• RSS
  • Subscribe

Archives

PRI ny administratör för SRB 

Tuesday, November 17, 2020 8:16:00 AM Categories: SRB

 

Sedan i våras har PRI Stiftelsetjänst tagit över administrationen av bonusstiftelsen. I Maj ska det ha gått ut brev med information om detta till alla andelsägare men dessvärre har vi fått signaler om att en del av dessa brev inte kommit fram.


Den nya webbtjänsten nås via www.pri.se där du kommer kunna sköta dina resultatbonusandelar digitalt. - Klicka på Logga in, välj ”Vinstandelsstiftelse” och logga in med ditt BankID. Första gången du loggar in måste du ange en giltig E-postadress och ansluta dig till webbtjänsten. När du anslutit dig får du inga pappersutskick från stiftelsen, utan får all information via mejl och webbtjänsten.


Vid frågor kontakta PRI Stiftelsetjänst:
Du når dem enklast via mejl: scania@pri.se
Telefon: 031-778 40 50
Webbplats: www.pristiftelsetjanst.se (eller via www.pri.se)
 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Monday, November 16, 2020 10:44:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar och även ni andra som har synpunkter på verkstadsklubben. Idag skriver jag om dom påhopp och skriverier som är riktade till oss som medlemsorganisation. Nu reagerar jag kraftfullt! Vi har högt till tak och det ska vi ha och att man vänder sig till en tidning anonymt det ska man kunna göra. Jag om någon är för det fria ordet och givetvis ska vi ha en demokrati där ett av incitamenten är en fri press, men en tidning ska väl också vara källkritiska och det tycker jag har blivit ett av problemen i dag.

 

Flera i vår fackliga organisation har hört av sig och känner sig ledsna och irriterade över dessa påhopp Vi är valda att representera er och med det föra er talan och driva era ärenden. Att vi inte skulle göra detta köper inte jag, vi lägger ner enormt mycket tid och kraft varje vecka med att hjälpa medlemskåren. Allt från medlemsärenden till framtida investeringar så vår ort fortfarande utvecklas och fortsättningsvis är kvar. Ja, spannet är stort och att då säga att vi inte gör något, att medlemmar inte vänder sig till oss eller att medlemmarna går ur facket, detta känner inte jag igen. Vi har mängder av kontakter varje dag/vecka, och vi har en hög anslutningsgrad och vi ser inga tendenser att medlemmar flyr facket hos oss. Givetvis löser vi inte allt men vi löser väldigt många ärenden.

 

Men för att återgå till den/dom som anser att vi inom verkstadsklubben sitter i företagets knä och är köpta, är det något som gör mig förbannad efter all tid man lägger ner så är det när någon går över gränsen och hoppar på person, eller påstår att någon är köpt. Ordet köpt är synonym till muta/bestickning och det är inte okej att anklaga någon för det. Anser man detta då är man välkommen till verkstadsklubben med detta påstående, för jag tar allvarligt på det om det nu finns något substansvärde i det. Vi är som sagt en medlemsstyrd organisation och det är ni som väljer.

 

Sedan till slut så är det huvudfrågan som startat dessa diskussioner:  covid, detta gissel. Att inte vi eller företaget skulle ta detta på allvar, det är nonsens. Vi har sedan detta startade i våras haft möten kring dess effekter varje dag. Jag skriver lite om detta i morgondagens hyttbyggare, men jag vill ändå lägga till att i våras förhandlade vi efter regeringens beslut ett korttidspermitteringsavtal som gjorde att vi kunde behålla våra jobb. Vi har gjort många åtgärder tillsammans med företaget kring detta och givetvis kommer säkerheten först. Men vi får inte glömma bort våra jobb.

 

Nu har jag skrivit av mig och även förhoppningsvis bidragit med lite information och någon ögonöppnare. Jag måste ändå tillägga att vi känner att vi har ett förtroende från medlemskåren. Glöm inte en fråga är aldrig för liten.

 

Enade vi stå, söndrade vi falla!

 

Ta nu hand om er och följ våra restriktioner!

 

// Mvh Mikael ”Sippa” Johansson klubbordförande för IF Metalls verkstadsklubb på Scania i Oskarshamn.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet: Lyssna inte på rykten! 

Thursday, November 12, 2020 9:58:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar!

Vi befinner oss i en tuff situation nu kring den ökande pandemin i vårt samhälle. Det har blivit nya och hårdare restriktioner, allt för att få ner smittspridningen. Scania och våra läkare följer utvecklingen av vad folkhälsomyndigheten tillsammans med våra politiker beslutar. Företaget och den fackliga organisationen har lokala och centrala möten och diskussioner på daglig basis där även våra läkare är med och rapporterar om hur situationen ser ut i bolaget. Vi försöker upprätthålla en så säker arbetsmiljö som möjligt, detta så att vi fortsättningsvis kan köra produktion. Ni ska ha fått ut information om covid19 och hur ni ska göra om ni eller någon i familjen har blivit smittad. Detta är givetvis en åtgärd för att hålla smittan borta. Blir det någon förändring eller några nya restriktioner så kommer ni att få ut detta via mail eller chef. Ett litet medskick är att inte lyssna på rykten utan följa det ni har fått till er. Har ni frågor ta detta med er chef eller kontakta någon på verkstadsklubben.

 

Det har även kommit till min kännedom att det diskuteras att Scania och facket skulle mörka om någon har blivit smittad Detta har även skrivits i en tidning. Det stämmer inte. Om en person eller dennes familjemedlem blir smittad så är det individens sekretess som gäller! Jag ska med bestämdhet säga vi pratar aldrig i personärenden! Däremot ska man få till sig om det finns någon på den egna avdelningen som har misstänkt smitta (inte vilken individ) och därefter tar man beslut om åtgärder.

 

Verkstadsklubben har p.g.a. rådande situation kring ökningen av covid19 och det rådande läget beslutat att ställa in våra nomineringsmöten. Detta gör vi för allas säkerhet. vi kan inte kalla till möten nu och riskera att ni och era familjer riskerar att smittas. Vi kommer givetvis se till att demokratin följs med allt som skulle behandlats på dessa möten. Vi kommer att skicka ut information om hur vi ska hantera detta.

 

-Ta hand om er och era kära, och följ uppmaningarna. Det är sunt förnuft som gäller. Sköt om er!

 

// Mvh Mikael ”Sippa” Johansson klubbordförande för IF Metall.    

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Avtalen är klara 

Wednesday, November 4, 2020 11:01:00 AM Categories: Centrala avtal Från Förbundet

IF Metall har nu lyckats förhandla fram avtal som gäller från och med 1 november på de avtalsområden som löpte ut i helgen. Detta trots hårt motstånd från arbetsgivarna. Avtalet kommer bland annat att ge mer pengar i plånboken, mer pengar till deltidspensionerna och en satsning för att få upp de allra lägsta lönerna.

 

Avtalet löper över 29 månader och har ett totalt värde på 5,4% fördelat på löneökning på 2,7% från och med 1/11 och 2,2% från och med 1 April 2022, samt avsättningar till deltidspension och avtalspension på sammanlagt 0,3% respektive 0,2%. Dessutom avsätts medel till avtalsförsäkringarna.

 

Den överenskommelse som nu har träffats innehåller en låglönesatsning som för LO-förbunden innebär att arbetsplatser eller branscher med anställda som tjänar under 26 100 kronor per månad får en högre lönepott. – Eftersom det är en större andel av de lågavlönade som är kvinnor är det också en jämställdhetssatsning, och det har varit ett krav som vi fått kämpa väldigt hårt för att få igenom, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

 

Något som många medlemmar har efterfrågat var retroaktiv löneökning från 1 April, men eftersom avtalet prolongerades (förlängdes) så innebär det att någon retroaktivitet inte sker per automatik. Frågan fanns med i förhandlingarna men man prioriterade att få upp lönenivåerna för att värdesäkra. -Nivån påverkar inte bara dagens löneökningar, utan även framtida.

 

Överenskommelsen innebär också att försäkringsuppgörelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv från den 6 april 2020 också kan träda i kraft på de avtalsområden där krav om detta framförts. – Denna del har varit väldigt viktig för oss i IF Metall och övriga LO-förbund, säger förbundsordförande Marie Nilsson.

 

IF Metall och de övriga förbunden inom Facken inom industrin har även lyckats hålla borta arbetsgivarnas alla krav på försämringar, inte minst inom arbetstidsområdet.

(Facken inom industrin är ett samarbete mellan IF Metall, Unionen, Livs, Sveriges Ingenjörer och GS.)

 

Nu startar de lokala löneförhandlingarna. När de lokala förhandlingarna är klara så gäller de överenskomna nivåerna från och med 1/11.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Besvärligt läge i avtalsförhandlingarna 

Wednesday, October 28, 2020 2:52:00 PM Categories: Centrala avtal Från Förbundet

 

På tisdagskvällen fattade IF Metall och övriga förbund inom Facken inom industrin beslut om att ta en tillfällig paus i förhandlingarna. Läget i slutförhandlingarna är besvärligt.
- Innehållet är helt enkelt inte tillräckligt bra nog för våra medlemmar för att vi ska kunna acceptera det, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

 

Målet är fortfarande att nå fram till en överenskommelse om nya avtal.
- Men det måste vara avtal som ger en riktig löneökning, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Mer pengar i plånboken, fortsatt avsättning till deltidspension/livsarbetstidspremie och låglönesatsning är kraven som måste finnas med innan man tar i hand på något avtal. Detta tänker IF Metall fortsätta stå fast vid för sina medlemmar, men det handlar också om märket.
- Vi förbund inom Facken inom industrin har ett ansvar för att sätta märket, dvs. vilka nivåer som ska gälla för löneökning på hela arbetsmarknaden, säger IF Metalls Veli-Pekka Säikkälä, och tillägger:
- Men vi och våra medlemmar är inte ensamma om det ansvaret. Det ansvaret måste även arbetsgivarna ta.

Följ utvecklingen i avtalsrörelsen på ifmetall.se/avtal2020.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Slutspurt i avtalsrörelsen 

Wednesday, October 28, 2020 9:22:00 AM Categories: Centrala avtal Från Förbundet

 

Man är nu inne i det skedet där OPO ( opartiska ordförandena) tar över förhandlingarna. De lämnade över en hemställan (förslag på avtal)  den 19/10. Det som föreslogs var ett avtal som löper 2020-11-01 till 2023-03-31, alltså ett avtal på 29 månader. Det hade ett totalt avtalsvärde på 4,5% men med ett måltal på en löneöversyn på 0,7%. Vi saknade även bla avsättning till DP (delpension), låglönesatsning och de sedvanliga löneökningskonstruktionerna som tex OB. - Det krävs väsentligt högre löneökningar för att vi ska kunna träffa ett avtal!

 

När vi får ny information lägger vi ut den på verkstadsklubbens Facebook-sida samt här på vår hemsida.

Följ också avtalsrörelsen på www.ifmetall.se

Share This Using Popular Bookmarking Services

IF Metalls kongress ställs in 

Wednesday, October 28, 2020 9:21:00 AM Categories: Från Förbundet

 

Förbundsstyrelsen har beslutat att ställa in den fysiska kongressen i Västerås den 23–​27 november. Först och främst handlar det om deltagarnas säkerhet.


– Smittspridningen har gått åt fel håll. När vi tog beslutet att försöka hålla en fysisk kongress var den allmänna smittspridningen fortfarande på en förhållandevis låg nivå i hela landet, efter en sommar med sjunkande tal. Nu har situationen försämrats, och därför ställer vi in, säger Martin Gunnarsson, förbundssekreterare.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Snart blir medlemskorten digitala 

Wednesday, October 28, 2020 9:19:00 AM Categories: Från Förbundet Medlemskap

 

Snart är letandet efter borttappade IF Metallkort ett minne blott. Från den 1 november kan medlemmar alltid hitta sitt kort på medlemssidorna. I övrigt är det exakt samma kort som tidigare, laddat med förmåner och erbjudanden. Majoriteten av de fysiska IF Metallkorten i plast har sista december i år som utgångsdatum. Då faller det sig naturligt att ta steget och ersätta dem med digitala kort. De medlemmar som ändå vill ha ett fysiskt kort kommer att kunna beställa det.
- Läs mer om dina medlemsförmåner på www.ifmetall.se

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nytt skyddsombud 

Wednesday, October 28, 2020 9:18:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

På klubbstyrelsens möte 16 oktober valdes Mirsad Hodzic-Mehic MBBLL1 till nytt skyddsombud.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ny gruppordförande på MB 

Wednesday, October 28, 2020 9:17:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Kennie Ekstrand har avsagt sig uppdraget som gruppordförande för MBs gruppstyrelse. Vice gruppordförande Mattias Pettersson kliver därmed in istället för Kennie.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 6 of 67 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt