• RSS
 • Subscribe

Archives

Scania Resultatbonus - Utfall 2020 

Wednesday, March 10, 2021 2:50:00 PM Categories: SRB

 

Utfallet för 2020 blev 18 427 kr.

 

Tack vare vårt bonusavtal får vi en hyfsad utdelning även för 2020.
Alla anställda på Scania är med och skapar vinsten och nu får vi vår del av den, det som är syftet med vårt avtal. Trots pandemin och tack vare alla er som jobbat hårt med restriktioner och Corona-anpassningar lyckades vi hålla igång produktionen för att möta efterfrågan på våra produkter.

 

Företaget och de fackliga organisationerna har kommit överens om ett system som premierar en stark koppling mellan företagets vinst och de anställdas bonus. Enligt avtalet beräknas resultatbonusen på Scanias nettovinst i och med att resultatrapporten läggs fram. Scania Resultatbonus infördes 1996 och resultatbonusen för Scanias anställda har sedan dess varit i genomsnitt 19 436 kr per år.

 

Om och hur stor andel du får beror på i vilken omfattning du arbetat under förra året. Alla anställda på Scania får del i bonusen, visstidare som tillsvidareanställda.

 

Mer info om själva bonussystemet hittar du på www.scaniafacken.com under fliken Resultatbonusstiftelse.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Anmälan av ändrad inkomst till försäkringskassan 

Tuesday, March 2, 2021 11:53:00 AM Categories: Löner

 

Vid anmälan av ändrad inkomst vill försäkringskassan att man ska ange datum då löneavtalet skrevs på.

Det datum som gäller vid den senaste löneförhandlingen är 16 Februari.
 

Den nya lönen gäller som tidigare rapporterats med retroaktivitet från och med 1 November 2020.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Dags att söka stipendium 

Tuesday, March 2, 2021 7:23:00 AM

 

Du som varit anställd på Scania eller något av dotterbolagen i minst två år kan ansöka om stipendium från Scania Personalstiftelse som finns till för att främja de anställdas utveckling. Ansökan kan gälla olika aktiviteter som schemabunden undervisning, konferenser, seminarier, kurs eller studiebesök såväl i Sverige som utomlands. Det kan gälla områden som tex teknik, ekonomi, administration, kreativt skapande, hälsofrämjande aktiviteter eller språk. Bidrag kan även avse studier i arbetslivets villkor som tex produktionsprocesser eller arbetsmiljö.

Högsta beloppet för ett stipendium är 30 000 kr. Sista ansökningsdatum i år är 14 mars, så sätt igång med ansökan redan nu!
Läs mer och hitta ansökningsblanketten på Reflex under Min anställning / Kompetensutveckling och karriär.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Inbjudan till digitala informationsträffar 

Tuesday, March 2, 2021 7:20:00 AM Categories: Avd 38 Dackebygden Försäkringar

 

IF Metall avdelning 38 Dackebygden bjuder in till digitala informationsträffar om pension respektive familjens jurist.

 

Pension

Vi vill bjuda in dig som har funderingar kring att gå i pension eller vill veta hur det funkar om du vill gå ner i tid eller hur mycket du får att leva på som pensionär - vem har mina pengar?

Under kvällen går vi igenom vilka hemsidor det finns att hitta information på, vi visar hur man gör en prognos på hur mycket jag beräknas få i pension och allmänt om de olika delarna i pensionens djungel.

 

Informationen kommer att genomföras digitalt via Teams vid tillfällena 9/3 och 16/3, vi startar 18:00 och beräknas vara klara 20:00. Peter Flobrant Folksam och Magnus Andersson, Anita Westerback IF Metall Dackebygden håller i informationen.                        

 

Familjens jurist

Vi vill bjuda in dig som vill veta mer om vem som får din pengar när du avlider, är det skillnad på att vara sambo eller gift, varför skriva testamente, särkullbarn, biologiska? Frågorna är många…
Information om Juristförsäkringen, arvsordning, förmånstagarförordning.

 

Informationen kommer att genomföras digitalt via Teams vid tillfällena 23/3 och 30/3, vi startar 18:00 och beräknas vara klara 20:00. Familjens jurist håller i informationen.

 

Anmälan till någon av ovanstående träffar görs till postbox.avd38@ifmetall.se eller 0491-76 73 90 senast 1 vecka innan aktuellt datum och det vi behöver är ditt medlemsnummer, namn samt mailadress så vi kan skicka länken till mötet någon dag innan. Vill du ha med din sambo, make, maka så är de välkomna. Vid frågor kontakta Magnus Andersson på magnus.andersson@ifmetall.se eller 070–3190245.

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet - om stoppdag produktion 

Thursday, February 25, 2021 10:31:00 AM Categories: Arbetstider Lokala avtal Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar, jag hoppas att allt är bra med er!
Nu har vi som ni vet ett nytt löneavtal påskrivet. Avtalet ger en ökning på 3,3%. Vi förhandlade upp det centrala avtalet med 0,6 % efter många långa sittningar.

 

Vi har också förhandlat fram ett nytt avtal som är ytterligare ett verktyg som ska användas för att öka flexibiliteten och anställningstryggheten. Detta avtal ska ej blandas ihop med SFA-avtalet utan är ett nytt avtal som enbart reglerar stoppdagar. Man ska inte arbeta tillbaka tid som har uppkommit via en stoppdag utan detta återbetalas via avdrag på arbetstidsförkortningen (AFK) inget annat. Vid återbetalning bidrar man med hälften av sin tilldelade AFK och företaget med lika mycket. Man börjar inte bidra med något av sin AFK förrän man har haft stoppdagar, alltså inget dras från AFK banken i förebyggande syfte! Återbetalningen regleras endast genom ny tid till AFK banken. Den tid du redan har i banken dras inte.

 

Beslut om nyttjande av stoppdag sker på central nivå. Där tas beslutet tillsammans med berörd facklig organisation om stoppdag i produktion. Minussaldot kan max vara 100 timmar. När vi är hemma vid en stoppdag betalas lön ut som vid normalt arbete. Ditt personliga minussaldo kommer att redovisas på lönespecifikationen så att man kan följa detta när det blir aktuellt.

 

Nedan har vi sammanfattat avtalet och hur mycket AFK som dras för respektive skiftform i Oskarshamn.

Ha det nu bra och sköt om er. Tänk på att höra av er till den fackliga organisationen om ni har frågor. -Ingen fråga är för liten.

 

// Mvh Klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 


Avtalet om stoppdagar i korthet

 • Beslut om stoppdag sker på central nivå tillsammans med berörd facklig organisation.
 • När vi är hemma på en stoppdag betalas lön ut som vid ordinarie arbete.
 • Minussaldot i tidbanken för stoppdagar är max 100 timmar.
 • Efteråt betalas tiden tillbaka genom avdrag på hälften av den nya arbetstidsförkortning som erhålls. (Företaget skjuter till lika mycket.)
   

Skiftform

Veckoarbetstid

Arbetstidsförkortning/vecka

AFK/vecka vid återbet.

Dagtid

40,0

94 min

47 min

2-skift

36,8

22 min

11 min

Ständig eftermiddag

36,8

22 min

11 min

Ständig förmiddag

38,6

22 min

11 min

Natt

34,0

94 min

47 min

Helgskift

28,0

82 min

41 min

Förlängd fredag var 8:e v

37,08

48 min

24 min

Förlängd fredag var 4:e v

37,35

76 min

38 min

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Stoppdag produktion – ett till verktyg i verktygslådan 

Monday, February 22, 2021 3:26:00 PM Categories: Lokala avtal MSS (Metall Scania Sverige)

 

Detta är ytterligare ett verktyg i vår verktygslåda, men till skillnad från t.ex. SFA så är detta endast för åtgärder vid lägre produktionsvolym. Syfte att öka flexibiliteten för företaget vid lägre volymer och för oss att säkra anställningstryggheten.
Verktyget ger möjlighet att lägga ut stoppdag/skift (endast hel dag/skift) vid lägre produktionsvolym, eventuella oförutsedda omständigheter som nu eller kanske t.om. att kunna köra fyradagarsvecka med full ersättning. Möjligheterna med detta nya avtal är många, där vi känner att vi kan vara med och påverka användandet och utläggningen på ett helt annat sätt än med SFA!

 

Avtalet gäller för produktionsnära, volymberoende personal inom P&L. Alltså t.ex. du som normalt en del av SFA-utläggningar.
Produktionsvolymen ligger till grund för användandet av Stoppdagar, och det är företaget som tillsammans med facket som beslutar om verktyget Stoppdag Produktion ska användas. Vi beslutar också tillsammans vilka verksamhetsområden som berörs samt vilka undantag som eventuellt måste göras.

 

Besked om utnyttjande av stoppdag/skift lämnas normalt senast 5 kalenderdagar innan användande. Eftersom det är fråga om att vara hemma med fullt betalt så anser vi att riskerna för missbruk av detta avtal är väldigt små, därav den lite kortare varseltiden.
Stoppdag/skift skall så långt det är möjligt förläggas i samband med helg, klämdagar eller annan ledighet.
Spannet för verktyget är reglerat till minus 100 timmar och vid användande av stoppdag/skift utbetalas lön och ersättning som vid normalt arbete.
- Alltså ingen påverkan av lön!

Exempel 2-skift Oskarshamn

Återbetalning av tid: 

Om jag arbetar 2-skift så får jag normalt 22 min/vecka till AFK.

Vid återbetalning av en stoppdag på 8 tim görs då avdrag på min tilldelning av AFK med 11 min/vecka och företaget tillför motsvarande tid. Min skuld minskar då med 22 min/vecka.

I ex ovan får jag 11 min/vecka insatt på mitt AFK-saldo. När skulden är reglerad (efter 22  veckor) återgår tilldelningen till AFK som normalt.


Återbetalning av stoppdagar görs via avdrag från arbetstidsförkortning, AFK. Inte från din intjänade komp-bank, utan från det du får månadsvis i AFK. Om du är dagtidsarbetare får du t.ex. 82 minuter/vecka och om du är 2-skiftsarbetare 112 minuter/ vecka.

 

Hur mycket som skall dras förhandlas av respektive ort då vi har olika AFK samt olika skiftformer. Om inget annat bestäms så har skrivit in ett förslag på 9 minuter per dag, alltså 45 minuter i veckan tills skulden är kvittad.


Nu till en av de stora fördelarna med detta avtal, företaget tillför motsvarande tid. Vi kommer alltså ”bara” betala tillbaka hälften. När du åter är på noll återgår tilldelning av tid till AFK som normalt. Om person slutar på Scania görs inget avdrag mot skuld i minussaldo. Detta gäller dock inte vid uppsägning eller avsked som har sin grund i misskötsamhet.

 

 

MSS-förhandlarna,
Erik Eklund
Mikael Sippa Johan
sson

Thomas Nyberg
 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Överenskommelse mellan företaget och IF Metall kring löneökningar 

Friday, February 19, 2021 10:03:00 AM Categories: Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

Företaget och IF Metall beslutade i slutet av förra veckan att återuppta de kraschade löneförhandlingarna. Diskussionen återupptogs för att säkra en fortsättning på det goda samarbete som varit kännetecknande för relationen mellan företaget och IF Metall.


Efter tuffa förhandlingar de senaste dagarna så har vi kunnat enas om nivån för de lokala löneökningarna.
 

När förhandlingarna kraschade låg företagets bud på 3,1% sammanlagt. Men tack vare alla starka reaktioner, vår mobilisering och en vilja från båda parter att komma överens så har vi nu tecknat ett avtal!
 

Utöver det centrala avtalets nivå på 2,7% har parterna enats om ytterligare 0,6%. I samband med införandet av ett nytt avtal rörande stoppdag i produktion kunde vi lösa upp de låsningar som fanns och enas om ett högre påslag i de lokala löneförhandlingarna.

 

Avtalet om stoppdagar i produktion har diskuterats under en längre tid och är ett komplement till befintliga flexibilitetsavtal och ett redskap för att hantera tillfälliga nedgångar i produktionsvolym. Viktigt att betona att det endast hanterar minustid. Separat information om avtalet ”stoppdag produktion” kommer ut i närtid, men det betyder i korthet att vi tillsammans kan lägga ut stoppdagar utan att detta skall jobbas tillbaka med mertid samt att lönen ej påverkas. Ett SFA-minus utan krav på SFA-plus kan man säga!

 

Värdet av den totala löneökningen är alltså 3,3%. Det centrala avtalet på 2,7% samt ett lokalt påslag på 0,6!
Den nya lönen betalas ut med start i mars och gäller som tidigare informerats med retroaktivitet från 1 november 2020 och gäller för avtalets första 17 månader.

 

Nu fortsätter det långsiktigt strategiska arbetet för att säkra en god löneutveckling för IF Metalls medlemmar.
Vi ser hoppfullt på det kommande året och känner oss efter allt som hänt nöjda med resultatet.

 

 

 

MSS-förhandlarna,
Erik Eklund
Mikael Sippa Johansson
Thomas Nyberg

 

 

 

 

Detta avtal löper från 1 November 2020 till 1 April 2022 (17 månader)
 

Snittlönen för oss kollektivanställda är idag 27900:- och på detta kommer här ett räkneexempel:

27900 x 3,3% resulterar i att lönen höjs med 921kr/ månad
4 månaders retroaktivitet x 921kr motsvarar 3684kr

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Uppskjutna årsmöten 

Friday, February 12, 2021 10:13:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

För ett tag sedan fick vi besked att förbundet pga den pågående pandemin gjort ett tillfälligt avsteg i stadgarna vilket innebär att klubbar kan skjuta fram sina årsmöten till senast 30 juni.

Klubbstyrelsen har tillsammans med representanter för revisorer och valberedning diskuterat olika alternativ och kommit fram till att läget är för osäkert för att hålla ett ordinarie årsmöte i februari.

 

Klubbstyrelsen har därför beslutat att skjuta fram klubbens och gruppernas årsmöten.

Preliminärt datum för dessa blir i Maj.

 

Mandatperioderna för förtroendevalda förlängs därmed tills årsmötet har hållits. Verkstadsklubbens valberedning informerar även att inga övernomineringar inkommit till klubbens uppdrag.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Resultat av jämställdhetsenkät 

Friday, February 12, 2021 10:05:00 AM
 

Resultatet av jämställdhetsenkäten som skickades ut till medlemmar vid årsskiftet har sammanställts.
Av 256 personer som svarade på enkäten angav 64,5% att det är jämställt i sin egen grupp, 25,4% svarade nej och 10,2% svarade ”vet ej”.
76,9% svarade att de har en chef som är man och 23,1% en chef som är kvinna. På frågan om män och kvinnor behandlas lika av chefen (på en skala 1-10, där 10 är helt jämställt) gav 53,3% högst betyg, 80,2% låg på den övre halvan av skalan. Bland fritextsvaren fanns en hel del bra tips och synpunkter som kommer att ligga till grund för jämställdhetskommitténs fortsatta arbete.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förändringar i medlemsförsäkringar 

Friday, February 12, 2021 10:04:00 AM Categories: Försäkringar

 

Följande förändringar har gjorts bland medlemsförsäkringarna:

 • Sjuk och efterlevnadsförsäkring höjs från 74kr till 79kr/mån
 • Utökad medlemsolycksfall sänks från 21kr till 20kr/mån
 • Medlemsolycksfall medförsäkrad sänks från 44kr till 41kr/mån
 • Juristförsäkring höjs från 30kr till 45kr/mån
 • Medlemsbarn - höjning 4kr i stegen

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 3 of 67 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt