Så här gör du vid en arbetsskada

Spara alla kvitton som hör ihop med arbetsskadan, skaffa högkostnadskort


Arbetsskadeanmälan görs tillsammans med den skadade, SO och PL/chef.

Anmälan skrivs ut från SAM, undertecknas och skickas till Försäkringskassan och en kopia till den skadade, samt en kopia till Huvudskyddsombudet.

 

Fyll i TFA-anmälan till AFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada)

Anmälan görs på www.afa.se under fliken Arbetsskada-anmäl arbetsskada (TFA), bifoga arbetsskadeanmälan och ev. läkarintyg elektroniskt till anmälan eller skicka kopior per post till:       AFA-försäkring 106 27 Stockholm. 

 

Om trafikförsäkrad fordon inblandad i olyckan  anmäl till Trafikförsäkringen

Vid olycksfall i arbete med truck, bil eller annat trafikförsäkrat fordon, har Scania trafikförsäkring på sina motordrivna fordon. Kontakta din lokala försäkringsinformatör så får du hjälp med att göra anmälan. 

Gör även en anmälan till TFA på AFA-Försäkring.

 

Tandskada vid arbetsolycksfall

Man ska anlita tandläkare som är ansluten till Försäkringskassans e-tjänst för tandvårdsstöd. Rätt till ersättning prövas av Försäkringskassan efter genomförd åtgärd. Skicka in ansökan om ersättning på Försäkringskassans  blankett: 

” Ersättning från Arbetsskadeförsäkringen ”, kan laddas ner från Försäkringskassans hemsida.

Till ansökan ska kvitto eller räkning på kostnader som du fått från tandläkaren bifogas.

 

Bullerskada , anmälan till TFA

Bifoga alltid:

  • Utredning vid hörselskada (Försäkringskassans blankett)
  • Alla audiogram (Hörselkurvor)
  • Resultat av bullermätningar på aktuella arbetsplatser
  • Kopia av arbetsskadeanmälan

Vid kostnader t.ex. hörapparat, anmälan till Försäkringskassan

  • "Ansökan om ersättning från arbetsskadeförsäkringen”, Försäkringskassans blankett

Arbetssjukdom som  kvarstår 180 dagar (t.ex. belastningsskada, allergi, eksem)

Gör TFA-anmälan.

Dokumentera arbetsuppgifterna som orsakat skadan.

 

Till följd av a-skadan gjort bestående inkomstförlust (bytt arbete, omplacerats, deltar

i utbildning eller omskolning, fått sjukersättning)

Ansök om livränta från Försäkringskassan, på blankett ”Ansökan om ersättning från

Arbetsskadeförsäkringen”.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt