ÅRSMÖTE 2021

 • RSS
 • Subscribe

Archives

Wednesday, June 9, 2021 8:13:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

Som tidigare informerats hålls detta årsmöte genom poströstning (per capsulam).

 

Gör så här:

 • Läs igenom handlingarna nedan.
 • Skriv ut "Dagordning årsmöte 2021 per capsulam" och fyll i dina svar.
 • Underteckna dagordningen med namn och personnummer (kontroll av medlemskap kommer göras) samt ort och datum.
 • Skicka in dagordningen med internposten till: IF Metall Verkstadsklubben
  eller med vanlig postgång till:
  IF Metall Verkstadsklubben Scania
  Box 903
  572 29 Oskarshamn

Handlingar:

Verksamhetsberättelse 2020

Ekonomisk berättelse 2020

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan 2021

Dagordning årsmöte 2021 per capsulam (Skickas in)

Om flera svar skickas i samma kuvert så måste varje svar vara ihophäftat för sig så att rösträknarna kan skilja de olika svaren åt!

 


 

Gruppstyrelsernas verksamhetsberättelser

MB Verksamhetsberättelse 2020

MC Verksamhetsberättelse 2020

OLO Verksamhetsberättelse 2020

 

Inga övernomineringar finns till någon av gruppstyrelserna.

Deras sammansättningar är således fastställda enligt nedan:

MB

Ordförande: Matthias Pettersson.
Ledamöter: Jens Franzén, Ove Kajanus, Fredrik Sjöbäck, Sami Durmishi, Lis Erixon, Mikael Klasson, Ida Spångberg.

MC

Ordförande: Joakim Rylin.
Ledamöter: Karen Victor, Åsa Fredriksson, Carolina Söderberg, Torbjörn Lankowski, Saga Lundberg, Jessica Jacobsson.
Ersättare: Mikael Johansson, Rose-Marie Dahlbom, Lina Månsol.

OLO

Ordförande: Anders Svensson.
Ledamöter: Ulf Aldebert, Joakim Johansson, Catarina Gustavsson, Niklas Forsman.
Ersättare: Martin Nilsson, Semirana Karamani.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt