• RSS
  • Subscribe

Archives

Nolltolerans mot sexuella trakasserier 

Tuesday, November 22, 2022 8:18:00 AM Categories: Arbetsmiljö Verkstadsklubben

 

Med anledning av ärendet med sexuella trakasserier i Södertälje vill Verkstadsklubben tydliggöra vår ståndpunkt:
Inga former av trakasserier eller kränkande särbehandlingar accepteras oavsett om det gäller sexuella trakasserier eller mobbing i någon form!

 

Trakasserier grundade på kön är ett allvarligt hot mot arbetsglädje, hälsa och möjligheter till utveckling i arbetet. Trakasserierna är en fråga för organisationen, inte en privat fråga för den som drabbas. Observera att det är den trakasserade som avgör vilka handlingar eller beteenden som är kränkande.

 

Blir du utsatt för trakasserier eller ser någon annan bli trakasserad bör du agera enligt nedanstående riktlinjer:

  1. Säg ifrån! Konfrontera personen direkt! Lämna inget utrymme för missförstånd.
  2. Anmäl trakasserierna till din chef eller till HR. Du kan även ta kontakt med ett skyddsombud eller annan förtroendevald. Det viktigaste är att anmälan sker för att trakasserierna snabbt ska kunna upphöra.
  3. Skriv ner det som hänt så att du lättare kan bearbeta och dokumentera det inträffade. Anteckna klockslag, datum, eventuella vittnen, vad den som trakasserade dig sa och gjorde, hur du kände dig och hur du reagerade.

 

Verkstadsklubben har en beredskapsplan för hur man ska agera om ett ärende med sexuella trakasserier uppstår. Vi arbetar även förebyggande genom att utbilda förtroendevalda i ämnet och genom information i olika forum. Sedan några år tillbaka har vi dessutom en jämställdhetskommitté som ska stärka upp jämställdhetsarbetet.

 

Klubbens jämställdhetsansvariga
Mikael ”Sippa” Johansson (Klubbordförande)
Fredrick Carlsson (Huvudskyddsombud)

Jämställdhetskommittén
Karen Victor (Klubbstyrelsen)
Fredrik Jonasson (Klubbstyrelsen)
Anders Svensson (OLO)
Fredrik Sjöbäck (MB)
Saga Lundberg (MC)
Anna Steisjö Hammarberg (MB)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Avtalsrådet ställde sig bakom avtalskraven 

Tuesday, November 22, 2022 8:17:00 AM Categories: Centrala avtal Från Förbundet

 

På tisdagen den 15 november 2022 tog IF Metalls avtalsråd beslut om att ställa sig bakom avtalskraven i Facken inom industrins avtalsplattform samt förslaget till LO-samordning.

 

IF Metalls förbundsstyrelse kommer nu att meddela Facken inom industrin att förbundet står bakom kraven i avtalsplattformen, som innehåller löneökningar på 4,4 procent, fortsatta avsättningar till deltidspension och en låglönesatsning.

 

Följ avtalsrörelsen på ifmetall.se/avtal2023

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Deltidspension 

Tuesday, November 22, 2022 8:13:00 AM Categories: Centrala avtal Medlemskap

 

IF Metall har förhandlat fram en premie till dig för att du ska kunna gå ner till deltid från den månad du fyller 60 år. Du har rätt till att gå i deltidspension om du arbetar på en arbetsplats där man i riksavtalet har träffat överenskommelse om delpension, tex Teknikavtalet.

 

Vad är deltidspensionssystemet?
Systemet ger dig rätt att gå ner till deltid från den månad du fyller 60 år. För att ha råd överförs en premie till en speciell pensionsförsäkring som du kan nyttja när du önskar gå i delpension.

 

Jag går snart i pension, vad händer med mina avsatta pengar?
Om du väljer att inte gå i deltidspension utan arbetar heltid tills du går i pension kommer avsättningen att fungera som en vanlig pensionsförsäkring.

 

Vilken lön beräknas avtalspensionen på?
All lön räknas med i underlaget på samma sätt som avtalspension SAF-LO. Det innebär exempelvis att ob, övertid osv. räknas med.

 

Hur ansöker jag om deltidspension?
Du ska ansöka skriftligt hos arbetsgivaren sex kalendermånader innan du vill att deltidspensionen ska börja gälla.

 

Deltidspension skiljer sig från vanligt deltidsarbete i vissa avseenden:

  • Om du ångrar din deltidspension har du ingen företrädesrätt eller garanti att gå upp i arbetstid.
  • Lön betalas ut i förhållande till den nya arbetstiden.
  • Du är själv ansvarig för att ta reda på hur statlig ålders- och avtalspension kommer att påverkas. Se mer information från Pensionsmyndigheten och www.minpension.se.
  • Semester- och kompensationsledighet utgår i proportion till den minskade arbetstiden. För deltidsarbete gäller principen om nettosemester.
  • Sjuklön, sjukpenning och övriga ersättningar påverkas i förhållande till din minskade arbetstid.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Utskiftningsförfrågan 2022 

Tuesday, November 22, 2022 8:11:00 AM Categories: SRB

 

Om du vill ta ut dina resultatbonusandelar, som tilldelades år 2019 (intjänad år 2018) eller tidigare, så behöver du registrera ditt svar på webbtjänsten www.pri.se, under ”Vinstandelsstiftelse”.

 

Om du inte har anslutit dig till webbtjänsten kommer en svarblankett skickas till dig per post under vecka 46.

 

Sista datum för begäran av utbetalning är 2022-12-31.

 

Om du väljer att ta ut andelar kommer utbetalning ske i slutet av mars 2023 till värde som fastställs i stiftelsens bokslut per 31 december 2022.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Detta händer i avtalsrörelsen under hösten 

Thursday, October 13, 2022 7:36:00 AM Categories: Centrala avtal

 

Under våren 2022 kunde alla medlemmar lämna motioner om kollektivavtalen. Under april och maj var det avtalskonferenser över hela landet och i mitten av maj avtalsråd. Nu går förberedelserna för avtalsrörelsen in i en ny fas när motioner ska behandlas och krav prioriteras.

 

Augusti–september
Slutlig behandling av utlåtanden
Motionser och utlåtanden går vidare till förbundsstyrelseberedningen och förbundsstyrelsen och delges sedan avtalsrådet
 

Oktober–november
Ekonomiska rapporter och bedömningar tas fram
LO:s representantskapsmöte
LO-samordning
FI-plattform
 

December
Delegationsarbete och fastställande av branschspecifika krav
Växla avtalskrav vecka 51

 

(Klicka på bilden för att läsa mer)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nya förtroendevalda 

Thursday, October 13, 2022 7:35:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

På klubbstyrelsemötet 7 oktober valdes nedanstående till nya uppdrag.
Volker Kletsch, kontaktombud för SIM.
Felix Wilmert, ledamot i SIMs gruppstyrelse.
Tobias Engström, ersättare i MBs gruppstyrelse.
Oliver Lundström, skyddsombud på MBC.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ventilation - en het fråga 

Thursday, October 13, 2022 7:34:00 AM Categories: Skydd

 

Frågan kring varmt i fabriken har varit en het fråga under sommarmånaderna och frågan om vad som görs för att förbättra klimatet har lyfts från många håll. Test på att öka luftflödet  i ventilationen har utförts, dock medförde det höga ljudnivåer i fabriken. Rutin för att öppna portar nattetid  för att kyla ner lokalerna finns sedan tidigare och i dagsläget har vi vattenpauser under arbetsdagen vid extra varma dagar som en kortsiktig åtgärd.  

Scania IM  kommer att starta en förstudie kring ventilationen på MC samt komma med rekommendationer på åtgärder för att förbättra klimatet inför nästkommande sommar. När förstudien är klar, kan vi börja se över de åtgärder som behöver vidtas för att ett bättre klimat på vår arbetsplats ska kunna uppnås.

 

/Johan Marklund  Lokalt  huvudskyddsombud MC

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Skyddsombudens dag 

Thursday, October 13, 2022 7:33:00 AM Categories: Från Förbundet Skydd

 

Vecka 43 varje år är det den internationella arbetsmiljöveckan och den 26 oktober är det skyddsombudens dag. Det är dagen man väljer att lyfta fram det viktiga uppdraget som skyddsombuden har på arbetsplatsen. Detta beslutades 2011 i Europafacket och sedan 2012 har man uppmärksamma skyddsombuden just denna dag.

Som arbetstagare kan du alltid vända dig till ditt skyddsombud om du har problem med arbetsmiljö. Men du ska alltid i första hand ta upp risker eller problem i arbetsmiljö med din chef. Det är chefen som har arbetsmiljöansvaret och är skyldig att agera om man som anställd hittar risker eller brister i arbetsmiljön.

Onsdagen den 26 oktober tycker vi att ni som IF Metallare och arbetskamrater ska stötta skyddsombuden lite extra i detta viktiga uppdrag som dom har för att verka för en bättre arbetsmiljö, men naturligtvis behöver man det stödet hela året så att vi tillsammans kan skapa en säkrare och bättre arbetsmiljö i våra verksamheter.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Thursday, October 13, 2022 7:32:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er igen alla medlemmar. Hoppas att allt är bra med er! Tänk på att höra av era till våra förtroendevalda om ni har frågor och funderingar, inga frågor är för små.
En av våra större frågor nu är att vi ska teckna ett nytt centralt avtal i vår, vi har avtalsråd 14–15 november där vi bland annat ska diskutera avtalsfrågan. IF Metalls förhandlingsdelegation träffar teknikarbetsgivarna för att lämna över våra krav 21 December, därefter börjar förhandlingarna.
Vi får en del frågor kring hanteringen av vårt lönesystem, en är lönesteg E, där det nomineras utifrån en uttagningsprocess för uppflyttning av verkstadsanställda från respektive avdelning. Nomineringarna startar snart, sedan är det en avstämning med PRU cheferna och efter detta blir det en överläggning med IF Metall (Observera att detta nomineringsförfarande sköts av företaget och att detta inte är någon förhandling.) Nu pågår den årliga Employee Satisfaction Barometer. Från IF Metall vill vi uppmuntra er att fylla i enkäten så att vi får ett så högt deltagande som möjligt, det är viktigt för att kolla vår personals välbefinnande.

 

Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

Avtalsrådet representeras av valda delegater från avdelningarna inom IF Metall i Sverige och har till uppgift att träffas, diskutera och vara rådgivande, rekommenderar förbundsstyrelsen att fatta vissa beslut.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Äntligen finns Jubileumsfondens lägenheter bokningsbara på nätet! 

Thursday, September 15, 2022 6:36:00 AM Categories: Jubileumsfonden


Sälen är fantastiskt, oavsett årstid, upplev allt vad fjället har att erbjuda med eller utan snö. Välj mellan skidor, cykling eller vandring - äventyret för hela familjen väntar precis runt knuten!

Under vintern kan du boka dessa härliga lägenheter weekend (torsdag-söndag), kortvecka (söndag-torsdag) eller helvecka (söndag-söndag).
Vår-sommar-höst bokas lägenheterna per dygn eller helvecka med valfri bytesdag.

För att bokningen ska godkännas måste du, i rutan meddelande uppge ditt anställningsnummer och företaget du är anställd i.
 

 

BOKA WEEKEND VINTER

 

BOKA KORTVECKA VINTER

 

BOKA HELVECKA VINTER

 

BOKA DYGN VÅR-SOMMAR-HÖST

 

BOKA HELVECKA VÅR-SOMMAR-HÖST

 

 

Vad är jubileumsfonden?

Jubileumsfonden instiftades 1988 till förmån för de anställda i dåvarande Saab-Scania-koncernen. Ursprungligen avsattes 150 miljoner kronor, varav merparten delats ut till de anställda.

Jubileumsfonden äger semesterlägenheter i Sälen och på Öland, som kan bokas till förmånliga priser av anställda i Saab AB, Scania CV AB och dess dotterbolag.

(Hemsida: http://www.jubileumsfonden.se)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 1 of 74 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 > >>


Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt