Nominera den du vill ha som förtroendevald

Vilka som är förtroendevalda inom vår fackliga organisation bestäms för de flesta uppdragen av dig som medlem på det årsmöte som hålls en gång per år. Inför ett årsmöte så utlyses ett nomineringsmöte och vilka förtroendeuppdrag som står för omval. Medlemmarna kan skicka in nomineringar till dessa uppdrag till Valberedningen eller nominera på mötet.

 

Ibland när det gäller förtroenduppdrag som kontaktombud eller skyddsombud så sker även nomineringar till dessa löpande under hela året. När en nominering av en medlem till skyddsombud eller kontaktombud inkommer så är det den lokala fackliga grupporganisationen och klubbstyrelse i samråd med berörda medlemmar som fattar beslut om personen skall utses eller ej. Detta görs för att medlemmarna inte skall behöva vänta till nästa årsmöte för att kunna få en lokal representant på sin egen avdelning.

 

Det händer att vissa uppdrag måste tillsättas inom en viss tid. I det läget kan i vissa fall verkstadsklubbens styrelse eller gruppstyrelserna (beroende på vad det är för uppdrag) fatta beslut om tillsättning. Om det är aktuellt så kommer vi att gå ut med information om nominieringar till dessa uppdrag.