• RSS
  • Subscribe

Archives

Ordförande har ordet 

Wednesday, June 24, 2020 12:10:00 PM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar! Hoppas allt är bra med er, annars hör ni av er till den fackliga organisationen. Det har varit en väldigt turbulent vår med virusutbrott som lamslagit vår värld med både sjuka och döda tyvärr. Följden av detta har inneburit att nedgången av ekonomin slagit hårt både på samhället och i vårat fall inom industrin. Många företag har varslat, fler hade det varit om inte avtal tagits fram kring korttidsavtal. Vi inom Scania har ju haft korttidsavtal sedan mars och vi har nu förlängt till september men dom flesta av våra medlemmar arbetar nu 100%. Frågorna kring korttidsavtalet har varit många, men vi kan konstatera att hade vi inte haft detta så hade vi haft andra frågor i stället, som hade varit av tråkigare karaktär.

 

Dagligen sitter vi centralt gemensamt ifrån företag och dom fackliga organisationerna för att följa, bevaka händelseförloppet kring pandemin och dom ekonomiska förutsättningarna. Det vi hittills kan konstatera är att vi har fått igång vår produktion på ett bra sätt, att orderingången fungerar tillfredsställande och att även våra underleverantörer hänger med och hinner leverera. Vi har också många andra frågor att ta hänsyn till bl.a. att vi i möjligast mån följer dom rutiner våra myndigheter tagit fram samt vad vår företagshälsovård tagit fram tillsammans med våran skyddsorganisation. Vi sitter även lokalt tillsammans med företaget, tar upp frågor och bevakar utvecklingen så att vi snabbt kan fatta beslut för verksamhetens bästa, under rådande omständigheter.

 

Nu blickar vi fram mot en välförtjänt semester, så att vi kan ladda batterierna. Jag hoppas givetvis att denna situation lägger sig och vi kommer in i ett normalläge igen.

 

Ta nu hand om er, va rädda om er och ha en härlig semester!

 

/Mvh. Klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Semesterfakta 

Wednesday, June 24, 2020 12:04:00 PM Categories: Arbetstider Centrala avtal Lokala avtal Verkstadsklubben

 

Förläggningen av huvudsemestern blir veckorna 29 till 32 d.v.s. 13 juli till 9 augusti. Enligt Teknikavtalet är arbetsgivaren skyldig att ge arbetstagarna en sammanhängande ledighet på minst fyra veckor under perioden juni-augusti. Det finns ingen självklar rätt till den femte veckan i anslutning till de fyra stoppveckorna.

 

Semesterdagar
Det är semesterlagen som styr beräkningen av antalet semesterdagar. Intjänandeår för årets semester är 1 april 2019 till 31 mars 2020. Antalet anställningsdagar under ovanstående period divideras med 365 för att sedan multipliceras med 25. Avrundning görs uppåt. Om man har haft frånvaro under året som inte är semesterlönegrundande avräknas det från anställningstiden. Vad som är semesterlönegrundande frånvaro framgår i semesterlagen. -Det kan vara egen sjukdom, del av föräldraledighet, viss typ av utbildning mm.

 

Semesterlönen

Semesterlönen är o

rdinarie månadslön med semestertillägg. Semestertillägget är 0,8% per dag  av ordinarie månadslön (”fast tillägg”), samt ett ”rörligt tillägg” som bestäms av ett koncernavtal och för anställda på Scania är det 14% av de semesterlönegrundade tilläggen (i första hand OB- och övertidsersättningar) som man erhållit under föregående kalenderår, dividerat med antalet semesterdagar. Det rörliga beloppet ska framgå på lönespecen från majlönen. Semestertillägget för huvudsemestern betalas ut i förskott på junilönen för 20 dagar. Sparade dagar kan inte betalas ut i förskott, de betalas som tidigare i efterskott.

 

Lägsta semesterlön – “Balkongtillägget”
Lägsta semesterlön är en garanti för lågt avlönade medlemmar att få ut en extra slant till semestern. Många medlemmar tvingas av ekonomiska skäl att tillbringa semestern hemma, på balkongen, därav uttrycket balkongtillägg. Arbetar man inom Teknikavtalet IF Metall och har en månadslön som understiger 26 050 kronor inklusive rörliga tillägg berörs man av balkongtillägget. För Teknikavtalet IF Metall är balkongtillägget 1407:-/dag.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Felaktiga avier 

Friday, June 12, 2020 6:54:00 AM Categories: Avd 38 Dackebygden

 

Information från avdelning 38 Dackebygden:

 

Information om avier till våra medlemmar på Scania i Oskarshamn!

Något gick galet när körningen för maj månads avgifter gjordes och många har fått hem ett inbetalningskort för perioden trots att medlemsavgiften dragits på lönen.

Står det på lönespecifikationen för maj att fackavgift dragits kan du bortse från avin du fått hem.
Har du däremot inte något avdrag på lönen behåller du avin och betalar innan förfallodagen.

Är du osäker och har frågor är du självklart välkommen att kontakta oss på 0491-767390 eller postbox.avd38@ifmetall.se.
Vi ber om ursäkt för det inträffade!

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Friday, May 29, 2020 9:11:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej och välkomna tillbaka alla medlemmar!

 

Vi har som ni vet en situation som gör att allt inte är som vanligt. Vi har blivit påminda om hur sårbara vi är när det händer som i detta fall en pandemi som lamslår en hel värld, med människor som blir smittade och i värsta fall dör. Vi har också sett hur detta har lamslagit ekonomin i länder, satt produktion ur spel och företag på sparlåga.

 

Vi har nu ett omförhandlat korttidspermitteringsavtal som gäller från 1 juni till 22 september. En av de stora förändringarna är att vi nu även kan använda oss av 80% permitteringsgrad, så nu har vi 0%, 20%, 40%, 60% och 80% permitteringsgrader att använda oss av. Dom flesta av IF metalls medlemmar kommer nu att ha 0% permitteringsgrad, alltså arbeta 100% med 0% löneavdrag, men avtalet säger också att man kan få en förändrad permitteringsgrad under denna tid. Detta är beroende på orderingången, hur produktionen fungerar nu och fortsättningsvis. Så vi får hoppas att vi snart kommer tillbaka i ett normalläge igen.

 

Semester - Fortfarande kommer det en del samtal kring vår huvudsemester. Huvudsemestern är, och har varit förhandlad sedan länge. Den ligger v29-32.

 

Lokalt har vi kommit överens tillfälligt om en förskjutning av eftermiddagsskiftet. Syftet med detta är att försöka undvika kontakt och eventuell smittspridning. Vi har även förlängt kvällspassen måndag till torsdag med 6 minuter. Detta för att inte röra sluttiden på fredagen. Vi är också överens om att inte köra plusstimmen under denna period. Och för att vara tydlig, detta gör vi p.g.a rådande omständigheter. Denna uppgörelse är tillfällig och gäller en månad i taget. Första tillfället är fram till semestern och så fort vi får grönt ljus att vi är i ett normalläge återgår vi till ordinarie tider.

 

Det viktigaste till sist, ta nu hand om er!

 

/Mvh. Klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Resultatbonusstiftelsen informerar 

Friday, May 29, 2020 9:10:00 AM Categories: SRB

 

Nu har PRI Stiftelsetjänst tagit över administrationen av bonusstiftelsen och alla andelsägare ska ha fått ett välkomstbrev med information om den nya webbtjänsten.

 

Webbtjänsten nås via www.pri.se där du kommer kunna sköta dina resultatbonusandelar digitalt. -Klicka på Logga in, välj Vinstandelsstiftelse och logga in med ditt BankID. När du anslutit dig till webbtjänsten får du inga pappersutskick från stiftelsen, utan får all information via mejl och webbtjänsten.

 

Vid frågor kontakta PRI Stiftelsetjänst.
Du når dem enklast via mejl: scania@pri.se
Telefon: 031-778 40 50

Webbplats: www.pristiftelsetjanst.se (eller via www.pri.se)

Share This Using Popular Bookmarking Services

Covid-19 och IF Metalls försäkringar 

Friday, May 29, 2020 9:07:00 AM Categories: Försäkringar

 

Avtalsförsäkringar genom kollektivavtalet (administreras av AFA)

  • Om du insjuknar i covid-19 kan du få ersättning från Avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS, från dag 15 i sjukperioden.
  • Skulle du bli smittad av covid-19 i ditt arbete gäller Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, under förutsättning att smittan kvarstår i minst 180 dagar.
  • Om du avlider på grund av covid-19 gäller Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL – den gäller alltid oavsett orsaken till dödsfallet.

Medlemsförsäkringar som ingår i medlemskapet (administreras av Folksam)
Vår Sjuk- och efterlevandeförsäkring består av tre delar:

  • Om du insjuknar i Covid-19 kan du få ersättning vid arbetsoförmåga efter 90 dagars sjukskrivning.
  • Du kan däremot inte få ersättning vid vissa diagnoser på grund av att du har eller har haft covid-19.
  • Om du avlider på grund av covid-19 kan dina anhöriga få ersättning vid dödsfall, den gäller alltid oavsett dödsorsak.

Läs mer om dina försäkringar genom IF Metall på https://www.ifmetall.se/medlem/forsakringar/

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Utökad korttidspermittering 

Friday, May 15, 2020 2:07:00 PM Categories: Lokala avtal MSS (Metall Scania Sverige) Verkstadsklubben

 

Parterna har enats om att förlänga avtalet till och med den 22a september samt att möjliggöra användandet av alla fyra permitteringsnivåerna. (20, 40, 60 och 80% med löneavdrag motsvarande 4, 6, 7,5 och 12%)

 

För merparten av IF Metalls medlemmar är inte korttidspermittering aktuellt med tanke på behovet inom produktion. Det kommer dock att finnas grupper även inom vårt kollektiv som blir arbetsbefriade i olika utsträckning.

Varje verksamhetsområde har nu påbörjat ett arbete med att göra denna indelning som skall gälla från och med 1:a juni.

Medarbetare skall i normalfallet bli informerade senast 7 dagar innan den nya eller förlängda permitteringsgraden börjar att gälla.

 

Ytterligare detaljer om avtalet kommer i en gemensam kommunikation nästa vecka.

 

 /Mvh Mikael "Sippa" Johansson, klubbordförande

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, May 5, 2020 10:45:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Angående uppgifter i media om årets semester


I olika medier spekuleras det om risk för slopad semester. Det är väldigt olyckligt eftersom vi har haft konstruktiva diskussioner om flera alternativa lösningar, men inte om denna.

 

Det är ett tufft läge för vårt företag och vi kommer att behöva hjälpas åt för att ta oss igenom detta. Vi har dock varit mycket tydliga med företaget att vi inte är intresserade av att förhandla om tvingande lösningar som innebär inställd eller flyttad semester. 

 

Vår tolkning är också att vi inte har möjlighet att teckna sådana överenskommelser enligt teknikavtalet, den enda möjligheten för företaget att kunna köra på semestern det är genom frivillighet.

 

/Mikael "Sippa" Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nya rutiner på grund av Covid-19 

Wednesday, April 29, 2020 2:54:00 PM Categories: Verkstadsklubben

 

På grund av rådande omständigheter tar klubbexpeditionen för närvarande inte emot oplanerade besök.

Vid fackliga frågor sker kontakt i första hand via telefon. (För aktuella telefonnummer se "PDF om det mesta" i menyn högst upp.) Om behov av att träffas finns sker detta endast efter överenskommelse med den förtroendevalde.

 

Tills vidare är även alla kontaktombudsmöten inställda. Eventuella frågor tas i realtid med respektive gruppordförande, PRU-ansvarig eller klubbordförande. När vi har information som behöver komma ut till medlemmarna kommer detta som vanligt ske via klubbens hemsida, facebook samt eventuellt Hyttbyggare.

 

Ovanstående är beslutat av verkstadsklubbens arbetsutskott och gäller till att börja med under Maj månad. Därefter tas nytt beslut beroende på det allmänna smittskyddsläget. Vi hoppas att samtliga har förståelse för det speciella läge vi befinner oss i och respekterar dessa beslut.

 

Ta hand om er och följ Folkhälsomyndighetens råd!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Permittering även vecka 17 i Oskarshamn 

Thursday, April 9, 2020 11:28:00 AM Categories: Arbetstider Verkstadsklubben

 

Igår gick det ut information om att man kommer försöka starta upp produktionen vecka 17. Oskarshamnsfabriken behöver anpassa uppstarten efter chassiverkstädernas upprampningsplan samt ta hänsyn till att bufferten av hytter på gården var högre än normalt vid nedstängningen.

Planen nu är att starta produktionen för MB och MC vecka 18, tisdagen den 28 april. Det innebär fortsatt korttidspermittering även vecka 17, samt måndagen 27 april för kollektivanställda och produktionsnära tjänstemän.

 

Ytterligare information om produktionsstopp och korttidspermittering kommer som vanligt att kommuniceras via ScaniaForMe, samt den mailadress man har registrerad där.

Vid brådskande fackliga frågor under tiden för permittering kontakta klubbordförande Mikael "Sippa" Johansson (Tel 765 198) eller huvudskyddsombud Fredrick Carlsson (Tel 765 697).

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 8 of 67 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt