Nyheter

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Nytt klubblad ute 

Thursday, September 7, 2017 7:22:00 AM Categories: Aktuellt på Scania

 

Klicka på bilden för att se i PDF

Nytt klubblad ute! 

Thursday, June 15, 2017 12:43:00 PM Categories: Aktuellt på Scania

 

Klicka för PDF!

Löneavtal klart! så här ser det ut 

Friday, May 12, 2017 3:09:00 PM Categories: Aktuellt på Scania Avtalsrörelsen Lön

 

Klicka på bilden för utskriftsbar PDF

Nu är det klart! 

Thursday, May 11, 2017 2:04:00 PM Categories: Aktuellt på Scania Avtalsrörelsen

Nu är avtalet klart och vi är nöjda med resultatet!

De lokala löneförhandlingarna mellan företaget och metallfacket Scania Sverige (MSS) är nu klara och vi kommer att kommunicera nivåerna imorgon kl:15.00.

 

Genom informationsblad, facebook och hemsida kommer vi beskriva det centrala avtalsvärdet, hur processen sett ut samt hur mycket extra den lokala avtalsrörelsen gav.


Lönerörelse nr2 

Tuesday, May 9, 2017 10:23:00 AM Categories: Avtalsrörelsen Lön

Lokala Lönerörelsen är igång 

Friday, April 28, 2017 11:58:00 AM Categories: Avtalsrörelsen

Klicka på bilden för att se affisch!

Ja till ett treårigt avtal 

Friday, March 31, 2017 12:55:00 PM Categories: Avtalsrörelsen

IF Metall har tillsammans med Facken inom industrin tecknat nya avtal med de olika arbetsgivarna inom industrin. Avtalen har ett värde på 6,5 procent och löper över tre år. - Vi gick in i denna avtalsrörelse med tre tydliga krav: mer pengar i plånboken, ökad avsättning för deltidspension och en klar låglönesatsning, och det har vi lyckats få igenom, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.

Prioriteringarna från fackens sida har varit mycket klara och tydliga och med medlemmarnas stöd i ryggen har förhandlingsdelegationerna stått fast vid dem.
- Den extra låglönesatsning som vi inom LO-förbunden hade enats om och som vi nu har fått igenom kommer att gynna de som ligger allra lägst ned på lönestegen, säger Anders Ferbe och fortsätter:
- Dessutom gynnar det jämställdheten inom både IF Metalls branscher och andra LO-yrken, eftersom det tyvärr oftast är kvinnor som har en lägre lön, säger Anders Ferbe.

Facklig styrka mot arbetsgivarna

Resultaten av förhandlingarna och innehållet i de nya avtalen visar också på en samordnad facklig styrka gentemot de krav som arbetsgivarna har drivit stenhårt ända in i slutet av avtalsförhandlingarna.
- Vi har stoppat samtliga krav på alla de försämringar som arbetsgivarna krävde, säger Anders Ferbe.

Arbetsgivarna ville bland annat utöka den så kallade korridoren (jobba helg utan övertid), de ville kunna beordra mer övertid och de ville bestämma mer över semesterns förläggning. Kort sagt:
- De ville ha mer makt över de anställdas arbetstid och därmed även de anställdas fritid. Dessa krav har vi helt lyckats stå emot utan att byta bort något av de krav vi hade förutsatt oss att få igenom, säger Anders Ferbe.

Mer pengar i plånboken och till deltidspension

De nya avtalen som nu överenskommits gäller för perioden 1 april 2017 till och med 31 mars 2020, varav det sista avtalsåret är uppsägningsbart. Det totala avtalsvärdet på 6,5 procent är fördelat enligt löneökning på 6 procent och pensionsavsättning på 0,5 procent.

Utöver detta innehåller överenskommelsen för LO-förbunden en satsning på de med lägsta löner. Arbetsplatser eller branscher med anställda som tjänar under 24 000 kronor per månad får en högre lönepott att fördela.
- Det innebär att vi nu har en lönenormering som inkluderar en låglönesatsning, utan att något förbund behöver byta det extra lönepåslaget mot försämringar i avtalen, säger Anders Ferbe.

Fortsätt följa avtalsrörelsen på ifmetall.se och Avtal 2017. Där kommer också finnas ytterligare information om de nu första tecknade överenskommelserna till nya avtal.

 

 

Rekordbonus 2016 - 29 257kr 

Friday, March 17, 2017 9:32:00 AM

Klicka på bilden för att se utskrivningsbar affisch

 

Årsmöte 20/2 kl:13.00 

Monday, February 6, 2017 9:28:00 AM Categories: Möte

 

Klicka på bilden för att se utskrivbar affisch samt valberedningens förslag!

Medlemsmöte den 15/11 kl: 13.00-16.00 i Suc-huset (by 280) 

Monday, October 31, 2016 3:33:00 PM Categories: Möte

Klicka på bilden för utskriftsbar affisch!

Page 3 of 42 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt