• RSS
  • Subscribe

Archives

Välkomna tillbaka alla ni återanställda! 

Tuesday, September 18, 2012 9:07:00 AM Categories: Arbetsorganisation

 

 

Det kändes bra att skriva den meningen, och antar att det känns lika bra för er att få komma tillbaka till ett arbete . Och med det vill jag bara göra er uppmärksamma på att alla ni som nu har kommit tillbaka i arbete och tidigare varit medlemmar i IF Metall har ju haft förmånen att arbetsgivaren har dragit medlemsavgiften från lönen. Men när ni fick sluta här så har ni fått inbetalningskort och själva fått betala in avgiften. Men det är lätt att lösa så att ni återigen får medlemsavgiften dragen från er lön. Det ni behöver göra är att fylla i en fullmakt som finns att hämta både på grupp-expeditionerna och på klubben. Och naturligtvis så hjälper vi er om det skulle vara några problem. Hoppas att ni alla tycker att det känns bra att vara tillbaka, för vid tanke på hur A-kassans ersättning inte riktigt speglar verkligheten. Man tror att man ska få 80 % av sin lön men riktigt så är det inte för alla. . Det beror helt enkelt på hur mycket man tjänade innan, för som det är idag har A-kassan ett maxtak.

 Så återigen välkomna tillbaka!!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Försäkringsinfo 

Tuesday, September 18, 2012 8:51:00 AM Categories: Försäkringar

 

Hej alla medlemmar!

Här kommer lite viktig information från en försäkringsutbildning som vi försäkringsinformatörer

har varit på.

 

AGS (Avtalsgruppsjukförsäkringen) som gäller för dig som varit sjukskriven i mer än 14 dagar.

 

Premiebefrielseförsäkringen som träder in när du har varit föräldraledig, så att du inte förlorar pensionspengar i din avtalspension.

 

Om du skadar dig på arbetet vad det än är så är det viktigt att du anmäler det.


Medlemsolycksfall-Fritid Gäller för olycksfall tre år bakåt i tiden. Har du fått uppsöka läkare så ring Folksam det kan finnas ersättning att hämta. Även en nyhet är att om du har haft borrelia och blivit behandlad för det i minst åtta dagar. Kan ersättning betalas ut.

Kontakta din försäkringsinformatör inom din verkstad för mera information.

 

MVH Försäkringskommittén

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Till dig som är nyanställd! 

Tuesday, September 4, 2012 7:53:00 AM Categories: Arbetsorganisation Arbetstider Centrala avtal Lokala avtal Löner

 

 

Introduktion av nyanställda

Företaget har nu börjat att nyanställa och även ta in inhyrd  personal . Och det introduktionsprogram som är framtaget på Scania MB och MC ser ambitiöst ut. Det ger troligen de nyanställda en bra inblick i företaget och om de villkor som finns i anställningen. Verkstadsklubben är med i den centrala introduktionen i steg 1 och informerar bl.a. om IF Metall, våra avtal och försäkringar. Vi erbjuder också den nyanställda att bli medlem i förbundet.

Även ni som nu har kommit tillbaka, och tidigare gått introduktion finns det möjlighet att ta kontakt med klubben om ni vill bli medlemmar eller skicka in en fullmakt så att medlemsavgiften dras från lönen. För om man vill gå med i vår grupplivförsäkring riskerar man att missa anmälningstiden som är en månad för att inte behöva göra hälsoundersökning.

Både på DynaMate och Intralog har företaget också nyanställt och hyrt in personal senaste året, dom har dock ett eget introduktionsprogram.

 

Nya medlemmar

De flesta som blir anställda eller inhyrda, är eller vill bli medlemmar i IF Metall. Den som redan är medlem i vid anställningen ska skriva en fullmakt så att medlemsavgiften kan dras på lönespecen. Den som är medlem i ett annat förbund får erbjudandet att gå med i IF Metall. Mellan fackförbunden finns det fria övergångar. Det som krävs är att man begär ett övergångsbevis från det förbund man är medlem i, i det tar man med sig de villkor etc. som man tjänat in i det medlemskapet till det nya medlemskapet. Om du sedan tidigare inte är ansluten till någon a-kassa, och väljer att bli medlem i IF-metall, så blir du per automatik medlem i IF- Metalls a- kassa. Då riskerar du inte att förlora intjänandetid till a-kassan. Ta snarast kontakt med någon förtroendevald eller klubbexpeditionen.

 

Du som står utanför …

Du som ändå väljer att stå utanför IF Metall har ingen som förhandlar för dig om du hamnar snett i företaget. Du har inte rätt att få hjälp av våra försäkringsrådgivare vid skada på jobbet eller en längre sjukdomsperiod. Eller som bevakar att det går rätt till med din anställning med varseltider etc. Även du som är visstidsanställd och inhyrd har nytta av ett fackligt medlemskap.

De som väljer att endast vara med i a-kassan åker snålskjuts på de som betalar för sitt medlemskap. Det är tack vara att organisationsgraden är så hög inom IF Metall som vi kan förhandla fram de avtal vi har idag. Det kan bli utslagsgivande i en central förhandling som i Sverige och även lokalt på Scania. Vi tror inte någon oorganiserad är beredd att avstå de avtal som facket förhandlar fram med lägsta löneökningar, rätt till OB- och övertidsersättningar, extra semesterpengar etc. Lokalt har vi t.ex. extra påslag när vi jobbar tvåskift och natt. Inom flexavtalet och SFA har vi Scania Resultatbonus och avtalspensionen. Ingen oorganiserad på Scania har begärt att avstå något i dessa fackliga avtal. Dessutom har klubben och förbundet förhandlat för flera medlemmar i verkstadsklubben vid tvister om anställningen, lönefrågor att andra saker.         

 

                      

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Det blir fortsatta förhandlingar på DynaMate i kaross! 

Tuesday, September 4, 2012 7:49:00 AM Categories: Arbetsorganisation Lokala avtal

 

 

 Hyttbyggaren har tidigare rapporterat om förhandlingsläget på DynaMate. Grunden är den omorganisation som företaget genomförde på karossunderhållet våren 2012. Detta utan att varken MBL förhandlat eller att någon riskanalys gjordes. Förhandlingen är inte avslutad. Möjligheten att stämma företaget finns fortfarande kvar.

Förändringarna har medfört att även underhållsanställda ska arbeta enligt något som liknar 5+1 med begränsad rotation och sämre utvecklingsmöjligheter. Enligt många anställda kommer DynaMate att tappa spetskompetens om detta fortsätter. Missnöjet är stort, det finns anställda som hellre slutar på företaget än riskerar att tappa kompetens. Lönenivåerna har också betydelse. Flera medlemmar mår inte bra. Missnöjet har tagit sig flera uttryck. Men någon förståelse från företaget visas inte. Det fick den anställde som uttryckt en egen åsikt veta när han tilldelades en muntlig erinran strax innan semestern. Detta upprörde hela verkstan.

Tyvärr fick denna markering från företaget resultatet att många anställda varken vill eller vågar uttrycka sina åsikter mot chefer och ledningen. Man vet inte vilka ev. repressalier som kommer. Detta observerades även av företaget innan semestern. En muntlig överenskommelse gjordes mellan klubben och ledningen på DynaMate att genomföra ett gemensamt möte med personalen på kaross. Företaget skulle på det mötet vara tydliga med vad som fick sägas, att de också värnar om ett öppet klimat och att saklig kritik accepteras.

Nu backade företaget från deltagande i detta möte. De anser att efter semestern har den värsta stormen lagt sig. Men missnöjet kvarstår, en fortsatt oro och misstro mot företagets vilja att lyssna på saklig kritik kvarstår. Men är det detta företaget verkligen vill, en tyst fabrik? Klubben är övertygad om alla parter kommer att förlora på detta. Men fortfarande har företaget möjlighet att ändra sig. De bör gå ut till samtliga anställda på DynaMate och förklara sin inställning i denna fråga.

Klubben genomförde mötet med bägge skiften. En kort genomgång gjordes av bakgrund och förhandlingsläge och även en diskussion om hur vi går vidare. Många medlemmar anser att företaget inte är konsekventa i sin uppfattning om organisationen. Man ser en skillnad beroende vilken verkstad man jobbar i eller vilket skift man går. Samtidigt är många missnöjda av att DynaMates personal ensamt får bära ansvaret för OPE talen i verkstaden. Flera kunde konstatera att den tekniska tillgängligheten är mycket hög. Samtidigt har företaget genom sina ständiga omorganisationer och förändringar gjort arbetet svårare. Avrapporteringar och deltagande på olika genomgångar och möten tar tid från det arbete man ska utföra.

Trots dessa synpunkter och ett allmänt missnöje hur ledningen arbetar fick klubben ändå mandat att fortsätta förhandlingarna om den nya organisationen. Alternativen är sämre, om vi inte blir överens kvarstår företagets förslag. Klubben tror att det finns en öppning hos företaget, där man kan kombinera förslaget med förbättringsgrupper med att bibehålla rotation och utveckling av personalen och att tillvarata den spetskompetens som finns. Frågan är om DynaMates ledning i Oskarshamn vågar detta och vågar lita på sina medarbetare.

På mötet kom frågan om nytt lönesystem också upp. Mycket av arbetet med detta spolierades av företagets organisationsändringar i kaross i våras. Arbetsorganisationen bestämmer vilket lönesystem man ska ha. Ett bra lönesystem ska vara en drivkraft i organisationen. Ett lönesystem ska också vara drivkraft i den personliga utvecklingen. Under hösten kommer gruppstyrelsen att fortsätta arbetet med ett nytt lönesystem. Lönesystemet ska omfatta alla anställda på DynaMate i Oskarshamn

 

.

Share This Using Popular Bookmarking Services

Fel lön till sommarjobbarna! 

Monday, August 20, 2012 1:39:00 PM Categories: Löner

 

Tyvärr kan många sommarjobbare känna sig lurade när man fick jobb på Scania i somras. Företaget följer inte sina egna regler avseende betalning.

Följande uppgifter finns att hämta i ”Tillämpning av Lönesystem Oskarshamn” under punkt 18. Nya rutiner kring ferieprocessen. Dokumentet är en bilaga till regelverket om lönesystemet. Beslutet om detta infördes  2008-12-12.

Resultatet av översynen angående ferieprocessen har blivit följande:
Det blir två processer, en för feriearbete och en annan för semestervikariat. Skillnaden mellan feriearbete och semestervikarie är den att feriearbetare är utöver ordinarie bemanning och de ersätter ingen person samt har samma timlön hela feriearbetarperiden. Semestervikarie ersätter en person i ordinarie bemanning och får lön efter nivå 1 i aktuellt VO (Värderingsområde).

Verkstadsklubben kan acceptera skillnaden i lön mellan en ferieanställd och en semestervikarie om man följer ovanstående skrivning. Men om en ferieanställd går in som semestervikarie ska han eller hon erhålla den högre betalningen. Det är minimum av anständighet att betala lön efter utfört arbete. I annat fall får företaget acceptera att den anställda inte går in som semestervikarie och räknas då utanför bemanningen. Nu vill företaget både äta kakan och ha den kvar.

I många fall har klubben och även produktionsledare framfört till företaget att de ska betala rätt lön till sina tillfälligt anställda. I några fall har vi löst detta. Men i alltför många fall säger företaget nej. Klubben kan i dessa fall inte göra så mycket förutom att påtala när ovanstående händer. Det är ett brott mot vårt lönesystem. Men en förhandling skulle också dra ut på tiden eftersom vi inte är överens på lokal nivå. En central förhandling kan vi tidigast se någon gång i höst. De stora förlorarna är de ungdomar som är inne och jobbar, Scania får i onödan ett dåligt rykte, detta sprider sig bland andra ungdomar och bland våra anställda. På något sätt måste parterna hitta en lösning till kommande år. Nu lägger Scania hela sin prestige i frågan för några futtiga kronors skull. Småsnålt är det.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Handlingsplan 2012 

Monday, August 20, 2012 1:33:00 PM Categories: Arbetsorganisation Arbetstider Löner

 

 

Här kommer en kortare version av handlingsplanen för 2012, då vi bara tar med det som är nytt för året. Och skulle det vara så att man vill ha den i sin helhet är det bara att höra av sig till respektive gruppordförande.

Klubbens målsättning är att försöka få in principen 80-20, d.v.s. att under ca 20 % av arbetstiden göra annat arbete än på linen. Det innebär bl.a. ta tillbaka arbeten som idag organisatoriskt ligger utanför linen. Under året ska diskussioner och förhandlingar inledas med företaget. Samtidigt ska en förankringsprocess inledas i klubben för att kunna genomföra en förändring.

 

Arbetet med att få fram ett lönesystem som speglar verkligheten pågår i verkstadsklubben tillsammans med företaget. En tidsplan är uppgjord, arbetet ska vara klart till sista september. Efter det datumet tar klubbstyrelsen ställning till resultatet och om det blir en arbetsplatsomröstning eller inte.

 

Huvudbudskapet är att vi ska förhandla även i arbetsmiljöfrågor. Huvudskyddsombudet och skyddsombuden är i fortsättningen aktivt med i förhandlingsprocessen. Det gäller både i klubbens och gruppernas förhandlingar. Vi ska medvetet undersöka arbetsmiljökonsekvenser vid förändringar. Integration ska göras åt bägge hållen.

 

Vi fortsätter att bredda det fackliga arbetet genom att ha gemensamma möten med fackliga representanter och skyddsombud. Och Samordnar våra frågor till arbets- och styrgrupper.

 

Tillsammans med MSS driva lönenivåfrågorna mot företaget för att komma ifatt andra jämförbara grupper.  Jämförbara grupper är riksgenomsnittet i Teknikavtalet, Volvoanställda med samma arbete samt tjänstemännen inom Scania.

 

Gruppstyrelserna ska aktivt delta i månadsmöten med företaget. Företaget är där skyldiga att redovisa dokumenterade basbemanningsplaner där även frånvaroreserven finns med. Samtidigt ska gruppstyrelserna ute i verkstäderna kontinuerligt göra egna undersökningar om förändringar i bemanningen.  Vid oenighet om bemanning ska en begäran av arbetsplatsförhandling göras. Efter ev. lokal förhandling ska frågan väckas till förbundet. Det är önskvärt att klubbstyrelsen får en uppdatering av vad som är normalprestation enligt MTM för att bedöma rätt takt för ett arbete. Kontakt om detta ska tas med förbundet.

 

 Våran målsättning är att alla nyanställda blir medlemmar, i första hand vid introduktionen. Gruppstyrelserna har i uppdrag att kontinuerligt påverka icke-medlemmar till att bli medlemmar i IF Metall.
Nya medlemmar ska erbjudandes att gå en medlemsutbildning.
Nya förtroendevalda ska erbjudas en ”ombuds”-utbildning, enligt den modell som tidigare klubben och IF Metallavdelningen använt sig av.
I övrigt ska förtroendevalda erbjudas den grundutbildning efter de uppdrag de har. I de fallen gäller utbildningar i IF Metalls studieprogram. Klubbstyrelsen beslutar utöver detta vilka som får gå utbildningar, efter förslag från gruppstyrelserna. 
En lokal utbildningsdag ska tas fram för att erbjuda ”spetskompetens” i lokala avtal och regelverk.
Klubbstyrelsen ska mera tydligt använda första suppleanterna i klubbstyrelsen i det ordinarie förhandlingsarbete samt i övrigt ge dem arbetsuppgifter i klubbens ordinarie fackliga arbete, detta för att skapa delaktighet och som utbildning/upplärning.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Monday, August 20, 2012 1:27:00 PM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej och välkomna tillbaka alla medlemmar. Hoppas att semestern varit bra och att ni är utvilade, även om nu inte vädret har varit det bästa. Nu tar vi nya tag och kör vidare med dom frågor vi har. I slutet av september ska vi vara klara med ett förslag till förändring av vårt lönesystem, som vi kommer att redovisa för er. Innan semestern hade vi diskussioner med företaget inför taktökningen i höst. Framförallt om hur vi ska hantera problematiken kring övertiden, som vi hade för mycket av under våren. Redan innan semestern började företaget anställa, detta för att se till att vi är rätt rustade och har en korrekt bemanning inför taktökningen. Va nu rädda om er och jobba lugnt och metodiskt.

 

M.vh Mikael ”Sippa” Johansson.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

En liten sammanställning på vad medlemmarna vill att vi ska förhandla om! 

Tuesday, July 10, 2012 12:52:00 PM Categories: Arbetsorganisation Arbetstider Löner

 

 

För ett tag sedan satt vi upp lappar där man själv kunde skriva vilka frågor  man tyckte att verkstadsklubben tillsammans med medlemmarna skulle driva gentemot företaget.  Vi fick in många bra förslag, och vi kommer att se över alla och ta upp dem med företaget. För det är ju därför vi är här, för att föra eran talan!

Det som var återkommande på alla listorna, var arbetstiderna, lönerna och  det höga övertidsuttaget. Och både lönerna och övertidsuttaget, är frågor som vi redan driver gentemot företaget. Och vad det gäller arbetstiderna så får det bli en fråga längre fram....

Många ville även ha mer rotation, för som det ser ut nu roterar man på i bästa fall fem olika positioner. Men om man tittar närmare så ser arbetet på dessa nästan likadana ut, du har samma arbetsställnig och är lika bunden till linen vare sig det är ett förarbete eller inte. Även att bemanna upp linerna  så att det stämmer gentemot hur verkligheten ser ut, var en återkommande punkt. Det förespråkades mera FU så att vi kunde få en fungerande process utan dessa onödiga tekniska störningar, som hade kunnat avhjälpas med ett regelbundet FU.

Det efterfrågades om en  KAIZEN bland tjänstemännen! Varför är det bara bland de verkstadsanställda som det ska göras besparingar och effektiviseringar? Många tycker att det bara blir flera på tjänstemanna sidan, medans det blir färre som verkligen BYGGER hytter!

Och för att lugna er .......vi kommer ALDRIG att förhandla bort våran strejkrätt!!!

_______________________________________________________________________________

 

Förtydligande om intjänande av arbetstidsförkortning

Det är viktigt att de som beordras att arbete på redan utlagd semester får rätt intjänande av arbetstidsförkortning. Det är i huvudsak arbetat tid som ger den rätten. Kontrollera din lönespece efter semesterperioden för att se att detta stämmer. När man har semester, är tjänstledig eller är sjuk tjänar man inte in tid till tidsbanken.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet! 

Tuesday, July 10, 2012 11:01:00 AM Categories: Ordförande har ordet

  

Hej på er igen medlemmar! Jag skrev i förra numret av våran Hyttbyggare om övertidssituationen. Frustrationen är stor många ringer och undrar, hur länge ska detta pågå. Får man ingen rätsida på detta problem? För ett problem är det ,vi har som ni vet sedan tidigare en diskussion uppe med företaget om att man måste lösa denna övertidsproblematik, vi har. även en förhandling igång kring detta. Som situationen har varit och fortfarande är så är detta i längden ohållbart. Vi måste få en lösning på detta nu. Jag vet att företaget försöker lösa detta med olika åtgärder, men än så länge har detta inte givit någon effekt. Utan vi får hoppas att man får fram ett arbetssätt som gör att vi kommer in i ett normalläge som gör att vi slipper all övertid. Jag vill med detta också passa på att önska er medlemmar en riktig skön semester.

 

M.vh Mikael ”Sippa” Johansson.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Wednesday, June 27, 2012 10:47:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

 

Hej på er alla medlemmar. Nu börjar nedräkningen inför semestern. Semester är något som verkligen behövs nu efter den rörighet och all den övertid som har varit under våren. Jag förstår den frustration som ni  känner när man gör ett bra jobb men att det inte räcker till utan det blir övertid i stället. Vi på klubben ser allvarligt på detta  för att belastningen på er medlemmar är för stora och det kan i sin tur kan orsaka utbrändhet. Vi har som ni vet denna fråga uppe med företaget och för en konstruktiv diskussion, men vi måste försöka att få till en lösning inom den närmsta tiden för detta håller inte, vi kan inte vänta för jag har medlemmar som ringer mig varje dag för att dom  är frustrerade kring sin arbetssituation. Försök nu att inte stressa utan jobba lugnt och metodiskt, jag vet att det inte är lätt, men för att komma till rätta med problembilden och få upp alla problem till ytan måste ni signalera.

                                                                                                                                                   

M.vh Mikael ”Sippa” Johansson           

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 56 of 58 << < 30 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt