• RSS
  • Subscribe

Julklappsutdelning till alla våra medlemmar! 

Monday, November 12, 2012 2:48:00 PM Categories: Verkstadsklubben

 

Nu när det snart är jul, så vill vi ge våra medlemmar en julklapp, för att visa hur mycket ni betyder för oss.

Utan er så hade det inte funnits någon fackförening!!                                                                                

Så alla ni medlemmar på MB, MC, Dynamate och Lernia är välkomna att hämta eran julklapp.

Ta med passerkort så vi kan pricka av er.

Julklappen finns att hämta på klubbexpeditionen tisdag och torsdag vecka 47 och 48.                              

Mellan 06.00-08.00 och 14.00-16.00.

 

Mvh Klubbstyrelsen

                          

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Klubbens nomineringsmöte!  

Monday, November 12, 2012 2:22:00 PM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

 

Verkstadslubbens nomineringsmöte är bestämt till onsdagen den 28 november kl.15.12. Mötet kommer att hållas i Folkets park.

Det innebär att valberednings arbete redan är påbörjat.

Till höstens möte kommer som vanligt val av kontaktombud att göras. Nomineringar till klubbstyrelse och suppleanter och revisorer med suppleanter kommer också att göras på mötet. Valen till dessa uppdrag görs på årsmötet 2013.

Det är viktigt att medlemmarna i klubben redan nu kommer med förslag och synpunkter till valberedningen.

 Klubben valberedningen består av Kimmy Nejdenlo i monteringen som också är sammankallande, Daniel Lazic i materialhanteringen, Lars-Göran Andersson i press & kaross, Ewa Nilsson i måleriet. Det saknas representanter i valberedningen från DynaMate och Intralog. Det går bra att ta kontakt med respektive gruppordföranden Sandy Bengtsson och Ulf Aldebert.

 

På tur att avgå/omval i styrelsen är ordföranden Mikael Johansson, ledamöterna Per Knutsson och Susanne Stenqvist.  Suppleanter har under året varit Fredrik Jonasson, Fredrick Karlsson, Kenneth Lundahl, Gunilla Liebgott, Ulf Aldebert, Stefan Ekström och Lars-Ove Ohlsson. Revisor på omval är Poul-Erik Nielsen och Sven-Olof Adolfsson och revisorsuppleanter Roger Eriksson och Mikael Johansson (monteringen).

 

 

 

Instruktioner vid kodning på våra möten:

Den som jobbar till 15.12 (dagskiftet)

Fram till kl.15.12 är det frånvarokod 18. Sedan är det kod 14 (övertid) fram till mötets slut.
Medarbetaren ska själv koda 18 när man går. I efterhand, dagen efter, ska man göra en tidsbokning kod 14 för tiden utöver ordinarie arbetstid. .

Den som börjar jobba 15.12 (kvällsskiftet)

När du kommer till jobbet efter mötet ska du koda frånvarokoden 18. Om mötet börjar innan 15.12 ska du gå in på tidsbokningen, kod 14 för ev. övertid innan mötet.

Arbetstider och arbetstidsförkortning enligt Teknikavtalet och lokala överenskommelser.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

LO:s repskap spikade avtalskraven 

Monday, November 12, 2012 1:28:00 PM Categories: Centrala avtal Löner

  

 

 

Löneökning i både kronor och procent för att satsa extra på lägstalönerna, ändrad struktur på föräldraförsäkringen och gemensam styrka. Dessa tre enkla och tydliga huvudspår har de 14 LO-förbunden enats om inför avtalsrörelsen 2013.
På en presskonferens den 15 oktober presenterade styrelsen för LO och de 14 LO-förbunden en grund inför avtalsrörelsens förhandlingar. Formellt beslut fattades av LO:s representantskap den 24 oktober.                                                                                                                                                    

- Den stora vinsten är att vi har tagit ett starkt ställningstagande att vi ska arbeta och gå fram gemensamt i nästa avtalsrörelse inom LO och alla 14 LO-förbunden, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.                                                                                                                      

Kraven är få, men har stor betydelse på lång sikt. Särskilda låglönesatsningar görs genom en modell där både kronor och procent används. Brytpunkten beräknas efter en genomsnittlig verkstadslön. Den är beräknad på omkring 25 000 kronor. Alla över denna brytpunkt ska beräknas i procent och alla under i krontal. Förslaget innehåller av naturliga skäl inga exakta siffror, men principen är klar. En princip och en modell som LO och LO-förbunden har lovat varandra att man solidariskt ska hålla ihop om.                                                                                                                                              

Löner som det går att försörja sig på och jämställda löner är prioriteringen. Men för att öka jämställda löner mellan kvinnor och män behövs även fler åtgärder. Därav det andra kravet som LO och LO-förbunden föreslår.                                                                                                                                    

En avtalsförsäkringslösning med föräldraförsäkringen och därigenom skapa en försäkring som ger ett tillägg på 10 procent under sex månader till respektive kvinna och man. Vilket kommer att kraftigt stärka  jämställdhetskopplingen.                                                                                                  

 Förbunden inom LO är också överens om att den konkurrensutsatta industrin ska vara normgivande, men att det är viktigt att lägga på den krontalsskiva som är beslutad om.

Med dessa krav, som är få, men tydliga, tror LO och LO-förbunden på framgång, även om det sker under en konjunktur som är dålig.

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Kallelse till gruppstyrelsernas nomineringsmöten 14/11-2012 

Monday, November 5, 2012 9:43:00 AM

Kallelse till gruppstyrelsernas nomineringsmöten 2012

Onsdag 14/11-2012

Klockan: 15:12

Vem kan nominera och hur går det till?

Mer information om detta kan du hitta på denna länk: Nominera

 

Platser:

Måleriet: Kafeterian Furan

Press& Kaross: Auktionen

Monteringen: Matsalen Furan

Intralog: Konferensrummet övre våning Intralog

Dynamate: 20 nov 14:00 Furan

 

Glöm inte att meddela din Pl senast dagen innan mötet om du ska gå.

 Gångtid = 12min dvs. du får gå ifrån arbetet kl. 15:00 om du jobbar dagskift. Kvällsskiftet skall vara tillbaka 12min efter mötets slut. Mötet är betalt.

 

Inför medlemsmötet:

Du som jobbar dagskift:

1. Stämpla UT kod 18 när du går till mötet.

2. Gå in på tidsbokning, utökad och kod 14 för att boka tiden utöver ordinarie arbetstid.

Du som jobbar kvällsskift:

1. Stämpla IN kod 18 när du kommer tillbaka till arbetet.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Medlemmar i IF Metall får lämna Scania! 

Tuesday, October 30, 2012 10:38:00 AM Categories: Arbetsorganisation Lokala avtal

 

 

Scania gick i mitten av förra veckan ut med besked om det osäkra läget framöver. Det innebär en justering av produktionsnivån i Europaverksamheten mot en lägre efterfrågan. Anpassningen ska hanteras inom ramen för de flexibilitetsavtal som finns mellan parterna. Totalt innebär det ca 400 anställda hos bemanningsföretagen inom Scania i Sverige kommer att beröras. I Oskarshamn berörs ca 70 anställda i Lernia. Samtidigt säger Scania att ”Det finns för närvarande inga planer på att minska bemanningen bland Scaniaanställda”. Vi får hoppas att detta stämmer. Som alla vet har de flesta verkstadsanställda inte några timmar att flexa minus på, flexibilitet är inte stor. Man kan också tolka budskapet att Scania varslar ju ingen om avslut eller uppsägning. Lerniaanställda räknas inte in som Scaniaanställda. Det ser ju bättre ut mot massmedia och skapar därför inte så stora rubriker.

 

Klubbens uppfattning är tydlig. Flexibilitetsavtalets regler om flexibilitet har vi tvingats att acceptera. Vi tycker det är bra att man försöker efterlikna samma villkor i anställningen som för övriga Scaniaanställda. Men i skarpt läge, vid en större produktionsnedgång ser man den avgörande skillnaden. Scania slipper allt ansvar för den gruppen. Då är Lerniaanställda endast en del av Scanias flexibilitet.

 

Klubben har inte förhandlingsrätt för Lerniaanställda, det har IF Metallavdelningen. Klubben har ändå hjälpt till vid medlemsinträden och mindre rådgivning. Flera av de drabbade är medlemmar i IF Metall eller i andra fackförbund. Många av dem har också tidigare varit anställda inom Scania. Klubben kommer att ställa upp om avdelningen begär det. Vi kan bara beklaga det inträffade och önskat att Scania haft större uthållighet.

 

Det finns ändå ljusglimtar. De visstidsanställda som blivit återanställda och har haft en tidigare anställning på mer än sex månader har blivit erbjudna en tillsvidareanställning. I den här gruppen är det visstidsanställda med tider upp mot 18 månader. Det berör drygt 30 anställda. Här gör företaget något bra och tar ansvar för sina anställda.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Samla namn mot dödsolyckor 

Tuesday, October 30, 2012 10:28:00 AM Categories: Arbetsmiljö

 

Verkstadsklubben stöder den insamling som vårt förbund IF Metall dragit igång mot dödsolyckor på arbetsplatserna. Namnlistorna går ut på kontaktombudsträffen idag 30/10. De ska senast lämnas tillbaka på kontaktombudsträffen den 13/11.  

 

Budskapet är tydligt. Ingen ska behöva dö på sitt jobb!

 

Det är vårt budskap till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström när förbundet överlämnar namninsamlingen för nolltolerans mot dödsolyckor. För att insamlingen ska få betydelse och uppmärksamhet behöver vi många namnunderskrifter.

 

Du kan även skriva under digitalt via denna länk:
IF Metall mot dödsolyckor på jobbet

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

IF Metalls svar till klubben om Korttidsarbete 

Tuesday, October 30, 2012 10:19:00 AM Categories: Centrala avtal Verkstadsklubben

 

 

Klubbstyrelsen på Scania i Oskarshamn beslutade i våras att skicka en skrivelse till vårt Förbund angående deras delaktighet i den partsammansatta arbetsgruppen för att skapa ett Korttidsavtal enligt den modell som Krisavtalet för några år sedan.

 

Det finns många likheter mellan dåvarande krisavtal och det nya om Korttidsarbete. Enligt klubben strider förslaget mot”Löftet” som vi ger varandra att inte konkurrera med varandra genom sänkta löner och villkor. Detta löfte tar sig i uttryck i de centrala och lokala kollektivavtal som vi har.

 

Kritik på det nya förslaget är att ansvaret återigen hamnar på de enskilda klubbarna. Vi skulle återigen hamna i en utpressarsituation där vi tvingades säga ja till ett krisavtal istället för uppsägningar. Klubbstyrelsen förslag var att i det läget få in ett förbund mot uppsägningar. Vi ville också ha med någon bestämmelse om ”payback” eller ett avtalade system om uppbyggnad av fonder för att kompensera anställda vid korttidsarbete. Det var tydligt att kostnaden för ett sådant avtal återigen skulle hamna på de anställda även i det nya förslaget, men även på staten, det reagerade klubben emot. Vi tog också upp i skrivelsen om skydd i våra försäkringssystem och pensioner när vi drabbas av den typen av avtal.  Samtidigt ville vi också få en möjlighet att straffa arbetsgivare som felaktigt använder avtalet. Förbundet har nu svarat klubben, nedanstående text är en sammanfattning av detta svar.


 

Förbundets svar!

För att det ska vara möjligt att träffa lokala avtal om korttidsarbete krävs att de centrala parterna har träffat en speciell överenskommelse om att under en begränsad tid tillåta det. Det krävs också att staten har beslutat om att ge ekonomiskt stöd till korttidsarbete. Vi och våra motparter är överens om att alla lokala avtal om korttidsarbete är ogiltiga om ovanstående kriterier inte är uppfyllda. Detta innebär ett starkt skydd mot så kallade öppningsklasuler och tillåter därmed inte att betydande inskränkningar av gällande rättigheter förhandlas fram i lokala avtal.

 

Regler om förbud mot uppsägningar och ”payback” under korttidsarbete är inte möjligt i ett förbundsavtal. Det bedöms vara kontraproduktivt och motverkar syftet, att hindra uppsägningar. För att företagen ska välja korttidsarbete i stället för uppsägningar krävs en stor kostnadsavlyftning. Arbetsgruppen har bedömt att det måste ske direkt och ta en större del när korttidsveckan är en till tre dagar för att undvika uppsägningar.

 

Arbetsgruppen är överens om att en kommande lag om korttidsarbete ska ta hänsyn till att försäkringssystem och pension harmoniserar med korttidsarbete och att arbetstagaren skyddas. Frågan om statlig kontroll och sanktioner på grund av missbruk av systemet har överlämnats till den statliga utredningen för att granskas närmare.

 

Parternas förslag bygger också på att våra medlemmar kompetensutvecklas i stället för att sägas upp i kriser. Den statliga utredningen ska undersöka skatteincitament för utbildningsinsatser. Detta ska leda till att svensk industri i en krissituation inte slås ut, utan går stärkt ur den.

 

Förbundsstyrelsen anser att ett avtal om korttidsarbete enligt arbetsgruppens förslag är rätt väg att gå och ger ett bättre skydd för våra medlemmar än 2009 år krisavtal. Förslaget står inte i strid med ”löftet” utan är snarare en garanti att det inte bryts.

 

Med bakgrund av ovanstående har IF Metall gemensamt i arbetsgruppen med GS, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Teknikarbetsgivarna, Gruvornas Arbetsgivarförbund, Industri- och KemiGruppen, Stål- och Metall Arbetsgivarförbundet, SVEMEK, samt Skogsindustrierna överlämnat ett partgemensamt förslag till korttidsarbete i Sverige till regeringen.

 

Om och när det kommer ett förslag till lagstiftning med statligt stöd om korttidsarbete är det dags för IF Metall att ta ställning till om förbundet ska teckna avtal med våra motparter som ger möjlighet att träffa lokala avtal om korttidsarbete.

 

Svaret är undertecknat av IF Metalls avtalssekretare Veli-Pekka Säikkälä

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Enhälligt ja till förändringarna i lönesystemet! 

Tuesday, October 16, 2012 9:01:00 AM Categories: Förhandlingar Lokala avtal Löner Möten

  

På torsdags eftermiddagen samlades ca 400 medlemmar på Big Bang för att få en genomgång av förändringarna i lönesystemet. Klubben hade tidigare skickat ut en extra Hyttbyggare med information för att medlemmarna i lugn och ro skulle kunna titta igenom förslaget och komma med frågor. Det kom upp många bra frågor och det kändes som alla fick ventilera sig och sina funderingar. Vilket är mycket viktigt i detta sammanhanget, för det är ju trots allt medlemsmötet som är klubbens högsta beslutande organ. Och det kändes bra när frågan ställdes om vi kunde godta förändringarna och det kom ett rungande JA, och sedan var det helt tyst! Så det var verkligen mötets mening att göra dessa förändringar, sedan har väl alla en önskan om att få mera i lönekuvertet. Men vi får inte glömma bort att snart står vi inför ett nytt år och nya löneförhandlingar, och hittills så har inte Scania visat några röda siffror och man har tagit tillbaka folk som hade fått gå hem. Och dessutom på det så har man även en ca 100 stycken inhyrda från Lernia. Även om det  just nu är en dipp och åkarna inte köper så många bilar så är det inget konstigt, så brukar det se ut varje år vid denna tidpunkt. Så för att knyta ihop säcken....förändringarna i lönesystemet kommer att börja gälla från och med den 1 november. Så är du osäker på om du har fått rätt lönepåslag så är det bara att ta kontakt med respektive gruppordförande eller någon på klubben.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, October 16, 2012 8:52:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

 

Hej på er alla medlemmar och tack för ett bra möte, tycker att debatten stundtals var riktigt bra och att det var högt till tak. Värdet av att ha ett medlemsmöte är stort, och framförallt när det kommer så pass många som 400. Det viktigaste ur mitt perspektiv är att alla har rätten att göra sin röst hörd på våra möten. När nu grannen hör att kompisen ställer en fråga kanske det blir ringar på vattnet, som gör att nästa möte ställer han och  andra medlemmar sina frågor. Då tycker jag att vi har vunnit mycket, för demokrati är det finaste vi har.

                                                                                                  

  Mvh Mikael ”Sippa” Johansson.

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förhandlarrapport 

Tuesday, October 16, 2012 8:42:00 AM Categories: Förhandlingar

 

 

En av tvister i gamla flexibilitetsavtalet är nu löst

I början av oktober genomfördes en centrala förhandlingen om brott mot flexavtalet och turordning vid förläning av visstidsanställda. Parterna blev överens om en lösning för de två visstidsanställda som fick lämna Scania i våras. En av de anställda som vid tillfället hade gått hem med föräldraledighet fick behålla sin visstidsanställning och blir erbjuden en tillsvidareanställning (fast) från oktober. Den andra anställde som fick en återanställning efter semestern är kvar som visstidsanställd kontraktstiden ut. Om grunden för företagets uppfattning om att frångå turordningen i våras försvinner och behovet av anställda fortfarande är kvar kommer den anställde att få en tillsvidareanställning när visstidsanställningstiden gått ut.

Den andra tvisten är om den visstidsanställde som företaget missade att varsla i vintras och som klubben och förbundet anser är tillsvidareanställd. Någon lösning i den centrala förhandlingen nåddes inte. Tvisten har gått till sista instans, Arbetsdomstolen. .

 

Personalförhandlingar

Företaget varslade i slutet av augusti en anställd om uppsägning av personliga skäl. Efter flera överläggningstillfällen valde företaget att gå vidare med uppsägningen. Klubben har fått ut dokumentation och kommer att göra vad som är möjligt för att hjälpa medlemmen. I en annan tidigare uppsägningsförhandling blev parterna strax innan semestern överens om att ge den anställde en chans till. I en tredje uppsägningstvist från början av året bestämde sig medlemmen att sluta på egen begäran innan den centrala förhandlingen ägde rum.

Klubben har också haft förhandling om en omplacering av en medlem i monteringen. Efter vissa diskussioner blev parterna tillsammans med medlemmen överens om vilken line medlemmen placerades på.

Innan semestern förhandlade klubben om en avslutning av en visstidsanställd medlem. Medlemmen hade enligt företaget inte tillräcklig språkkunskaper i svenska. Vi blev inte överens i förhandlingen. Klubben ville pröva medlemmen på ett annat arbetsområde, det ställde företaget inte upp på. Klubben har undersökt möjligheten att gå vidare till central förhandling, men förbundet tog inte frågan.

 

Övriga förhandlingar

Strax innan semestern förhandlade klubben om brott mot veckovilan för två montörer och ett övertidsbrott i maj. Det konstaterades att företaget har gjort fel enligt de överenskommelser vi har. En lokal förhandlingslösning gjordes. Tyvärr är frågan ännu inte utagerad eftersom det saknas förhandlingsprotokol på vad vi blev överens om.

Fortfarande har vi inte fått något klarläggande i lönetvisten från början av året. Det är fyra medlemmar i monteringen som enligt klubbens uppfattning inte fått rätt nivålön. De hade i stor omfattning varit utlånade till arbete i högre nivå än vad de var placerade i. Det ligger på de centrala parterna att återkomma med en förhandlingstid.

Vi väntar fortfarande på en central förhandlingstid avseende betalning i komptid för övertiden vid klubbens och gruppernas årsmöten tidigare i år.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 50 of 54 << < 30 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt