Årsmöte per capsulam

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, May 4, 2021 8:25:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

När klubbstyrelsen tidigare beslutade att skjuta fram årsmötet fanns en förhoppning om att kunna ha ett fysiskt möte som vanligt. Med tiden har det dock visat sig att den höga smittspridningen håller i sig och i nuläget är det inte försvarbart att ha ett möte med flera hundra deltagare. Det tar tid att planera så stora möten och företaget behöver även en viss framförhållning för sin planering av produktionen, så även om smittspridningen minskar den närmaste månaden börjar tiden rinna ut.

 

Klubbstyrelsen började därför diskutera alternativ. Ett sådant var att ha ett digitalt möte istället. Vi ser dock flera problem med ett digitalt årsmöte. De flesta system har en begränsning av hur många deltagare man kan vara som är mindre än antalet medlemmar i vår klubb. Inte alla medlemmar har någon plats att sitta på eller utrustning för att koppla upp sig på mötet. Företagets brandvägg har även i vissa fall vållat problem med andra program än Teams.

 

Efter att vi varit i kontakt med förbundet angående våra farhågor ovan föreslog de att vi kunde köra ett årsmöte per capsulam, det vill säga med poströstning. Verkstadsklubben beslutade på förra styrelsemötet att vi gör så detta speciella år.

 

 

Detta årsmöte kommer alltså genomföras genom poströstning.

 

Klubbstyrelsens ambition är att när det är möjligt ha ett fysiskt medlemsmöte igen, förhoppningsvis tidigare än höstens nomineringsmöte.

 

Tillvägagångssätt:
- Vi kommer att lägga ut dagordning och övriga handlingar på klubbens hemsida.
- Därefter kommer samtliga medlemmar ha tid på sig att skriva ut dagordningen och där fylla i hur man röstar i de olika frågorna.
- Svaren skickas in till klubben med internpost eller via den vanliga postgången.

 

Observera att det inte finns några övernomineringar till poster och därför handlar det bara om att godkänna valberedningens förslag.

Mer information om hur det ska gå till kommer snart.

 

Per capsulam är ett latinskt uttryck som betyder "genom en kapsel". Det kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och har i dagens Sverige kommit att beteckna beslut som fattas utan att beslutsfattarna möts.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt