• RSS
  • Subscribe

Archives

Arbetsmiljöproblem! 

Thursday, November 29, 2012 8:49:00 AM Categories: Arbetsmiljö Insänt

  

Flera olika sorters anställningsformer ger sämre arbetsmiljö för alla.

Vi har sett hur anställda kommit och gått. När takten gick upp, kom dom i lämmeltåg och lika snabbt försvinner dom när takten gick ned. Alla mår dåligt av stressen.

Men de tillsvidareanställda mår minst lika illa av detta. Alla ska hela tiden lära upp nya arbetskamrater i en rasande takt och dessutom kunna hoppa in där det saknas personal. Det tragiska i detta är att vi aldrig körde den höga takten,  vi lärde bara upp i all hast. Utan att tänka på det ”Hållbara arbetet”.

Vi tummar hela tiden på säkerheten, för det finns ingen upplärning på arbetsmiljöfrågor eller återkoppling till inhyrda eller entreprenörer. Vi måste ta tag i tillbudsrapportering och begreppet ”säker fabrik”, med utbildning och den egna tanken. Det finns mycket att göra, innan det blir en dyr läxa för oss alla innan nästa taktuppgång. Utarbetad eller utbytbar.


 Gruppstyrelsen Intralog.

 
Share This Using Popular Bookmarking Services

Avtalsrörelsen 

Wednesday, November 28, 2012 8:51:00 AM Categories: Centrala avtal Förhandlingar Löner

 

 

2,8 procent i löneökningar är Facken inom industrins avtalsförslag. IF Metalls krav baserar sig på ett ettårigt avtal, extra satsning på lägstalönerna med 700 kronor, utbyggd föräldralön till sex månader för ökad jämställdhet samt utvecklad arbetstidsförkortning.   

Sedan tidigare är LO-familjen överens om att avtalen för de anställda inom industrin ska vara normgivande för resten av arbetsmarknaden eftersom alla är beroende av en industri som klarar omvärldens konkurrens. En konkurrenskraftig industri är förutsättning för vår välfärd.

- Därför bör avtalen för de anställda inom industrin sätta märket för andra områden och där har vi inom LO en gemensam syn, säger Anders Ferbe. 

De förslag på avtalskrav som facken inom industrin har enats omkring ska beslutas av IF Metalls avtalsråd som sammanträder i Stockholm den 29 november 2012. 

 

Man har möjlighet att följa  avtalsrörelsen genom att prenumerera på senaste nytt via sms eller e-post. Anmäl dig på IF Metalls hemsida:           

   http://www.ifmetall.se/ifmetall/home/content.nsf/aget?openagent&key=avtalsrorelse_2012_2013_1351779467665            

 

      

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förbättringar i Sjuk- och efterlevandeförsäkringen 

Wednesday, November 28, 2012 8:44:00 AM Categories: Försäkringar

 

 

Från och med den 1 januari 2013 får Sjuk- och efterlevandeförsäkringen flera förbättringar.

 

Ersättning vid arbetsoförmåga höjs från 1 300 kronor till 1 800 kronor.

Diagnoskapitalet höjs från 30 000 kronor till 50 000 kronor. Ytterligare diagnos är bröstcancer in situ (elakartade cancerceller utan förmåga till spridning).

Dödsfallsbeloppet höjs från 100 000 kronor till 120 000 kronor.

 

 

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Medlemsavgifter 2013 

Wednesday, November 28, 2012 8:41:00 AM Categories: Centrala avtal

 

Förbundsstyrelsen fastställde den 25 oktober 2012 lägsta och högsta avgift i procentavgiftssystemet under 2013.

Förbundsavgift 2013 är 1,2 procent
Förbundsavgiften är i enlighet med kongressbeslut 1,2 procent av den avgiftsgrundande inkomsten under hela kongressperioden.

Fast krontal 2013 är 175 kronor
Det fasta krontalet är 175 kronor per medlem och månad under 2013.

Lägsta avgift 2013 är 232 kronor
Den lägsta avgiften i procentavgiftssystemet, dvs. exklusive det fasta krontalet, är 232 kronor per medlem och månad under 2013. Det innebär en höjning med 6 kronor jämfört med 2012.

Den lägsta avgiften, inklusive det fasta krontalet, är 407 kronor per medlem och månad under 2013. Det lägsta belopp som ska dras från lönen vid arbetsgivaruppbörd är alltså 407 kronor.

Den lägsta avgiften för medlemmar i en avdelning eller i en klubb kan vara högre om avdelningen eller klubben har tecknat kompletterande medlemsförsäkringar som finansieras via medlemsavgiften.

Högsta avgift 2013 är 580 kronor
Den högsta avgiften i procentavgiftssystemet, dvs. exklusive det fasta krontalet, är 580 kronor per medlem och månad under 2013. Det innebär en höjning med 15 kronor jämfört med 2012.

Den högsta avgiften, inklusive det fasta krontalet, är 755 kronor per medlem och månad under 2013. Det högsta belopp som ska dras från lönen vid arbetsgivaruppbörd är alltså 755 kronor.

Den högsta avgiften för medlemmar i en avdelning eller i en klubb kan vara högre om avdelningen eller klubben har tecknat kompletterande medlemsförsäkringar som finansieras via medlemsavgiften.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Årets sista kontaktombudsmöte! 

Wednesday, November 28, 2012 8:16:00 AM Categories: Möten

 

 

 

 

Hej alla kontaktombud nu är det snart dax för årets sista kontaktombudsmöte. Och som vanligt vill vi bjuda på lite fika som tack för det gångna året. Så mötet den 11 december kommer att vara det sista, och då kommer vi att samlas uppe på furan istället. Mötet på morgonen börjar vid 9:00 och på eftermiddagen är det samma tid som vanligt.

 

 

                                                    

Share This Using Popular Bookmarking Services

Julklappsutdelning till alla våra medlemmar! 

Monday, November 12, 2012 2:48:00 PM Categories: Verkstadsklubben

 

Nu när det snart är jul, så vill vi ge våra medlemmar en julklapp, för att visa hur mycket ni betyder för oss.

Utan er så hade det inte funnits någon fackförening!!                                                                                

Så alla ni medlemmar på MB, MC, Dynamate och Lernia är välkomna att hämta eran julklapp.

Ta med passerkort så vi kan pricka av er.

Julklappen finns att hämta på klubbexpeditionen tisdag och torsdag vecka 47 och 48.                              

Mellan 06.00-08.00 och 14.00-16.00.

 

Mvh Klubbstyrelsen

                          

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Klubbens nomineringsmöte!  

Monday, November 12, 2012 2:22:00 PM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

 

Verkstadslubbens nomineringsmöte är bestämt till onsdagen den 28 november kl.15.12. Mötet kommer att hållas i Folkets park.

Det innebär att valberednings arbete redan är påbörjat.

Till höstens möte kommer som vanligt val av kontaktombud att göras. Nomineringar till klubbstyrelse och suppleanter och revisorer med suppleanter kommer också att göras på mötet. Valen till dessa uppdrag görs på årsmötet 2013.

Det är viktigt att medlemmarna i klubben redan nu kommer med förslag och synpunkter till valberedningen.

 Klubben valberedningen består av Kimmy Nejdenlo i monteringen som också är sammankallande, Daniel Lazic i materialhanteringen, Lars-Göran Andersson i press & kaross, Ewa Nilsson i måleriet. Det saknas representanter i valberedningen från DynaMate och Intralog. Det går bra att ta kontakt med respektive gruppordföranden Sandy Bengtsson och Ulf Aldebert.

 

På tur att avgå/omval i styrelsen är ordföranden Mikael Johansson, ledamöterna Per Knutsson och Susanne Stenqvist.  Suppleanter har under året varit Fredrik Jonasson, Fredrick Karlsson, Kenneth Lundahl, Gunilla Liebgott, Ulf Aldebert, Stefan Ekström och Lars-Ove Ohlsson. Revisor på omval är Poul-Erik Nielsen och Sven-Olof Adolfsson och revisorsuppleanter Roger Eriksson och Mikael Johansson (monteringen).

 

 

 

Instruktioner vid kodning på våra möten:

Den som jobbar till 15.12 (dagskiftet)

Fram till kl.15.12 är det frånvarokod 18. Sedan är det kod 14 (övertid) fram till mötets slut.
Medarbetaren ska själv koda 18 när man går. I efterhand, dagen efter, ska man göra en tidsbokning kod 14 för tiden utöver ordinarie arbetstid. .

Den som börjar jobba 15.12 (kvällsskiftet)

När du kommer till jobbet efter mötet ska du koda frånvarokoden 18. Om mötet börjar innan 15.12 ska du gå in på tidsbokningen, kod 14 för ev. övertid innan mötet.

Arbetstider och arbetstidsförkortning enligt Teknikavtalet och lokala överenskommelser.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

LO:s repskap spikade avtalskraven 

Monday, November 12, 2012 1:28:00 PM Categories: Centrala avtal Löner

  

 

 

Löneökning i både kronor och procent för att satsa extra på lägstalönerna, ändrad struktur på föräldraförsäkringen och gemensam styrka. Dessa tre enkla och tydliga huvudspår har de 14 LO-förbunden enats om inför avtalsrörelsen 2013.
På en presskonferens den 15 oktober presenterade styrelsen för LO och de 14 LO-förbunden en grund inför avtalsrörelsens förhandlingar. Formellt beslut fattades av LO:s representantskap den 24 oktober.                                                                                                                                                    

- Den stora vinsten är att vi har tagit ett starkt ställningstagande att vi ska arbeta och gå fram gemensamt i nästa avtalsrörelse inom LO och alla 14 LO-förbunden, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.                                                                                                                      

Kraven är få, men har stor betydelse på lång sikt. Särskilda låglönesatsningar görs genom en modell där både kronor och procent används. Brytpunkten beräknas efter en genomsnittlig verkstadslön. Den är beräknad på omkring 25 000 kronor. Alla över denna brytpunkt ska beräknas i procent och alla under i krontal. Förslaget innehåller av naturliga skäl inga exakta siffror, men principen är klar. En princip och en modell som LO och LO-förbunden har lovat varandra att man solidariskt ska hålla ihop om.                                                                                                                                              

Löner som det går att försörja sig på och jämställda löner är prioriteringen. Men för att öka jämställda löner mellan kvinnor och män behövs även fler åtgärder. Därav det andra kravet som LO och LO-förbunden föreslår.                                                                                                                                    

En avtalsförsäkringslösning med föräldraförsäkringen och därigenom skapa en försäkring som ger ett tillägg på 10 procent under sex månader till respektive kvinna och man. Vilket kommer att kraftigt stärka  jämställdhetskopplingen.                                                                                                  

 Förbunden inom LO är också överens om att den konkurrensutsatta industrin ska vara normgivande, men att det är viktigt att lägga på den krontalsskiva som är beslutad om.

Med dessa krav, som är få, men tydliga, tror LO och LO-förbunden på framgång, även om det sker under en konjunktur som är dålig.

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Kallelse till gruppstyrelsernas nomineringsmöten 14/11-2012 

Monday, November 5, 2012 9:43:00 AM

Kallelse till gruppstyrelsernas nomineringsmöten 2012

Onsdag 14/11-2012

Klockan: 15:12

Vem kan nominera och hur går det till?

Mer information om detta kan du hitta på denna länk: Nominera

 

Platser:

Måleriet: Kafeterian Furan

Press& Kaross: Auktionen

Monteringen: Matsalen Furan

Intralog: Konferensrummet övre våning Intralog

Dynamate: 20 nov 14:00 Furan

 

Glöm inte att meddela din Pl senast dagen innan mötet om du ska gå.

 Gångtid = 12min dvs. du får gå ifrån arbetet kl. 15:00 om du jobbar dagskift. Kvällsskiftet skall vara tillbaka 12min efter mötets slut. Mötet är betalt.

 

Inför medlemsmötet:

Du som jobbar dagskift:

1. Stämpla UT kod 18 när du går till mötet.

2. Gå in på tidsbokning, utökad och kod 14 för att boka tiden utöver ordinarie arbetstid.

Du som jobbar kvällsskift:

1. Stämpla IN kod 18 när du kommer tillbaka till arbetet.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Medlemmar i IF Metall får lämna Scania! 

Tuesday, October 30, 2012 10:38:00 AM Categories: Arbetsorganisation Lokala avtal

 

 

Scania gick i mitten av förra veckan ut med besked om det osäkra läget framöver. Det innebär en justering av produktionsnivån i Europaverksamheten mot en lägre efterfrågan. Anpassningen ska hanteras inom ramen för de flexibilitetsavtal som finns mellan parterna. Totalt innebär det ca 400 anställda hos bemanningsföretagen inom Scania i Sverige kommer att beröras. I Oskarshamn berörs ca 70 anställda i Lernia. Samtidigt säger Scania att ”Det finns för närvarande inga planer på att minska bemanningen bland Scaniaanställda”. Vi får hoppas att detta stämmer. Som alla vet har de flesta verkstadsanställda inte några timmar att flexa minus på, flexibilitet är inte stor. Man kan också tolka budskapet att Scania varslar ju ingen om avslut eller uppsägning. Lerniaanställda räknas inte in som Scaniaanställda. Det ser ju bättre ut mot massmedia och skapar därför inte så stora rubriker.

 

Klubbens uppfattning är tydlig. Flexibilitetsavtalets regler om flexibilitet har vi tvingats att acceptera. Vi tycker det är bra att man försöker efterlikna samma villkor i anställningen som för övriga Scaniaanställda. Men i skarpt läge, vid en större produktionsnedgång ser man den avgörande skillnaden. Scania slipper allt ansvar för den gruppen. Då är Lerniaanställda endast en del av Scanias flexibilitet.

 

Klubben har inte förhandlingsrätt för Lerniaanställda, det har IF Metallavdelningen. Klubben har ändå hjälpt till vid medlemsinträden och mindre rådgivning. Flera av de drabbade är medlemmar i IF Metall eller i andra fackförbund. Många av dem har också tidigare varit anställda inom Scania. Klubben kommer att ställa upp om avdelningen begär det. Vi kan bara beklaga det inträffade och önskat att Scania haft större uthållighet.

 

Det finns ändå ljusglimtar. De visstidsanställda som blivit återanställda och har haft en tidigare anställning på mer än sex månader har blivit erbjudna en tillsvidareanställning. I den här gruppen är det visstidsanställda med tider upp mot 18 månader. Det berör drygt 30 anställda. Här gör företaget något bra och tar ansvar för sina anställda.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 70 of 74 << < 40 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2023 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt