• RSS
  • Subscribe

Fel lön till sommarjobbarna! 

Monday, August 20, 2012 1:39:00 PM Categories: Löner

 

Tyvärr kan många sommarjobbare känna sig lurade när man fick jobb på Scania i somras. Företaget följer inte sina egna regler avseende betalning.

Följande uppgifter finns att hämta i ”Tillämpning av Lönesystem Oskarshamn” under punkt 18. Nya rutiner kring ferieprocessen. Dokumentet är en bilaga till regelverket om lönesystemet. Beslutet om detta infördes  2008-12-12.

Resultatet av översynen angående ferieprocessen har blivit följande:
Det blir två processer, en för feriearbete och en annan för semestervikariat. Skillnaden mellan feriearbete och semestervikarie är den att feriearbetare är utöver ordinarie bemanning och de ersätter ingen person samt har samma timlön hela feriearbetarperiden. Semestervikarie ersätter en person i ordinarie bemanning och får lön efter nivå 1 i aktuellt VO (Värderingsområde).

Verkstadsklubben kan acceptera skillnaden i lön mellan en ferieanställd och en semestervikarie om man följer ovanstående skrivning. Men om en ferieanställd går in som semestervikarie ska han eller hon erhålla den högre betalningen. Det är minimum av anständighet att betala lön efter utfört arbete. I annat fall får företaget acceptera att den anställda inte går in som semestervikarie och räknas då utanför bemanningen. Nu vill företaget både äta kakan och ha den kvar.

I många fall har klubben och även produktionsledare framfört till företaget att de ska betala rätt lön till sina tillfälligt anställda. I några fall har vi löst detta. Men i alltför många fall säger företaget nej. Klubben kan i dessa fall inte göra så mycket förutom att påtala när ovanstående händer. Det är ett brott mot vårt lönesystem. Men en förhandling skulle också dra ut på tiden eftersom vi inte är överens på lokal nivå. En central förhandling kan vi tidigast se någon gång i höst. De stora förlorarna är de ungdomar som är inne och jobbar, Scania får i onödan ett dåligt rykte, detta sprider sig bland andra ungdomar och bland våra anställda. På något sätt måste parterna hitta en lösning till kommande år. Nu lägger Scania hela sin prestige i frågan för några futtiga kronors skull. Småsnålt är det.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Handlingsplan 2012 

Monday, August 20, 2012 1:33:00 PM Categories: Arbetsorganisation Arbetstider Löner

 

 

Här kommer en kortare version av handlingsplanen för 2012, då vi bara tar med det som är nytt för året. Och skulle det vara så att man vill ha den i sin helhet är det bara att höra av sig till respektive gruppordförande.

Klubbens målsättning är att försöka få in principen 80-20, d.v.s. att under ca 20 % av arbetstiden göra annat arbete än på linen. Det innebär bl.a. ta tillbaka arbeten som idag organisatoriskt ligger utanför linen. Under året ska diskussioner och förhandlingar inledas med företaget. Samtidigt ska en förankringsprocess inledas i klubben för att kunna genomföra en förändring.

 

Arbetet med att få fram ett lönesystem som speglar verkligheten pågår i verkstadsklubben tillsammans med företaget. En tidsplan är uppgjord, arbetet ska vara klart till sista september. Efter det datumet tar klubbstyrelsen ställning till resultatet och om det blir en arbetsplatsomröstning eller inte.

 

Huvudbudskapet är att vi ska förhandla även i arbetsmiljöfrågor. Huvudskyddsombudet och skyddsombuden är i fortsättningen aktivt med i förhandlingsprocessen. Det gäller både i klubbens och gruppernas förhandlingar. Vi ska medvetet undersöka arbetsmiljökonsekvenser vid förändringar. Integration ska göras åt bägge hållen.

 

Vi fortsätter att bredda det fackliga arbetet genom att ha gemensamma möten med fackliga representanter och skyddsombud. Och Samordnar våra frågor till arbets- och styrgrupper.

 

Tillsammans med MSS driva lönenivåfrågorna mot företaget för att komma ifatt andra jämförbara grupper.  Jämförbara grupper är riksgenomsnittet i Teknikavtalet, Volvoanställda med samma arbete samt tjänstemännen inom Scania.

 

Gruppstyrelserna ska aktivt delta i månadsmöten med företaget. Företaget är där skyldiga att redovisa dokumenterade basbemanningsplaner där även frånvaroreserven finns med. Samtidigt ska gruppstyrelserna ute i verkstäderna kontinuerligt göra egna undersökningar om förändringar i bemanningen.  Vid oenighet om bemanning ska en begäran av arbetsplatsförhandling göras. Efter ev. lokal förhandling ska frågan väckas till förbundet. Det är önskvärt att klubbstyrelsen får en uppdatering av vad som är normalprestation enligt MTM för att bedöma rätt takt för ett arbete. Kontakt om detta ska tas med förbundet.

 

 Våran målsättning är att alla nyanställda blir medlemmar, i första hand vid introduktionen. Gruppstyrelserna har i uppdrag att kontinuerligt påverka icke-medlemmar till att bli medlemmar i IF Metall.
Nya medlemmar ska erbjudandes att gå en medlemsutbildning.
Nya förtroendevalda ska erbjudas en ”ombuds”-utbildning, enligt den modell som tidigare klubben och IF Metallavdelningen använt sig av.
I övrigt ska förtroendevalda erbjudas den grundutbildning efter de uppdrag de har. I de fallen gäller utbildningar i IF Metalls studieprogram. Klubbstyrelsen beslutar utöver detta vilka som får gå utbildningar, efter förslag från gruppstyrelserna. 
En lokal utbildningsdag ska tas fram för att erbjuda ”spetskompetens” i lokala avtal och regelverk.
Klubbstyrelsen ska mera tydligt använda första suppleanterna i klubbstyrelsen i det ordinarie förhandlingsarbete samt i övrigt ge dem arbetsuppgifter i klubbens ordinarie fackliga arbete, detta för att skapa delaktighet och som utbildning/upplärning.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Monday, August 20, 2012 1:27:00 PM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej och välkomna tillbaka alla medlemmar. Hoppas att semestern varit bra och att ni är utvilade, även om nu inte vädret har varit det bästa. Nu tar vi nya tag och kör vidare med dom frågor vi har. I slutet av september ska vi vara klara med ett förslag till förändring av vårt lönesystem, som vi kommer att redovisa för er. Innan semestern hade vi diskussioner med företaget inför taktökningen i höst. Framförallt om hur vi ska hantera problematiken kring övertiden, som vi hade för mycket av under våren. Redan innan semestern började företaget anställa, detta för att se till att vi är rätt rustade och har en korrekt bemanning inför taktökningen. Va nu rädda om er och jobba lugnt och metodiskt.

 

M.vh Mikael ”Sippa” Johansson.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

En liten sammanställning på vad medlemmarna vill att vi ska förhandla om! 

Tuesday, July 10, 2012 12:52:00 PM Categories: Arbetsorganisation Arbetstider Löner

 

 

För ett tag sedan satt vi upp lappar där man själv kunde skriva vilka frågor  man tyckte att verkstadsklubben tillsammans med medlemmarna skulle driva gentemot företaget.  Vi fick in många bra förslag, och vi kommer att se över alla och ta upp dem med företaget. För det är ju därför vi är här, för att föra eran talan!

Det som var återkommande på alla listorna, var arbetstiderna, lönerna och  det höga övertidsuttaget. Och både lönerna och övertidsuttaget, är frågor som vi redan driver gentemot företaget. Och vad det gäller arbetstiderna så får det bli en fråga längre fram....

Många ville även ha mer rotation, för som det ser ut nu roterar man på i bästa fall fem olika positioner. Men om man tittar närmare så ser arbetet på dessa nästan likadana ut, du har samma arbetsställnig och är lika bunden till linen vare sig det är ett förarbete eller inte. Även att bemanna upp linerna  så att det stämmer gentemot hur verkligheten ser ut, var en återkommande punkt. Det förespråkades mera FU så att vi kunde få en fungerande process utan dessa onödiga tekniska störningar, som hade kunnat avhjälpas med ett regelbundet FU.

Det efterfrågades om en  KAIZEN bland tjänstemännen! Varför är det bara bland de verkstadsanställda som det ska göras besparingar och effektiviseringar? Många tycker att det bara blir flera på tjänstemanna sidan, medans det blir färre som verkligen BYGGER hytter!

Och för att lugna er .......vi kommer ALDRIG att förhandla bort våran strejkrätt!!!

_______________________________________________________________________________

 

Förtydligande om intjänande av arbetstidsförkortning

Det är viktigt att de som beordras att arbete på redan utlagd semester får rätt intjänande av arbetstidsförkortning. Det är i huvudsak arbetat tid som ger den rätten. Kontrollera din lönespece efter semesterperioden för att se att detta stämmer. När man har semester, är tjänstledig eller är sjuk tjänar man inte in tid till tidsbanken.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet! 

Tuesday, July 10, 2012 11:01:00 AM Categories: Ordförande har ordet

  

Hej på er igen medlemmar! Jag skrev i förra numret av våran Hyttbyggare om övertidssituationen. Frustrationen är stor många ringer och undrar, hur länge ska detta pågå. Får man ingen rätsida på detta problem? För ett problem är det ,vi har som ni vet sedan tidigare en diskussion uppe med företaget om att man måste lösa denna övertidsproblematik, vi har. även en förhandling igång kring detta. Som situationen har varit och fortfarande är så är detta i längden ohållbart. Vi måste få en lösning på detta nu. Jag vet att företaget försöker lösa detta med olika åtgärder, men än så länge har detta inte givit någon effekt. Utan vi får hoppas att man får fram ett arbetssätt som gör att vi kommer in i ett normalläge som gör att vi slipper all övertid. Jag vill med detta också passa på att önska er medlemmar en riktig skön semester.

 

M.vh Mikael ”Sippa” Johansson.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Wednesday, June 27, 2012 10:47:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

 

Hej på er alla medlemmar. Nu börjar nedräkningen inför semestern. Semester är något som verkligen behövs nu efter den rörighet och all den övertid som har varit under våren. Jag förstår den frustration som ni  känner när man gör ett bra jobb men att det inte räcker till utan det blir övertid i stället. Vi på klubben ser allvarligt på detta  för att belastningen på er medlemmar är för stora och det kan i sin tur kan orsaka utbrändhet. Vi har som ni vet denna fråga uppe med företaget och för en konstruktiv diskussion, men vi måste försöka att få till en lösning inom den närmsta tiden för detta håller inte, vi kan inte vänta för jag har medlemmar som ringer mig varje dag för att dom  är frustrerade kring sin arbetssituation. Försök nu att inte stressa utan jobba lugnt och metodiskt, jag vet att det inte är lätt, men för att komma till rätta med problembilden och få upp alla problem till ytan måste ni signalera.

                                                                                                                                                   

M.vh Mikael ”Sippa” Johansson           

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Toyota med livet som insats! 

Tuesday, June 26, 2012 10:56:00 AM Categories: Arbetsorganisation Insänt

 

 

 

Vem bär ansvaret om det sker en allvarlig olycka på grund av ren jävla utmattning? Förr eller senare kommer den med betoning på förr.

 

/Slutkörd!

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

SEMESTERFAKTA  

Tuesday, June 26, 2012 10:53:00 AM Categories: Löner

 

 

Hyttbyggaren går som vanligt den här tiden på året ut med information om regelverk om semesterdagar och semesterlön etc.

 

Förläggning av semestern.

Förläggningen av huvudsemestern blir veckorna 29 till 32, d.v.s. 18 juli till 12 augusti. Huvudregeln är att facket och arbetsgivaren kommer överens om när semestern skall läggas ut. Är man inte överens beslutar arbetsgivaren. Enligt semesterlagen är arbetsgivaren dock skyldig att ge arbetstagarna en sammanhängande ledighet på minst fyra veckor under perioden juni-augusti. Det finns ingen självklar rätt till den femte veckan i anslutning till de fyra stoppveckorna. En lokal förhandling om semesterförläggning är genomförd i företaget. Parterna är överens att semesterplaneringen ska vara klar innan mars månads utgång. Besked till medarbetaren om annan semesterförläggning än ovanstående fyra veckor ska ges senast två månader innan huvudsemesterns förläggning.

 

Semesterdagar

Det är semesterlagen som styr beräkningen av antalet semesterdagar. Intjänandeår för årets semester är 1 april 2011 till 31 mars 2012. Antalet anställningsdagar under ovanstående period divideras med 365 för att sedan multipliceras med 25. Avrundning görs uppåt. Om man haft frånvaro under året som inte är semesterlönegrundande avräknas de från anställningstiden. Vad som är semesterlönegrundande frånvaro framgår i semesterlagen, den kan vara egen sjukdom, del av föräldraledighet, viss typ av utbildning mm.

I det här sammanhanget kan det vara viktigt att förtydliga regeln om sparande av dagar. Man kan endast spara betalda dagar som överstiger 20 till nästa semester år. När det gäller sparande av semesterdagar finns det ett koncernfackligt avtal som säger att man kan spara upp till 50 dagar i en enskild semesterbank.

Som nyanställd kan man också ha rätt till förskottssemester under förläggningen av huvudsemestern.

 

Semesterlön

Semesterlönen är ordinarie månadslön med semestertillägg. Semestertillägget för huvudsemester betalas ut i förskott på junilönen för 20 dagar. Maximalt kommer 20 dagar att betalas ut, när det inte finns 20 dagar kommer verkligt antal dagar att betalas ut. Sparade dagar kan inte betalas ut i förskott, de betalas som tidigare i efterskott. Det som betalas ut är det fasta tillägget 0,8 % per dag av ordinarie månadslön samt ev. rörliga delar. Den ”rörliga” delen bestäms av ett koncernavtal, det är 14 % av den de semesterlönegrundande tilläggen (i första hand OB- och övertidsersättningar) som man erhållit under föregående kalenderår divideras med antalet semesterdagar. Beloppet ska framgå på lönespecen från majlönen.

 

Exempel: Månadslönen är 24000 kr. Det fasta tillägget 0,8 procent blir 192 kr/dag. Det rörliga tillägget beräknas i huvudsak på föregående kalenderårs övertid- och ob-ersättningar. Om summan av OB- och övertidsersättningen under föregående år var 25000 kr hamnar det rörliga tillägget på 3500 kr. Det innebär 3500 kr/25 dagar = 140 kr per dag.

Totalt semestertillägg blir då 192 kr + 140 kr = 332 kr per dag. OBS: Detta är endast ett exempel.

 

 

Förskottsutbetalning

Förskottsutbetalning av semesterpengar kommer att ske på junilönen.

De pengar som betalas ut är den rörliga delen och 0,8 procenten.

Maximalt kommer upp till 20 dagar att betalas ut.

När det inte finns 20 dagar kommer det verkliga antalet dagar att betalas ut.

Sparade dagar och dagar överstigande 20 i årets semester kan inte betalas ut i förskott,

de betalas ut som tidigare i efterskott.

Det är endast vid huvudsemester som man kan erhålla förskottsutbetalning av semesterdagar.

Vid anmäld sjukdom under semesterperioden erhåller man som vanligt sjuklön i efterskott.

Förskottsutbetalningen av semesterdagar behåller man.

Ovanstående regleras automatiskt i företagets lönesystem.

Den som inte vill ta ut semesterpengar i förskott eller ta ut ett färre antal semesterdagar i förskott meddelar sin löneadministratör detta.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Vad händer med Lönesystemet? 

Tuesday, June 26, 2012 10:32:00 AM Categories: Arbetsorganisation Lokala avtal Löner

 

 

Ett arbete pågår sedan någon månad tillbaka mellan verkstadsklubben och företaget om nuvarande lönesystem på MB och MC. Mötena är inlagda var 14:e dag. Arbetet pågår på ett bra och konstruktivt sätt. Målsättningen är att komma fram till ett förslag senast under september månad i år. Därefter kommer klubbstyrelsen att ta ställning till hur vi fortsätter, om det blir en arbetsplatsomröstning eller inte.

 Parallellt med arbetet om nytt lönesystem på MB och MC pågår samma arbete både på DynaMate och på Intralog. På Intralog är gruppstyrelsen och företaget överens om att göra förändringar. I Intralog finns den gamla kompetensstegen kvar. Målsättningen är att bli klara med ett förslag till hösten, allt pekar på en vidareutveckling på kompetensstegen. På DynaMate har lönesystemsdiskussioner också påbörjats. Från gruppstyrelsens sida finns det idéer om förändringar, deras lönesystem är samma system som MB och MC hade innan nuvarande lönesystem. Ett nytt lönesystem är en lokal förhandling i klubben. Klubbstyrelsen har det slutliga ansvaret.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Stressigt värre  

Tuesday, June 12, 2012 1:28:00 PM Categories: Arbetsorganisation Insänt

 

Stressigt värre

 

 

Scania kör hårt med att effektivisera och vi märker att företaget "pushar" sin personal till bristnings-gränsen. Vi som skyddsombud påpekar i riskanalyserna vi gör innan förändringar, brist på tid och den höga beläggningen.

Företaget brukar säga att personalen efter någon vecka arbetat in takten så det gäller att utmana.

Får till mig från personal med olika befattningar att vi på vissa posi-tioner till och med har över 100% beläggning på normal bilar. Hur det kan vara möjligt med SPS och respekt för individen är en gåta, men tydligen så är det okej.

Nu ställer jag mig frågan hur arbetas det på linerna om vi ändå klarar av att leverera produktion. Visserligen ser vi allihopa att det är minus på tavlorna, men hur många är helt slut efter en arbetsdag? Jobbar vi på raster? Tar vi oss tid att hämta en mugg vatten under produktion?

Gör dig själv och dina nära en tjänst. Tagga ner och jobba lugnt och metodiskt. Det finns bara ett i värl-den som är säkert och det är att vi kommer dö, men vi behöver ju inte påskynda den processen.

 

/Leine Johansson

Skyddsombud MCAA

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 54 of 55 << < 30 47 48 49 50 51 52 53 54 55 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt