Arbetsplatsen

 

På Scania arbetar vi aktivt inom verkstadsklubben med just studier. Vi gör ett s.k. uppsökeri en gång om året där vi försöker prata och informera alla om de utbildningar som finns för IF Metall medlemmar. Vi uppmanar förtroendevalda att utbilda sig vidare. Medlemmar bör ställa lite krav på oss förtroendevalda att bibehålla och utveckla vår kompetens för att kunna tillmötesgå medlemmarnas intressen, det är trots allt ett förtroende vi har fått.

 

Medlemmar bör också gå utbildning för att veta vad IF Metall är för organisation och hur vi tillsammans kan påverka vår vardag på arbetsplatsen och samhället i övrigt. Att engagera sig som medlem och veta vilka rättigheter och skyldigheter du har borde bara det locka till utbildning.
 

På Scania är det många som är på kö till medlem och försäkringsutbildning. Många kan vara från samma avdelning och vi kallar bara de antal som vi tror inte äventyrar produktionen, vilket kan ge en slags köbildning. Hoppas på förståelse.

 

Tack för erat överseende
Leine Johansson
Studieorganisatör
If Metall-Scania

 

 

 


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt