Medlemsolycksfall, fritid

Denna försäkring ingår i ditt medlemskap i facket.

Din partner kan också teckna försäkringen.

 

Detta ingår

För din partner

 • Olycksfallsersättning
 • Akutersättning
 • Sjukhusvistelse
 • Tandskador
 • Rehabilitering
 • Övriga kostnader
 • Kroppsskadeersättning
 • Invaliditetsbelopp 200 000 kr
 • Krisbehandling
 • Olycksfallsersättning
 • Akutersättning
 • Sjukhusvistelse
 • Tandskador
 • Rehabilitering
 • Övriga kostnader
 • Kroppsskadeersättning
 • Invaliditetsbelopp 1 000 000 kr
 • Krisbehandling

 

Snabb ersättning

Om din olycksfallsskada medför läkarvård får du en schablonersättning på 700 kronor redan vid första läkarbesöket. Det ska till viss del täcka dina omedelbara kostnader för exempelvis läkarvård, behandling och resor. Om du efter tolv månader har kostnader för fortsatt läkarvård, kan du få ytterligare ersättning i upp till fyra år.

 

Vid akut sjuktid

Om skadan leder till åtta dagars akut sjuktid (akut sjuktid är den tid det tar att läka skadan) får du 700 kronor i ersättning, 700 kronor vid ytterligare sju dagar och 700 kronor vid ytterligare 15 dagar.

 

Du får också full ersättning för nödvändiga merkostnader under den akuta sjuktiden, exempelvis kostnader för hjälp i hemmet, korttidsboende och skadade glasögon.

 

När du behöver särskild vård

Om du blir inskriven på sjukhus i minst två dagar i följd får du 200 kronor redan från första dagen och sedan i upp till 180 dagar. Dessutom kan du få upp till 1000 kronor om en läkare styrker att du behöver medicinsk rehabilitering utanför offentlig vård och du kan få ersättning om du behöver hjälp av en tandläkare.

 

Extra kroppsskadeersättning

Om din skada kräver läkarvård och medför minst åtta dagars akut sjuktid får du också engångsersättning enligt en tabell beroende på vilken kroppsskada det gäller. Det är till exempel 3000 kronor vid benbrott, 2000 kronor vid hjärnskakning och upp till 25 000 kronor vid förlamning.

 

Medicinsk invaliditet

Medicinsk invaliditet betyder bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Hur mycket ersättning du kan få beror på din ålder och invaliditetsgrad. Medicinsk invaliditet kan ge så mycket som två miljoner kronor i ersättning.

 

Du kan också få också ersättning för klart vanprydande ärr, för glasögon eller linser vid bestående ögonskada och för handikappfordon.

 

Krisbehandling

Om du mår psykiskt dåligt efter en olycksfallskada, nära anhörigs död, överfall, hot, rån, våldtäkt eller våld inom familjen kan du få hjälp av en legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Om du blir rånad, hotad, överfallen eller våldtagen kan du också få en engångsersättning på 4000 kronor.

 

Komplettering av medlemsolycksfall fritid

Medlemsolycksfall fritid ingår i medlemskapet men om du vill, kan du komplettera försäkringen så att ytterligare ett invaliditetsbelopp på 800 000 kr ingår.

 

Läs mer… (extern länk)

 


Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt