• RSS
 • Subscribe

Archives

Ordförande har ordet 

Tuesday, December 8, 2020 8:25:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er igen alla medlemmar, hoppas att allt är bra med er! Nu kan vi snart återigen lägga ett år till handlingarna. Tiden bara rinner i väg och snart är det jul. Det har varit ett tungt och mörkt år. Ett år som har varit svårt och oroligt för många. Ett år som inneburit att vi har fått kämpa mot ett virus som lamslagit oss och vår värld. Ett år som inneburit att många blivit sjuka och många mist sina nära och kära. Ett år som inneburit att många har blivit av med sina arbeten. Inför julen sänder jag en tanke till er alla. Mitt i allt måste vi se framåt och följa alla rekommendationer, och använda det sunda förnuftet så ska vi nog få ordning på detta också. Jag får med detta passa på att önska er alla medlemmar med familjer en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

 

Mvh Klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nomineringsanmodan 

Tuesday, December 8, 2020 8:19:00 AM Categories: Medlemskap Verkstadsklubben

 

Som vi tidigare informerat har våra nomineringsmöten ställts in med anledning av rådande omständigheter. Nomineringar görs till respektive valberedning. De nominerade ska vara tillfrågade och ha tackat ja. Uppdrag som ska nomineras till framgår nedan.
Sista dag för nominering är 30/12 för både klubben och grupperna.

 

Valbara poster i klubben:

 • Ordförande på två år (Idag: Mikael Johansson)
 • 2 styrelseledamöter på två år (Idag: Daniel Lazic, Fredrik Jonasson)
 • 7 styrelseersättare på ett år (Idag: Jeff Sabel, Leine Johansson, Saga Lundberg, Catarina Gustavsson, Karen Victor, Anders Svensson,  Tomas Nilsson)
 • 2 revisorer på två år (Idag: Poul-Erik Nielsen, Sven-Olof Adolfsson)
 • 2 revisorsersättare på ett år (Idag: Roger Eriksson, Jessica Jacobsson)

Valberedning verkstadsklubben
Mikael Johansson MCAC6B
Niklas Forsman OLOBE2
Carolina Söderberg MCAA3B
Joakim Johansson OLOCL2
Abdo Sarajlija MBBLF1
Emmelie Helgesson MBCTI1

 

Valbara poster MB:

 • Fyllnadsval gruppordförande på ett år
 • Fyra ledamöter på två år (Idag: Lis Erixon, Jens Franzén, Sami Durmishi, Karl-Henry Andersson)
 • Två ersättare på ett år (Idag: Mikael Klason, Ida Spångberg)

Valberedning MB
Abdo Sarajlija MBBLF1

 

Valbara poster MC:

 • Gruppordförande på två år (Idag: Joakim Rylin)
 • En ledamot, MCA på två år (Idag: Karen Victor)
 • En ersättare, MCA på ett år (Idag: Åsa Fredriksson)
 • En ledamot, MCL på två år (Idag: Jessica Jacobsson)
 • En ersättare, MCL på ett år (Idag: Lina Månsol)

Valberedning MC
Per Knutsson MCQAB
Malin Hultin MCLLA2
Linda Jonsson MCABW
Roger Eriksson MCLFL1

 

Valbara poster OLO:

 • Gruppordförande på två år (Idag: Anders Svensson)
 • Två ledamöter på två år (Idag: Ulf Aldebert, Joakim Johansson)
 • Två ersättare på ett år (Idag: Martin Nilsson, Semirana Karamani)
Valberedning OLO
Martin Adolfsson OLOCL1
Mathias Lannerfalk OLOBE1

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Jämställdhetskommittén informerar 

Tuesday, December 8, 2020 8:18:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

I våras valdes en jämställdhetskommitté som ska hjälpa klubbens jämställdhetsansvariga med det löpande arbetet. Kommittén består av Karen Victor, Fredrik Jonasson, Anders Svensson, Saga Lundberg och Fredrik Sjöbäck.

Inom kort kommer en enkät att skickas ut till klubbens medlemmar som Jämställdhetskommittén gärna ser att så många som möjligt fyller i då den delvis kommer att ligga till grund för kommitténs fortsatta arbete.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Försäkringskommittén informerar 

Tuesday, December 8, 2020 8:13:00 AM Categories: Försäkringar

 

Samverkan för medlemsnytta digitalt
Försäkringssamtalen återupptas, men i digital form. Folksam erbjuder nu personlig försäkringsrådgivning på distans. Rådgivningen tar ca en timme och man behöver BankID. För att boka rådgivning klicka här.

 

Premiebefrielse
Vid anmälan till AFA försäkring när man anmäler sjukdom över 15 dagar eller vid olycksfall/arbetssjukdom så betalas automatiskt din förlorade pensionsdel in till din pensionsförvaltning och ditt pensionskonto.
Vid föräldraledighet måste man själv anmäla detta till AFA. Gå in på AFAs hemsida (www.afa.se), gå till ”privatperson” och logga in på ”mina sidor”, sedan vidare till ”ny anmälan”. När du gör en anmälan av föräldraledighet där så får du föräldrapenningtillägg (FPT) och premiebefrielse (dina pensiondelar) när du är föräldraledig.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Löneförhandlingar 2020 

Wednesday, November 25, 2020 1:47:00 PM Categories: Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

Här nedan kan ni läsa ett informationsblad från MSS (Metall Scania Sverige) om våra lokala löneförhandlingar som snart drar igång.

(Klicka på bilden för att öppna i ett eget fönster.)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Resultatbonusstiftelsen informerar 

Friday, November 20, 2020 8:09:00 AM Categories: SRB


Förändrad tidpunkt för val av utskiftning

 

Tidigare år har en utskiftningsförfrågan skickats ut i november. Men i samband med att administrationen av dina resultatbonusandelar flyttade till PRI Stiftelsetjänst så har det förändrats. Nu kommer du istället kunna göra valet, om du vill ta ut dina disponibla resultatbonusandelar eller inte, i januari 2021.


Vi rekommenderar att du gör valet digitalt via PRI:s webbtjänst www.pri.se. Klicka på Logga in, välj Vinstandelsstiftelse och logga in med ditt BankID.

Om du inte har anslutit dig till webbtjänsten (sker första gången man loggar in) så kommer en utskiftningsförfrågan med svarsblankett skickas ut per post i mitten av januari.

När du har anslutit dig till tjänsten kommer all information skickas digitalt.

 

Sista svarsdag är 15 februari 2021.

Väljer du att ta ut resultatbonusandelar så kommer utbetalningen ske senast i maj 2021.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Scania Resultatbonusstiftelse

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Thursday, November 19, 2020 1:27:00 PM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er igen alla medlemmar! Den sista tidens negativa diskussioner kring Scania och IF Metall har inneburit en hel del extra turbulens och oro på fabriken. Medlemmar har hört av sig och känner inte igen sig i det dom läser. En del har bett mig skriva vad verkstadsklubben har gjort och vad vi gör nu, och visst kan jag göra det! Här nedanför finns några exempel på vad vi lyckats förhandla fram genom åren.

 

Låt mig börja med hur vi driver våra frågor som organisation tillsammans med företaget. IF Metall ska tillvarata medlemmarnas gemensamma intresse och styrka för att skapa bästa möjliga villkor i arbetslivet, och i samhället. Detta ska vi försöka åstadkomma genom en bra och öppen dialog med företaget. Vi har ett öppet klimat med företaget där vi på daglig basis i olika forum driver våra och även gemensamma frågor. Vi är inte alltid överens men det ser jag som en styrka och har historiskt gjort att vi som företag och ort har utvecklats.

 

Om vi backar bandet har vi varit med om en del stora avgörande beslut som berört våra arbeten som ort.

 

1999 var dåvarande klubbstyrelsen med och kämpade tillsammans med företaget så att vi fick fortsätta vara en del av Scania familjen. Då var det en fråga om investering av ett nytt måleri och det var inte givet att det skulle hamna i Oskarshamn, utan detta var strid på kniven från den fackliga organisationen och företaget gemensamt. Men vi visade att vi är kunniga och stolta hyttbyggare och med gemensamma krafter lyckades vi tillsammans visa att vi ska fortsätta göra hytter. Vi blev Europa-leverantörer av hytter. I samband med detta förhandlade vi fram ett flexibilitetsavtal som vi fortfarande har kvar i dag, dock i en modernare tappning. Det avtalet som innehåller visstidsanställning, flexibel arbetstid, starkare anställning och pensionsavtal gjorde att vi stärkte oss som företag.

 

Avtalspensionen som vi kan ta ut från 62 eller 63 år, om du har en anställningstid på 25 respektive 30 år har många av våra medlemmar kunnat nyttja och det avtalet finns fortfarande kvar.

 

2009 var också ett historiskt år. Finanskrisen gjorde att börserna föll som en sten över en natt. Orderingången fanns knappt. Det var mitt elddop. Jag gick ut i en verkstad som var spöklik, helt tom. Mina dagar bestod i att åka fram och tillbaka till Södertälje och tillsammans med övriga klubbordförande inom koncernen göra allt för att rädda jobben. Vi förhandlade bland annat upp taket på timmarna i vårt SFA-avtal för att vi skulle överleva och försöka härda ut denna situation. Det räckte ett tag men var inte tillräckligt. Vi var fortsättningsvis väldig aktiva men krisen blev långvarig, så till slut tecknade IF Metall ett krisavtal. Det blev heta diskussioner men till slut blev vi överens om detta. Och resten är historia.

 

2014 köpte VW Scania. Där var vi också delaktiga och som bolagsstyrelserepresentant fick jag ingå i ”independent committé”.

 

2015 förhandlade vi inom facken fram nuvarande bonussystem. Ett system som kan ge upp till 56 082 kr. Jag vill påstå att detta är ett av dom bättre tecknade bonusavtalen i Sverige.

 

2020 - detta mörka år med pandemi som lamslagit vår värld. Det var väl ingen som trodde att detta skulle få sådana konsekvenser. Människor blir smittade och en del dör, oerhört tragiskt. Det blir en påverkan på hela samhället. Men det får även en indirekt påverkan på våra arbeten, så vår regering jobbar och plockar fram ett krispaket och det gör i sin tur att vi förhandlar fram ett korttidsavtal. Detta gör också att vi kan behålla våra arbeten

 

Som arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelsen sitter jag med och exempelvis beslutar om framtida investeringar.

 

Och så har vi givetvis våra dagliga medlemsärenden som kan handla om vad som helst inom vårt avtalsområde, där vi organisatorisk är med i alla led. Vi har även vår skyddsombudsorganisation som bidrar och är delaktiga i mängder av forum.

 

Blickar vi framåt så står vi inför ett stort teknikskifte när vi nu mer och mer går in i det digitaliserade, elektrifierade samhället. Detta skifte gör att vi måste vara på tårna. Ska vi vara med i framtiden så måste vi hoppa på tåget, det har Scania gjort och vi är delaktiga i framtiden. Vi måste se till att våra medlemmar följer med i utvecklingen och får den kompetens som krävs.

 

Nu har jag nämnt några fragment av det som vår organisation är med och bidrar till. Jag hoppas att ni fått lite mer insikt i vad vi håller på med. Det är inte bara det vardagliga utan en hel del annat och detta är vi med och påverkar för våra medlemmars skull samt för företaget.

 

Nu blickar vi framåt och ser till att vi vinner fajten mot Corona. Följ råden, håll avstånd, tvätta händerna! Gör vad ni kan för vi kan alla dra vårt strå till stacken. Gör vi det kanske vi kan fortsätta att ha ett öppet samhälle som fungerar så normalt som möjligt. -Och att vi även kan köra vår produktion så normalt som möjligt. Givetvis kommer hälsan först men kan vi inte hålla igång produktionen, ja då får vi andra problem.

 

Ta nu hand om varandra och sköt om er!

 

// Mvh Mikael ”Sippa” Johansson klubbordförande för IF Metalls verkstadsklubb på Scania i Oskarshamn.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Inställda nomineringsmöten! 

Tuesday, November 17, 2020 8:20:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

Klubbstyrelsen har beslutat att ställa in höstens nomineringsmöten för klubben samt grupporganisationerna.

In i det sista fanns planer på att genomföra mötena i någon form men i det läge vi befinner oss med en ökad smittspridning av Covid19 ser vi ingen annan lösning än att ställa in. Detta är en möjlighet vi har enligt våra stadgar och för säkerhets skull har vi även dubbelkollat med förbundet att det är ok.

 

I och med detta är det extra viktigt att medlemmar skickar in nomineringar till valberedningarna. Kom ihåg att den som nomineras ska vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen. Gemensamt nomineringsstopp för samtliga av våra valberedningar är vid årsskiftet. Efter det kommer de ta fram sina förslag och presentera dessa i god tid före årsmötena.

 

Valberedningar:

Verkstadsklubben

Mikael Johansson MCAC6B

Niklas Forsman OLOBE2

Carolina Söderberg MCAA3B

Joakim Johansson OLOCL2

Abdo Sarajlija MBBLF1

Emmelie Helgesson MBCTI1

MB

Abdo Sarajlija MBBLF1

MC

Per Knutsson MCQAB

Malin Hultin MCLLA2

Linda Jonsson MCABW

Roger Eriksson MCLFL1

OLO

Martin Adolfsson OLOCL1

Mathias Lannerfalk OLOBE1

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Lokala löneförhandlingar på gång 

Tuesday, November 17, 2020 8:19:00 AM Categories: Lokala avtal Löner

 

Den 17/11 träffas avtalsrådet digitalt för att formellt godkänna det centrala avtalet. De lokala löneförhandlingarna sker som vanligt på koncernnivå. Planering av förhandlingarna pågår men företaget har aviserat att de inte kan påbörja förhandlingarna förrän 15/12.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nya förtroendevalda 

Tuesday, November 17, 2020 8:18:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Klubbstyrelsen har valt Mirsad Hodzic-Mehic MBBLL1 till nytt skyddsombud samt Wajdy Khalil MCLLC1 till nytt kontaktombud.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 5 of 67 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt