• RSS
  • Subscribe

Archives

Nystart för samverkan 

Tuesday, October 25, 2016 1:07:00 PM Categories: Försäkringar

 

 

Efter några månaders uppehåll drar vi igång med ”Samverkan för medlemsnytta” igen. Hela november kommer Peter ifrån Folksam att vara på Kvastmossen på onsdagar för att erbjuda medlemmar en försäkringsgenomgång. Från December kommer han åter att vara på verkstadsklubben.

Så om du inte redan har fått en genomgång av dina försäkringar, ta nu chansen att se över vilka möjligheter till ersättning du har, och boka en tid med någon av våra försäkringsinformatörer!

 

 

För att få en försäkringsgenomgång kontaktar man någon av följande:

Montering/Logistik             Joakim Rylin           65 326
OLO                                 Ulf Aldebert            65 892
Målerierna/Press/Kaross    Mattias Pettersson   65 027

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Stötta våra skyddsombud! 

Tuesday, October 25, 2016 1:04:00 PM Categories: Arbetsmiljö LO

 

 

 

Skyddsombudens dag instiftades av LO, TCO och Saco 2012, i samband med 100-årsjubileet av att arbetstagarna fick lagstadgad rätt att utse skyddsombud. Dagen uppmärksammas varje år under EUs arbetsmiljövecka.

Onsdagen 26 oktober är det skyddsombudens dag. I år ligger fokus på hur trakasserier, våld och hot kan utgöra ett hinder för uppdraget.

LOs arbetslivsenhet har genomfört en enkätundersökning bland skyddsombud och huvudskyddsombud på arbetsplatserna i LO-förbunden för att kartlägga hinder, trakasserier, våld och hot.

Sten Gellerstedt är utredare och arbetslivsforskare på LO.
- Bakgrunden till enkäten är en växande svårighet för skyddsombuden att fullgöra sitt uppdrag. Därför vill vi veta mer om hur det ligger till och enkäten är en del i det arbetet.

På onsdag 26 oktober håller LO ett seminarium som ska ge en plattform för att driva dessa viktiga frågor tillsammans med förbunden.

I samband med seminariet släpper LO rapporten ”Trakasserier av Skyddsombud”, där resultatet av enkäten presenteras.

 

(Källa: www.lo.se)

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, October 25, 2016 1:03:00 PM Categories: Ordförande har ordet

 

 

Hej på er alla medlemmar, hoppas allt är bra med er. Vi är nu inne i en intensiv period med dubbelkörning och med det ställs det krav på vår organisation det innebär att vi nu har kört en hel del övertid. Företaget och den fackliga organisationen för en ständig dialog om hur vi ska kunna minimera övertidsuttaget som givetvis belastar våra medlemmar. En av åtgärderna är att vi fortfarande nyrekryterar så att vi har en bra bemanning, vi tar också höjd i vår produktion så att vi ska kunna ta upp störningar.

Verkstadsklubben är inne i ett arbete där vi håller på att förändra vår organisationsstruktur, allt för att kunna bli bättre på att möta framtiden och kunna ta frågorna på rätt nivå. Vi gör detta för att stärka oss som lokal fackförening så att vi kan ta till vara våra medlemmars intresse på bästa sätt.

Återigen vill jag ta upp och poängtera vikten av facklig medverkan, tänk på att alltid ta kontakt med den fackliga organisationen om ni har frågor eller vid medverkan på möte, inga frågor är för små.

 

Mvh Mikael ”Sippa” Johansson.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

MSS-Extra 

Thursday, September 29, 2016 1:26:00 PM Categories: MSS (Metall Scania Sverige)

 

 

Nytt avtal gällande jobbsäkring på koncernnivå

Commercial Vehicle Committé (CVC) består av representanter från MAN, Scania och Volkswagen. De har haft ett möte där parterna enades om ett omfattande projekt gällande gemensam utveckling mellan kommersiella fordonstillverkare. Detta handlar bl.a. om att producera drivlinor för tunga kommersiella fordon.
I detta sammanhang kommer MAN att ta ledningen för den framtida utvecklingen av drivaxlar, medan Scania kommer att ta ledningen för att utveckla nästa generations 13-litersmotor.
Detta är ytterligare ett viktigt steg för att främja samverkan mellan MAN och Scania. Det kommer också att bidra till Volkswagen Truck & Bus mål att bli globala mästare i nyttofordonssektorn.
Detta samtidigt som arbetstagarrepresentanterna ingått omfattande avtal för att säkra jobben och lönerna för de anställda både Scania och MAN.
 
Om detta betyder att en del arbetstagare måste ta på sig nya arbetsuppgifter, så kommer företagen bära kostnaderna för nödvändig utbildning och specialisering.
Dessutom kommer produktionsanläggningar hos de kommersiella fordonstillverkarna inte påverkas av fördelningen av vem som har utvecklings-lead.
“Scanias volymer kommer att produceras av Scania,
på Scanias anläggningar”
Beslutet att dela ledandet av funktioner för motorutveckling och drivaxlar mellan MAN och Scania är nästa stora steg för att främja synergier inom våra kommersiella fordonsmärken.
Vid tillverkningsplatserna, kommer allt att förbli som det är:
- Scania kommer att tillverka för Scania, MAN för MAN säger Bernd Osterloh, Ordförande Works Council på Volkswagen AG

MSS står för Metallfacket Scania Sverige och utgörs av de tre klubbarna Södertälje, Oskarshamn & Luleå.
 
 
Share This Using Popular Bookmarking Services

Ny gruppordförande i måleriet 

Tuesday, September 27, 2016 2:52:00 PM Categories: Möten

 

 

På det extra medlemsmötet i målerigruppen 21/9 valdes Elvir Prelic till ny gruppordförande.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Övertid - vad gäller? 

Tuesday, September 27, 2016 2:51:00 PM Categories: Arbetstider

 

 

På förekommen anledning reder vi ut vad som gäller vid övertid/SFA.

 

 

 

Lokalt avtal

Centralt avtal (”blå boken”)

 

SFA

Ikappkörningstimme

Övertid

Senaste varsel till
individen

8 kalenderdagar innan

På ordinarie arbetstid dagen innan

Före sista rast (samma dag)

Begränsning

+/- 10 timmar per tvåveckorsperiod.

 

+SFA och övertid kan uppgå till högst 225 timmar för enskild medarbetare under ett kalenderår.

 

Individens SFA-tidbank får variera mellan -175h och +75h.

Max 50 timmar per månad.

 

Max 150 timmar per år. Därefter kan arbetstagaren själv gå med på ytterligare 50 timmar.

Max 50 timmar per månad.

 

Max 150 timmar per år. Därefter kan arbetstagaren själv gå med på ytterligare 50 timmar.

Ersättning

Vid mindre än +75h i tidbanken: timme för timme till tidbank + särskilt övertidstillägg.

 

Vid mer än +75h i tidbanken: timlön + ersättning som vid kollektiv produktionsövertid.

Timlön + övertidstillägg.

Timlön + övertidstillägg.

Giltiga skäl att slippa arbeta

Enligt kommentarsboken för Teknikavtalet IF Metall.

Enligt kommentarsboken för Teknikavtalet IF Metall.

Enligt kommentarsboken för Teknikavtalet IF Metall.

Övrigt

 

Inkluderar 12 minuter betald paus.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Gå inte ensam 

Tuesday, September 27, 2016 2:50:00 PM Categories: Medlemskap

 

 

Alla medlemmar har rätt att ta med sig en facklig representant vid samtal med chefen. I första hand tar man kontakt med någon i den gruppstyrelse man tillhör, men medlemmen får naturligtvis ta med någon annan om hen vill. Självklart gäller detta även medlemmar på Lernia! Om det inte går att få tag i en facklig förtroendevald som har tid att följa med har man rätt att begära att mötet flyttas.
Detta är en rättighet som alla våra medlemmar inom IF Metall har, och som vi ska ta vara på.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

På gång 

Wednesday, September 14, 2016 9:05:00 AM Categories: Kongress Möten Verkstadsklubben

 

 

Mycket är på gång framöver.
Här nedan följer några saker att hålla utkik efter:

 

Extra medlemsmöte i målerigruppen
Då målerigruppens ordförande Jörgen Palmér avsagt sig uppdraget har man kallat till ett extra möte för medlemmar i måleriet, där man kommer att välja en ny gruppordförande. Mötet hålls 21/9 klockan 15:12 i Furans cafeteria.

 

Kongress 2017
Nästa IF Metallkongress genomförs 19-22 Maj 2017 i Göteborg. Alla medlemmar har rätt att skriva motioner till kongressen. Dessa ska vara inskickade till avdelningen senast 30 September för att kunna hanteras av avdelningsstyrelsen.
http://www.ifmetall.se/forbundet/kongress_2017 kan man läsa mer om kongressen och om hur man skriver motioner.
Medlemmar kan även föreslå ombud till kongressen. Dessa nomineringar ska vara verkstadsklubben tillhanda senast 30 September.

 

Nomineringsmöten
Verkstadsklubben vill även uppmana alla medlemmar att redan nu börja fundera på vilka ni vill ska företräda er i klubbstyrelse och gruppstyrelser inför våra nomineringsmöten i höst.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ny arbetsgivare – ny fullmakt 

Wednesday, September 14, 2016 9:02:00 AM Categories: Medlemskap

 

 

Verkstadsklubben påminner om möjligheten att fylla i en fullmakt för att medlemsavgiften ska kunna dras på lönen. De tidigare Lernia-anställda som går över till Scania behöver fylla i en ny fullmakt. Fördelen med att slippa inbetalningskort är, förutom att det är enklare, att man inte riskerar att ”straffa ut sig” om man glömmer betala.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

IF Metallträff 

Wednesday, September 14, 2016 8:54:00 AM Categories: Centrala avtal Från Förbundet

 

 

7/9 genomfördes årets IF Metall-träff på Forum där representanter från olika klubbar samlades under en dag för att diskutera viktiga fackliga frågor. Man pratade bland annat om avtalsrörelsen 2016, lönebildning, hållbart arbete och kongressen 2017. Dessutom fick klubbarna framföra vilka frågor de tycker är viktiga att driva i nästa avtalsrörelse. Det som dominerade diskussionerna var övertidsfrågan och rätten till sin egen fritid. En minskning av övertidstaket och en starkare skrivning om individens rätt att neka övertid var önskemål som framfördes. En annan stor punkt var frågan om inhyrning och om hur vi ska kunna företräda dessa medlemmar på bästa sätt.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 30 of 67 << < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt