Skyddsombud

Skyddsombuden är indelade i VC områden och skift. Exempelvis Line 1-5 inkl förmonteringen på Monteringen är MCAA där två skyddsombud (ett per skift) är verksam och tillsammans med skift cheferna ser till arbetsmiljön. För att se aktuella skyddsombud se PDFen om det mesta