• RSS
  • Subscribe

Archives

Förslag korttidsarbete 

Tuesday, April 17, 2012 8:23:00 AM Categories: Centrala avtal

 

 

En partsammansatt arbetsgrupp på central nivå har tagit fram ett förslag hur ett korttidsavtal ska kunna se ut i Sve-rige. Det är efter ett direktiv från avtalsrörelsen 2010. En av parterna är vårt förbund IF Metall. Bakgrunden är den finanskris som var 2008-09. Industriproduktionen föll med nästan 20 % under 2009. Nästan 35000 varslades om uppsägning sista kvartalet 2008. Antalet anställda inom industrin minskade med nästan 100000 personer 2008-10.

Det krisavtal som träffades 2009 minskade effekten, men var inte tillräckliga enligt parterna. En jämförelse är gjord mellan länder i EU, 23 av 27 medlemsländer har system för korttidsarbete. Många industriföretaget har liknande produktionsanläggningar både i Sverige och i konkurrentländerna. Korttidsarbete ska gälla generellt för den privata sektorn. Aktivering ska endast kunna ske vid en djup ekonomisk kris. Tre parter godkännande krävs för aktivering. Det är staten, samt arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer på förbundsnivå. Tolv månader är den maximala tid som systemet ska kunna användas per företag/arbetsställe. Lokala överenskommelser träffas mellan parterna på företagsnivå. Ett system med ”Låsta nivåer” och ”Låsta steg” är en del av systemet. Systemet med korttidsarbete ska förberedas i lag och i centrala förbundsavtal.

 

Utbildning ska vara ett viktigt inslag i detta system. Relevant utbildning bör ske i samband med korttidsarbete. Statlig kompensation för utbildningskostnader bör finnas. En partsgemensam arbetsgrupp ska kartlägga befintligt utbud av utbildningar för industrins behov. Parternas utgångspunkt är att ersättningsnivåerna ska upprätthållas i såväl offentliga som avtalade försäkringssystem.

Förslaget innebär följande

• Vid arbetad tid 80 % erhåller den anställde 90 % av lönen, hela förlusten för arbetsgivaren ska täckas in av staten

• Vid arbetad tid 60 % erhåller den anställde 85 % av lönen, staten ersätter 20 %, arbetsgivaren 5 %.

• Vid arbetad tid 40 % erhåller den anställde 80 % av lönen, staten ersätter 30 %, arbetsgivaren 10 %.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

OB/Övertidsersättning 1 februari 2012 

Saturday, March 24, 2012 11:01:00 AM Categories: Arbetstider Centrala avtal Lokala avtal Löner

 

Följande OB- ersättningar är ett genomsnitt. Det exakta beloppet varierar under året. Det beror på vilken veckodag brytpunkten för månadsskiftet infaller.

Tvåskift
1682 kr/månad
Ständig dag 63 kr/månad
Ständig em 3291 kr/månad
Natt 7593 kr/månad

Arbete på obekväm tid enligt kollektivavtalet 1 februari 2012
- Alla dagar: 16.30-22.30: 22,72 kr
                      22.30-06.30: 28,90 kr
- Från 22.30 dag före lördag och helgdag tillkommer 63,57 kr

2-skiftstillägg enligt lokalt avtal:
kl16.30-06.30:4,86 kr/tim
Nattbonus enligt lokalt avtal:
15,00 kr/tim

Övertidsarbete enligt kollektivavtalet 1 februari 2012
Övertid på skift. För dig som arbetar ex. 2-skift

- Måndag till fredag: 78,57 kr
- Arbetsfria vardagar 104,69kr
- Helger och helgdagar: 122,23 kr

Övertid för dig som arbetar dagtid
- Måndag till fredag:
61,08 kr
- Arbetsfria vardagar: 78,57 kr
- Helger och helgdagar: 104,69 kr

Övertidsersättning och ersättning för obekväm arbetstid utgår ej samtidigt.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 61 of 61 << < 30 54 55 56 57 58 59 60 61

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt