Din försäkringsinformatörer

Försäkringsinformatörer är förtroendevalda som informerar medlemmarna om vilka försäkringar som gäller på arbetsplatsen och vad som ingår i det fackliga medlemskapet. Vänd dig gärna till dom om något händer i ditt liv. Du blir sjuk, skadad, förälder gravid eller rent av gamal. Se PDFen om det mesta för att få aktuella kontaktuppgifter.
 

Vilka är Försäkringsinformatörer? Följ denna länk till PDF