande under Q1 – proportionerat per arbetad fredag.)
 • Saxning kan komma att förekomma enligt tidigare modell,    t ex Assistance
 • SRB utfall 2009 tas bort
 • SRB garantibeloppet 2010 tas bort
 • Lönerevisionen 2009 genomförs men retroaktiva utbetalningen skjuts från april till juni 2010
 • Utbetalningen av 2010 års semestertillägg (0.8%) skjuts fram till mars 2011. Lägsta semesterersättning enligt kollektivavtalet IF Metall ska dock utgå.
 • All övertid ersätts genom avräkning i SFA-systemet så länge saldot är negativt. Ersättningsnivån är 1,5 gånger tiden för vardagar och 2 gånger tiden på helger. Skulle uttag av övertid överskrida 10 timmar på två veckor ska förhandlingsgruppen informeras om skälen till övertiden. Ytterligare uttag ersätts enligt ordinarie övertidsregler. Parterna ska gemensamt verka för att anställda i första hand tar ut övertidsersättningen som tid istället för pengar.
 • Månadsvis ska uppföljning göras av undantag och övertidsuttag (inklusive skälen) och användning av konsulter av förhandlingsgruppen.
 • Extra bonustid 2010 i SFA-systemet tas bort
 • Deltidstjänstlediga, inkl tjänstemän 62+ kan ligga kvar på heltid om så önskas
 • Avtalslängd 1 januari 2010 till 30 juni 2010 med uppsägningstid om en månad. Skillnaden mellan förbrukad och kvarvarande arbetstidsförkortning påförs komptidsbanken.

Förhandlingarna fortsätter 

Wednesday, December 2, 2009 4:01:25 PM Categories: Arbetstid Lön

Förhandlingarna om 4-dagarsvecka fortsätter i en konstruktiv anda. Företaget tillsammans med fackförbunden på Scania skall åter igen sitta ned och diskutera frågan under dagen.

Medlemsmöte i eftermiddag 

Wednesday, December 2, 2009 4:00:26 PM Categories: Arbetstid Lön Möte

Glöm inte bort att det hålls ett medlemsmöte på Trombon i Stadshuset kl 16:30 i eftermiddag. Det som skall behandlas är verksamhetsplanen, valordningen och den eventuella fortsättningen av 4-dagarsveckan.

Orimligt krav i förhandling om fortsatt krisavtal 

Thursday, November 26, 2009 3:59:18 PM Categories: Arbetstid Lön

Företaget håller fast vid kravet att de vill ha en förlängning av krisavtalet till och med den 30 juni. Detta skulle innebära att krisavtalet skulle löpa under längre tid än vad IF Metalls ramavtal ger möjlighet till. Eftersom det är ramavtalet som öppnat för dessa typer av avtal har klubben därför inte några möjligheter att gå med på en förlängning som sträcker sig längre än 31/3 nästa år.

Vårt lokala avtal om 4-dagarsvecka löper ut 31/12 i år. I de förhandlingar klubben nu sitter i har vi utgått från att det som förhandlingen ska handla om är en förlängning som sträcker sig som längst till och med 31/3 2010. Detta har klubben gjort klart för företaget redan vid den första förhandlingen som hölls. Trots detta så fortsätter företaget att hävda 6 månaders förlängning.

Page 41 of 42 << < 20 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt