2019 års lönerörelse är klar, detta är resultatet!

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Monday, March 4, 2019 11:47:00 AM Categories: Lön

 

Företaget och Metall Scania Sverige (MSS) har nu enats om löneökning för de verkstadsanställda gällande 2019. Avtalet innebär en generell löneökning på 2,5% från 1 april 2019.(centralt avtalsvärde för 2019 är 1,7%)

 

Detta är den sista delen av det centrala treårsavtalet för perioden, 1/4 2017-31/3 2020, med ett totalt avtalsvärdepå 5.1%.

Värdet för Scanias lokala avtal för samma period uppgår till 7.6%.

 

Årets förhandlingar har föregåtts av en dialog mellan parterna angående såväl löner somförmånerdär man nu är överens om riktlinjerna framåt.

 

Erik Eklund som varit en av IF Metalls representanter under förhandlingarna kommenterar uppgörelsen:

-Jag tycker att resultatet av denna löneförhandling talar för sig själv, vi fortsätter på den inslagna strategin att ta ikapp lönemässigt i förhållande till marknaden . Vi vill att Scania upplevs som en arbetsplats där våra medlemmar värderas likahögt av företaget som våra lastbilarna värderas högt av våra kunder!

 

Jan Hillerström, chef för Human Resources Support sammanfattar samarbetet:

-Med det förarbete vi har gjort, som lett till en samsyn både vad gäller nuläget och inriktningen framåt avseende löner och förmåner, har årets löneförhandling genomförts i god dialog där vi tillsammans har nått ett gott resultat.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt