• RSS
  • Subscribe

Archives

Klubbmöte! 

Thursday, October 4, 2012 10:16:00 AM Categories: Arbetsorganisation Förhandlingar Lokala avtal Löner Möten Verkstadsklubben

 KALLELSE TILL EXTRA KLUBBMÖTE

 

TORSDAGEN 11 OKTOBER 2012
TIDPUNKT: KL. 14:30
LOKAL: BIG BANG

* LÖNESYSTEMET

 

ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA OCH NI HAR RÄTT ATT STÄMPLA UT 14:12 FÖR ATT HINNA I TID TILLL MÖTET.

 MÖTET ÄR BETALT

 

 Hälsningar Klubbstyrelsen
 

 


 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Verkstadsklubben Scania Oskarshamns hemsida sjösatt 

Tuesday, October 2, 2012 8:00:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

 

From 1/10-12 är hemsidan online!

www.scaniafacken.com/vklubbenohamn

 

Var vänliga, ha lite överseende med vissa "skönhetsfel" i början.

Vissa bilder försvann under uppgraderingen.

Skall fixas så fort som möjligt.

/Jörgen

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Information Lönesystemet 

Tuesday, October 2, 2012 7:42:00 AM Categories: Arbetsorganisation Lokala avtal Löner Verkstadsklubben

 

Under hösten 2011 pågick lönesystemsförhandlingar utan att ge reslutat. Kravet från medlemmarna var framförallt att ta bort den inlåsning som många får i det nuvarande lönesystemet. De flesta stannar i nivå fyra. Efter den nivån är löneutveckling behovsstyrd. Samtidigt finns det krav att materialhanteringen ska närma sig monteringen och att skillnaden mellan MB och MC ska utjämnas. Klubben har också haft åsikten att bredda lönesystemet med ”klossar” för olika uppdrag och tillval. Företaget sa då nej till alla förändringar.

 

Klubbstyrelsen fick i uppdrag på årsmötet 2012 att informera om vad som händer om lönesystemet sägs upp och därefter anordna en medlemsomröstning om en uppsägning. Klubbstyrelsen beslutade på styrelsemötet i april att rekommendera arbetsplatsomröstningen att säga upp vårt nuvarande lönesystem. Information om konsekvenserna av en uppsägning av lönesystemet gick ut i Hyttbyggaren i början av maj. Klubben förberedde sig samtidigt inför en arbetsplatsomröstning om lönesystemet. En valkommitté bildades och datum för omröstningen sattes ut. Sista datum för omröstning var maj.

 

Ovanstående fick företaget att reagera. PRU-ledningarna både på MB och MC ville ha igång en diskussion med klubben. Klubbstyrelsen såg att det fanns en vilja i företaget till fortsatta diskussioner. En deadline sattes till sista september. Under juni till september har det pågått förhandlingar om lönesystemet.

 

I klubben är det Mikael, Jörgen Fredrick som förhandlat. Klubbens krav har varit de som beskrivs här ovan. Efterhand har företaget preciserat vad de vill ge oss tillbaka. Nu har klubben fått ett slutbud. Företaget är inte intresserade att diskutera klossar. Även löneutjämningar i nivålönerna mellan materialhantering och montering säger de nej till, även mellan MB och MC.

 

Följande är vi överens om!                                                                

 

Ett nytt steg inrättas mellan nivå fyra och fem.

 

Höjning av nivålönerna.

 

Minsta individökning vid uppflyttning i den nya nivån också.

 

KV-värdering ökas med ett extrasteg för äldre medarbetare

 

Uppräkning av tillfälliga uppdrag

 

Klubbstyrelsen gick igenom förslaget på styrelsemötet i fredags. Det finns punkter vi är mindre nöjda med. Men vi minskar inlåsningseffekterna, vi ökar de utgående lönerna för de som ligger i taket på nivålönerna idag. Det innebär fördelar för anställda upp till nivå fyra. De som kommer att hamna i den nya nivån kommer få en löneökning omgående. I förändringen av KV trappan når man också de äldre medarbetarna.

 

Klubbstyrelsen beslutade att vi kallar till ett medlemsmöte senare i höst. Där får klubbens medlemmar ta ställning till föreslaget. Styrelsen har själva gjort bedömningen att vi nu inte kommer längre. September månad har nu gått. Detta har vi att ta ställning till. Styrelsen beslutade att rekommendera mötet att säga ja till det framförhandlade förslaget. En uppsägning av nuvarande lönesystem är ett sämre alternativ.

 

Mera information om förslaget kommer att gå ut på kontaktombudsträffar framöver samt på klubbmötet. En kallelse till klubbmöte kommer framöver.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Visstidsanställdas uppsägningstid är inte vad den har varit! 

Tuesday, October 2, 2012 7:35:00 AM Categories: Centrala avtal Lokala avtal

  

  

Till alla er som är visstidsanställda, vill vi bara påminna om att vi nu går på vad som står i teknikavtalet när vi inte längre har kvar det gamla flexibilitetsavtalet. Och det innebär att den tryggheten vi förut hade med att få information om förlängning eller inte minst en månad innan avslut, inte längre gäller! Och för att det inte ska bli några oklarheter så bifogar jag här ett utdrag ur avtalstexten.

 

 

 Visstidsanställning

Formen för visstidsanställningar finns i Teknikavtalet IF Metall § 9. Visstidsanställning kan göras för minst en månad och maximalt ett år (vid ett tillfälle eller sammanlagt på en treårsperiod), därefter fordras lokal överenskommelse. Visstidsanställningen används oavsett orsak, arbetstopp, frånvaro eller annat. Med andra ord finns inga andra visstidsanställningsformer, t ex vikariat.

Visstidsanställningen enligt Teknikavtalet IF Metall innehåller ingen automatisk övergång till en tillsvidareanställning utan löper ut och upphör enligt anställningsavtalet. Vanliga regler om företrädesrätt, intjänande på 12 månaders anställning de senaste tre åren, etc enligt Teknikavtalet och lag gäller.

Visstidsanställningen kan sägas upp innan den löper ut enligt anställningsavtalet om det finns saklig grund.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Information om lönesystemet? 

Tuesday, September 18, 2012 9:20:00 AM Categories: Arbetsorganisation Förhandlingar Lokala avtal Löner

 

 

Med anledning av det stora antal frågor om hur lönesystemsförhandlingarna går, lämnar klubbens förhandlare följande besked:

Det pågår seriösa förhandlingar mellan klubben och företaget. Det finns fortfarande förutsättningar att parterna kan hitta en gemensam lösning. Tidsmandatet sträcker sig till den sista september.

När förhandlingarna har gett resultat eller på annat sätt avslutats, dock senast vid månadsskiftet kommer klubben att gå ut med information om detta och hur en kommande beslutsprocess kommer att se ut. Mer information om detta kommer att gå ut via Hyttbyggaren och genom kontaktombuden och gruppstyrelser.

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Arbetsmiljö 

Tuesday, September 18, 2012 9:11:00 AM Categories: Arbetsmiljö

Arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud

 

Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö, det står i arbetsmiljölagen. Arbetstagaren har inget formellt ansvar, men deltar i arbetsmiljöarbetet genom att t.ex. rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall. Föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts.

Det är viktigt att rapportera och informera eventuella risker och tillbud och lämna synpunkter till sin chef i första hand. Det är endast om chefen inte vidtar någon åtgärd som man ska vända sig till sitt lokala skyddsombud. Ett skyddsombud är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor, men har inget eget ansvar för arbetsmiljön.

Uppdraget som skyddsombud innebär att aktivt driva arbetskamraternas krav på en bra och säker arbetsmiljö. I detta arbete ingår att se till att arbetsgivaren följer lagar, avtal och föreskrifter som reglerar arbetsmiljöområdet.

Ett skyddsombud är vald för en period på 3 år. Ett skyddsombud väljs av arbetskamraterna vanligtvis på ett årsmöte.

 

Några exempel på vad ett skyddsombud arbetar med:

 

  • Bevaka att skyddsanordningar, personlig skyddsutrustning är i gott skick.
  • Skaffa ingående kunskaper om de lagar föreskrifter och avtal som gäller inom skyddsombudets område.
  • Medverka i utredningar om orsaker till inträffade tillbud, olycksfall och arbetsskador samt rehabiliteringar.
  • Delta vid planering och genomförande av undersökningar, utredningar, besök mm som rör arbetsmiljön.
  • Delta vid ny- och ombyggnad av lokaler, projekt, anordningar, arbetsmetoder samt maskin- och verktygsinköp.
  • Månadsmöte med närmaste chef, rond med verkstadschef, månadsmöte med huvudskyddsombud. Kontakt med företagshälsovården osv.

Ett enda förslag till en enda förbättring av arbetsmiljön från ett enda skyddsombud, arbetstagare eller chef, som leder till att en enda arbetstagare undgår en enda arbetsskada, är ovärderlig för individen, gynnar arbetsgivaren och är en samhällsinsats.

Vi är varandras arbetsmiljö!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Välkomna tillbaka alla ni återanställda! 

Tuesday, September 18, 2012 9:07:00 AM Categories: Arbetsorganisation

 

 

Det kändes bra att skriva den meningen, och antar att det känns lika bra för er att få komma tillbaka till ett arbete . Och med det vill jag bara göra er uppmärksamma på att alla ni som nu har kommit tillbaka i arbete och tidigare varit medlemmar i IF Metall har ju haft förmånen att arbetsgivaren har dragit medlemsavgiften från lönen. Men när ni fick sluta här så har ni fått inbetalningskort och själva fått betala in avgiften. Men det är lätt att lösa så att ni återigen får medlemsavgiften dragen från er lön. Det ni behöver göra är att fylla i en fullmakt som finns att hämta både på grupp-expeditionerna och på klubben. Och naturligtvis så hjälper vi er om det skulle vara några problem. Hoppas att ni alla tycker att det känns bra att vara tillbaka, för vid tanke på hur A-kassans ersättning inte riktigt speglar verkligheten. Man tror att man ska få 80 % av sin lön men riktigt så är det inte för alla. . Det beror helt enkelt på hur mycket man tjänade innan, för som det är idag har A-kassan ett maxtak.

 Så återigen välkomna tillbaka!!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Försäkringsinfo 

Tuesday, September 18, 2012 8:51:00 AM Categories: Försäkringar

 

Hej alla medlemmar!

Här kommer lite viktig information från en försäkringsutbildning som vi försäkringsinformatörer

har varit på.

 

AGS (Avtalsgruppsjukförsäkringen) som gäller för dig som varit sjukskriven i mer än 14 dagar.

 

Premiebefrielseförsäkringen som träder in när du har varit föräldraledig, så att du inte förlorar pensionspengar i din avtalspension.

 

Om du skadar dig på arbetet vad det än är så är det viktigt att du anmäler det.


Medlemsolycksfall-Fritid Gäller för olycksfall tre år bakåt i tiden. Har du fått uppsöka läkare så ring Folksam det kan finnas ersättning att hämta. Även en nyhet är att om du har haft borrelia och blivit behandlad för det i minst åtta dagar. Kan ersättning betalas ut.

Kontakta din försäkringsinformatör inom din verkstad för mera information.

 

MVH Försäkringskommittén

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Till dig som är nyanställd! 

Tuesday, September 4, 2012 7:53:00 AM Categories: Arbetsorganisation Arbetstider Centrala avtal Lokala avtal Löner

 

 

Introduktion av nyanställda

Företaget har nu börjat att nyanställa och även ta in inhyrd  personal . Och det introduktionsprogram som är framtaget på Scania MB och MC ser ambitiöst ut. Det ger troligen de nyanställda en bra inblick i företaget och om de villkor som finns i anställningen. Verkstadsklubben är med i den centrala introduktionen i steg 1 och informerar bl.a. om IF Metall, våra avtal och försäkringar. Vi erbjuder också den nyanställda att bli medlem i förbundet.

Även ni som nu har kommit tillbaka, och tidigare gått introduktion finns det möjlighet att ta kontakt med klubben om ni vill bli medlemmar eller skicka in en fullmakt så att medlemsavgiften dras från lönen. För om man vill gå med i vår grupplivförsäkring riskerar man att missa anmälningstiden som är en månad för att inte behöva göra hälsoundersökning.

Både på DynaMate och Intralog har företaget också nyanställt och hyrt in personal senaste året, dom har dock ett eget introduktionsprogram.

 

Nya medlemmar

De flesta som blir anställda eller inhyrda, är eller vill bli medlemmar i IF Metall. Den som redan är medlem i vid anställningen ska skriva en fullmakt så att medlemsavgiften kan dras på lönespecen. Den som är medlem i ett annat förbund får erbjudandet att gå med i IF Metall. Mellan fackförbunden finns det fria övergångar. Det som krävs är att man begär ett övergångsbevis från det förbund man är medlem i, i det tar man med sig de villkor etc. som man tjänat in i det medlemskapet till det nya medlemskapet. Om du sedan tidigare inte är ansluten till någon a-kassa, och väljer att bli medlem i IF-metall, så blir du per automatik medlem i IF- Metalls a- kassa. Då riskerar du inte att förlora intjänandetid till a-kassan. Ta snarast kontakt med någon förtroendevald eller klubbexpeditionen.

 

Du som står utanför …

Du som ändå väljer att stå utanför IF Metall har ingen som förhandlar för dig om du hamnar snett i företaget. Du har inte rätt att få hjälp av våra försäkringsrådgivare vid skada på jobbet eller en längre sjukdomsperiod. Eller som bevakar att det går rätt till med din anställning med varseltider etc. Även du som är visstidsanställd och inhyrd har nytta av ett fackligt medlemskap.

De som väljer att endast vara med i a-kassan åker snålskjuts på de som betalar för sitt medlemskap. Det är tack vara att organisationsgraden är så hög inom IF Metall som vi kan förhandla fram de avtal vi har idag. Det kan bli utslagsgivande i en central förhandling som i Sverige och även lokalt på Scania. Vi tror inte någon oorganiserad är beredd att avstå de avtal som facket förhandlar fram med lägsta löneökningar, rätt till OB- och övertidsersättningar, extra semesterpengar etc. Lokalt har vi t.ex. extra påslag när vi jobbar tvåskift och natt. Inom flexavtalet och SFA har vi Scania Resultatbonus och avtalspensionen. Ingen oorganiserad på Scania har begärt att avstå något i dessa fackliga avtal. Dessutom har klubben och förbundet förhandlat för flera medlemmar i verkstadsklubben vid tvister om anställningen, lönefrågor att andra saker.         

 

                      

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Det blir fortsatta förhandlingar på DynaMate i kaross! 

Tuesday, September 4, 2012 7:49:00 AM Categories: Arbetsorganisation Lokala avtal

 

 

 Hyttbyggaren har tidigare rapporterat om förhandlingsläget på DynaMate. Grunden är den omorganisation som företaget genomförde på karossunderhållet våren 2012. Detta utan att varken MBL förhandlat eller att någon riskanalys gjordes. Förhandlingen är inte avslutad. Möjligheten att stämma företaget finns fortfarande kvar.

Förändringarna har medfört att även underhållsanställda ska arbeta enligt något som liknar 5+1 med begränsad rotation och sämre utvecklingsmöjligheter. Enligt många anställda kommer DynaMate att tappa spetskompetens om detta fortsätter. Missnöjet är stort, det finns anställda som hellre slutar på företaget än riskerar att tappa kompetens. Lönenivåerna har också betydelse. Flera medlemmar mår inte bra. Missnöjet har tagit sig flera uttryck. Men någon förståelse från företaget visas inte. Det fick den anställde som uttryckt en egen åsikt veta när han tilldelades en muntlig erinran strax innan semestern. Detta upprörde hela verkstan.

Tyvärr fick denna markering från företaget resultatet att många anställda varken vill eller vågar uttrycka sina åsikter mot chefer och ledningen. Man vet inte vilka ev. repressalier som kommer. Detta observerades även av företaget innan semestern. En muntlig överenskommelse gjordes mellan klubben och ledningen på DynaMate att genomföra ett gemensamt möte med personalen på kaross. Företaget skulle på det mötet vara tydliga med vad som fick sägas, att de också värnar om ett öppet klimat och att saklig kritik accepteras.

Nu backade företaget från deltagande i detta möte. De anser att efter semestern har den värsta stormen lagt sig. Men missnöjet kvarstår, en fortsatt oro och misstro mot företagets vilja att lyssna på saklig kritik kvarstår. Men är det detta företaget verkligen vill, en tyst fabrik? Klubben är övertygad om alla parter kommer att förlora på detta. Men fortfarande har företaget möjlighet att ändra sig. De bör gå ut till samtliga anställda på DynaMate och förklara sin inställning i denna fråga.

Klubben genomförde mötet med bägge skiften. En kort genomgång gjordes av bakgrund och förhandlingsläge och även en diskussion om hur vi går vidare. Många medlemmar anser att företaget inte är konsekventa i sin uppfattning om organisationen. Man ser en skillnad beroende vilken verkstad man jobbar i eller vilket skift man går. Samtidigt är många missnöjda av att DynaMates personal ensamt får bära ansvaret för OPE talen i verkstaden. Flera kunde konstatera att den tekniska tillgängligheten är mycket hög. Samtidigt har företaget genom sina ständiga omorganisationer och förändringar gjort arbetet svårare. Avrapporteringar och deltagande på olika genomgångar och möten tar tid från det arbete man ska utföra.

Trots dessa synpunkter och ett allmänt missnöje hur ledningen arbetar fick klubben ändå mandat att fortsätta förhandlingarna om den nya organisationen. Alternativen är sämre, om vi inte blir överens kvarstår företagets förslag. Klubben tror att det finns en öppning hos företaget, där man kan kombinera förslaget med förbättringsgrupper med att bibehålla rotation och utveckling av personalen och att tillvarata den spetskompetens som finns. Frågan är om DynaMates ledning i Oskarshamn vågar detta och vågar lita på sina medarbetare.

På mötet kom frågan om nytt lönesystem också upp. Mycket av arbetet med detta spolierades av företagets organisationsändringar i kaross i våras. Arbetsorganisationen bestämmer vilket lönesystem man ska ha. Ett bra lönesystem ska vara en drivkraft i organisationen. Ett lönesystem ska också vara drivkraft i den personliga utvecklingen. Under hösten kommer gruppstyrelsen att fortsätta arbetet med ett nytt lönesystem. Lönesystemet ska omfatta alla anställda på DynaMate i Oskarshamn

 

.

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 70 of 72 << < 40 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt