Hemförsäkring

Denna försäkring kan tecknas av våra medlemmar.

 

Skydd för dina saker

Hemförsäkringen gäller för din egendom – alltså dina egna, lånade eller hyrda saker om du har dem för privat bruk. Den gäller däremot inte för byggnader, bilar eller båtar.

 

Stöld och skadegörelse

Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på egendom i bostaden och biutrymmen, till exempel källar- eller vindsförråd och tvättstuga. Den gäller också för saker som du har med dig utanför bostaden och för saker som du förvarar någon annanstans än där du själv befinner dig, till exempel i skåpet på jobbet när du gått hem för dagen eller sådant som du har lämnat in för reparation. Det finns vissa begränsningar och aktsamhetskrav när det gäller stöld. Bland annat gäller speciella regler för saker som är stöldbegärliga, till exempel kameror och mobiltelefoner. Tänk på att aldrig förvara stöldbegärliga saker till exempel i bilen eller i källarförrådet.

 

Brand och blixt

Försäkringen gäller för skada

  • genom brand
  • genom blixt
  • genom kortslutning, överslag eller överspänning på hushållsmaskiner och annan elektrisk maskin eller apparat
  • genom explosion, men inte genom sprängningsarbete som plötsligt orsakas av sot från öppen låga, men inte från levande ljus
  • som orsakas av frätande gas som bildats vid oavsiktlig upphettning av plast

Översvämning och läckage

Du kan få ersättning om dina saker skadas genom läckage från till exempel vattenledningar, diskmaskin eller genom översvämning.

 

Hushållsmaskiner och mat i frys

Du kan få ersättning om till exempel kylen, frysen eller tvättmaskinen går sönder. Om dessutom tvätten som låg i maskinen och maten som låg i frysen blir förstörd, får du ersättning för den också. Undantag gäller för mat i kyl.

 

Reseskydd i 45 dagar

Under resans första 45 dagar gäller det i hela världen för stöld och vissa andra skador på ditt resgods upp till 40 000 kr. Du kan även få ersättning för till exempel läkarvård eller andra merkostnader när du är utomlands. 

 

Krisskydd

Om du drabbas av en traumatisk händelse kan du få hjälp med, som högst, 10 behandlingstillfällen hos anvisad psykolog eller psykoterapeut.

 

Ansvars-, överfalls och rättskydd

Om du råkar skada någon annan, eller själv blir utsatt för våld, kan du få ersättning från försäkringen.

 

Flyttskydd

När du ska flytta är dina saker försäkrade på både den gamla och nya adressen under en övergångsperiod på 30 dagar.

 

Hjälp om du blir utsatt för ID-stöld

Du får dygnet runt-hjälp med att förebygga, upptäcka och begränsa skador av en ID-stöld. Dessutom ingår juridisk hjälp för att bli av med oriktiga pengakrav och att radera oriktiga betalningsanmärkningar.

 

Bortaskydd - ersättning upp till 40 000 kr

Gäller för dina saker som förvaras på annan adress t.ex. sommarstugan upp till 40 000 kronor vid varje skadetillfälle.

 

Värdering av dina saker

Det är alltid de skadade eller förlorade sakernas marknadsvärde som ersätts. Det vill säga vad det kostar att köpa ett motsvarande föremål i samma skick. Det görs åldersavdrag beroende på vilken typ av sak det är och hur gammal den är. Datorer sjunker till exempel snabbt i värde medan det går långsammare för möbler och husgeråd. 

 

Tilläggsförsäkringar

 Det finns även möjlighet att teckna tilläggsförsäkringar t.ex allrisk, resklar och bostadsrätt som är kopplade till hemförsäkringen.

Kontakta Folksam i så fall.

Läs mer… (extern länk)


Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt