• RSS
  • Subscribe

Arbetsplatsomröstning om lönesystem 

Tuesday, April 17, 2012 8:24:00 AM Categories: Arbetsorganisation Löner Möten

 

Som tidigare beslutat på årsmötet kommer en arbetsplatsomröstning om att säga upp lönesystemet att genomföras.

Styrelsen beslutade att omröstningen senast ska äga rum innan maj månads utgång. En valkommitté är utsedd. Den består av Jenny Ilke-Hjelm, Sven-Olof Adolfsson, Fredrik Jonasson, Tomas Nilsson, Anders Lindberg, Jörgen Palmér, Mikael Johansson och Björn Klingstedt.

Omröstningen kommer äga rum under veckorna 21 och 22, de två sista veckorna i maj.

Praktisk information inför omröstningen kommer att gå ut i mitten av maj. Information om konsekvenserna av en uppsägning av lönesystemet, och ev. för- och nackdelar kommer att sammanställas och gå ut i början av maj.

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förslag korttidsarbete 

Tuesday, April 17, 2012 8:23:00 AM Categories: Centrala avtal

 

 

En partsammansatt arbetsgrupp på central nivå har tagit fram ett förslag hur ett korttidsavtal ska kunna se ut i Sve-rige. Det är efter ett direktiv från avtalsrörelsen 2010. En av parterna är vårt förbund IF Metall. Bakgrunden är den finanskris som var 2008-09. Industriproduktionen föll med nästan 20 % under 2009. Nästan 35000 varslades om uppsägning sista kvartalet 2008. Antalet anställda inom industrin minskade med nästan 100000 personer 2008-10.

Det krisavtal som träffades 2009 minskade effekten, men var inte tillräckliga enligt parterna. En jämförelse är gjord mellan länder i EU, 23 av 27 medlemsländer har system för korttidsarbete. Många industriföretaget har liknande produktionsanläggningar både i Sverige och i konkurrentländerna. Korttidsarbete ska gälla generellt för den privata sektorn. Aktivering ska endast kunna ske vid en djup ekonomisk kris. Tre parter godkännande krävs för aktivering. Det är staten, samt arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer på förbundsnivå. Tolv månader är den maximala tid som systemet ska kunna användas per företag/arbetsställe. Lokala överenskommelser träffas mellan parterna på företagsnivå. Ett system med ”Låsta nivåer” och ”Låsta steg” är en del av systemet. Systemet med korttidsarbete ska förberedas i lag och i centrala förbundsavtal.

 

Utbildning ska vara ett viktigt inslag i detta system. Relevant utbildning bör ske i samband med korttidsarbete. Statlig kompensation för utbildningskostnader bör finnas. En partsgemensam arbetsgrupp ska kartlägga befintligt utbud av utbildningar för industrins behov. Parternas utgångspunkt är att ersättningsnivåerna ska upprätthållas i såväl offentliga som avtalade försäkringssystem.

Förslaget innebär följande

• Vid arbetad tid 80 % erhåller den anställde 90 % av lönen, hela förlusten för arbetsgivaren ska täckas in av staten

• Vid arbetad tid 60 % erhåller den anställde 85 % av lönen, staten ersätter 20 %, arbetsgivaren 5 %.

• Vid arbetad tid 40 % erhåller den anställde 80 % av lönen, staten ersätter 30 %, arbetsgivaren 10 %.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

OB/Övertidsersättning 1 februari 2012 

Saturday, March 24, 2012 11:01:00 AM Categories: Arbetstider Centrala avtal Lokala avtal Löner

 

Följande OB- ersättningar är ett genomsnitt. Det exakta beloppet varierar under året. Det beror på vilken veckodag brytpunkten för månadsskiftet infaller.

Tvåskift
1682 kr/månad
Ständig dag 63 kr/månad
Ständig em 3291 kr/månad
Natt 7593 kr/månad

Arbete på obekväm tid enligt kollektivavtalet 1 februari 2012
- Alla dagar: 16.30-22.30: 22,72 kr
                      22.30-06.30: 28,90 kr
- Från 22.30 dag före lördag och helgdag tillkommer 63,57 kr

2-skiftstillägg enligt lokalt avtal:
kl16.30-06.30:4,86 kr/tim
Nattbonus enligt lokalt avtal:
15,00 kr/tim

Övertidsarbete enligt kollektivavtalet 1 februari 2012
Övertid på skift. För dig som arbetar ex. 2-skift

- Måndag till fredag: 78,57 kr
- Arbetsfria vardagar 104,69kr
- Helger och helgdagar: 122,23 kr

Övertid för dig som arbetar dagtid
- Måndag till fredag:
61,08 kr
- Arbetsfria vardagar: 78,57 kr
- Helger och helgdagar: 104,69 kr

Övertidsersättning och ersättning för obekväm arbetstid utgår ej samtidigt.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 53 of 53 << < 30 46 47 48 49 50 51 52 53

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt