• RSS
  • Subscribe

PRESSMEDDELANDE 

Tuesday, December 11, 2012 3:04:00 PM Categories: Verkstadsklubben

 

 

 Vår kommun har på senare tid upplevt en ökad aktivitet av extrema grupper som bedriver kampanjer mot asyl och flyktingmottagande.

Verkstadsklubben på Scania har uppmärksammat detta och vill göra en insats genom att ta debatten och hjälpa till med information.

Verkstadsklubben har också sett att Expotidningen är ett bra verktyg att dela ut till medlemmarna för att visa sitt ställningstagande, engagemang och nå många av IF Metalls medlemmar med det budskap Expo ger och förena i kampen mot extrema grupper i samhället.

Stiftelsen Expo utmanar intoleransen genom granskning, utbildning och engagemang. Expo föreläser för elever och lärare på skolor. Skriver granskande reportage och rapporter, och skapar mötesplatser för antirasister runt om i landet.

Sedan flera år har Stiftelsen Expo ett utbildningssamarbete tillsammans med IF Metall centralt. Expos Niclas Nilsson föreläser om organiserad intolerans för IF Metalls medlemmar.

Mer information ombeds kontakta Mikael Johansson ordförande 0491-765 198

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Vad händer med SRB:s bonus vid dödsfall? 

Tuesday, December 11, 2012 3:02:00 PM Categories: SRB

 

 

 

Då det har kommit frågor angående bonusen vid dödsfall, så skriver vi hur man ska gå till väga vid dessa tillfällen. Vid dödsfall upprättas det i flesta fall en bouppteckning, SRB:s andelar skall tas med i bouppteckningen. Dödsboet/boutredaren beställer ett så kallat värde intyg från SEB, Vinstandelar ST S5, 106 40 Stockholm, (tele:763 69 60) som underlag.                                                                                                 

Utskiftning av dödsbons andelar: Problemet med utskiftningar till dödsbon är för stiftelsen att säkerställa att betalningsmottagaren har rätt att lyfta beloppet. Alltför ofta skickas utbetalningsuppdrag in utan några giltiga underlag. Det säkraste är utbetalning till ett konto som är registrerat i dödsboets namn. I samtliga andra fall skall en bouppteckning skickas in som visar vem som skall erhålla utbetalningen. Vill man ha mera information kan man gå in på SRB:s hemsida: http://www.scaniafacken.com/Scaniafacken/scanias-resultatbonusstiftelse.aspx

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Kontaktombud 2013 

Tuesday, December 11, 2012 8:16:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

 

 

 

De kontaktombud som valdes på mötet i Parken den 28 november.

 

 

 

68498 Kimmy Nejdenlo MCABF1                                 68974 Jonas Gustavsson MCAAV2

68375 Andreas Kristiansson MCABK1                          69293 Kristina Sabel MCAAI2

69316 Nina Sevelin MCACBD1                                     67902 Sead Subasic MCABC2

67767 Jeff Sabel MCAQA1                                           65666 Per Knutsson MCAQD2

67889 Reuf Tuzlo MCLHC1                                           67673 Jenny Ilke Hjelm MCHS

69139 Joakim Gille MCAAT1                                         69182 Stefan Ekman MCAAT2

68912 Daniel Lazic MCLHA1                                         65092 Ulf Larsson MCABK2

67718 Stefan Johansson MCAAT1                                 66990 Hannele Wictorsson MCAAV2

69518 Renata Fejzulovic MCABG1                                68631 Gunilla Liebgott MCLHA2

68947 Lars-Ove Ohlsson MCABI1                                65758 Camilla Jonsson MCLHL2

68986 Admir Alilovic MCAAI1                                      65289 Ulf Johansson MCLHL

68049 Fredrick Carlsson MCAAV1                               68177 Simon Jonsson MCABD2

69470 Aladdin Fejzulovic MCLHB1                               69163 Linda Johansson MCABG2

68466 Henrik Nilsson MCABC1                                    68907 Frida Karlsson MCABP2

69728 Kristine Kurschner MCABI2                                68953 Faruk Tuzlo MCLHC2

68961 Johan Jarl MCABF2                                            66284 Mary Nilsson MBBCB2

66379 Lis Erixon MBBCF1                                            66220 Stefan Pettersson MBBCB2

65456 Mikael Klasson MBBCF2                                    68323 Leonardo Canas MBBWD1

65223 Fredrik Sjöbäck MBBWE2                                  65700 Alve Persson MBBWE2

66521 Jorge Chauca MBBWD1                                     69420 Muhamet Fanici MBBWD2

66998 Pär Ragnarsson MBBWE1                                   67946 Alma Tica MBCPP

67553 Alvaro Hernandez MBCPS2                                66390 Ewa Nilsson MBCTA1

66985 Lelic Muhamed MBCTA2                                    66110 Tomas Nilsson MBCTM1

65599 Anders Solstad MBCTM2                                   66623 Per-Erik Ljungberg  MBCTD        

67999 David Håkansson MBCPS1                                 66376 Anders Lindberg MBCTSB

65818 Kenneth Lundahl MBBPP2                                  66157 Leine Johansson MCAH

66591 Mattias Pettersson MBBQA                                 65117 Lars-Göran Andersson MBBPN

65974 Ulf Salomonsson MBBPT                                     66024 Ronny Appelkvist MBBPP2

66397 Roland Klein MBCD1

 

Kontaktombuden träffas som vanligt tisdagar  jämna veckor.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Insändare 

Tuesday, December 11, 2012 8:10:00 AM Categories: Insänt

 

 

Har ingen förstått varför egenavgiften finns ?

 Här har ni svaret.                                                           

Tacka inte Alliansen. Tacka alla nära och kära, kamrater och bekanta, grannar och varför inte alla fackliga medlemmar som inte förstod att en borgerlig regering alltid är en borgerlig regering och att en borgerlig regering alltid beter sig som en borgerlig regering. Nämligen mer till de som har – mindre till de som inget har, försvaga arbetaren, arbetarrörelsen och det sociala skyddsnätet. En rädd arbetare är en bra arbetare.

 

”Vakna nu”  bekymrad arbetare.             

 

                                                                                              

Share This Using Popular Bookmarking Services

Verkstadsklubben på Scania vill sprida information & ta debatten 

Tuesday, December 11, 2012 7:44:00 AM Categories: Verkstadsklubben

Vår kommun har på senare tid upplevt en ökad aktivitet av extrema grupper som bedriver kampanjer mot asyl och flyktingmottagande.

 

Verkstadsklubben på Scania har uppmärksammat detta och vill göra en insats genom att ta debatten och hjälpa till med information. Verkstadsklubben har också sett att Expotidningen är ett bra verktyg att dela ut till medlemmarna för att visa sitt ställningstagande, engagemang och nå många av IF Metalls medlemmar med det budskap Expo ger och förena i kampen mot extrema grupper i samhället.

 

Stiftelsen Expo utmanar intoleransen genom granskning, utbildning och engagemang. Expo föreläser för elever och lärare på skolor. Skriver granskande reportage och rapporter, och skapar mötesplatser för antirasister runt om i landet.

 

Sedan flera år har Stiftelsen Expo ett utbildningssamarbete tillsammans med IF Metall centralt.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Arbetsmiljöproblem! 

Thursday, November 29, 2012 8:49:00 AM Categories: Arbetsmiljö Insänt

  

Flera olika sorters anställningsformer ger sämre arbetsmiljö för alla.

Vi har sett hur anställda kommit och gått. När takten gick upp, kom dom i lämmeltåg och lika snabbt försvinner dom när takten gick ned. Alla mår dåligt av stressen.

Men de tillsvidareanställda mår minst lika illa av detta. Alla ska hela tiden lära upp nya arbetskamrater i en rasande takt och dessutom kunna hoppa in där det saknas personal. Det tragiska i detta är att vi aldrig körde den höga takten,  vi lärde bara upp i all hast. Utan att tänka på det ”Hållbara arbetet”.

Vi tummar hela tiden på säkerheten, för det finns ingen upplärning på arbetsmiljöfrågor eller återkoppling till inhyrda eller entreprenörer. Vi måste ta tag i tillbudsrapportering och begreppet ”säker fabrik”, med utbildning och den egna tanken. Det finns mycket att göra, innan det blir en dyr läxa för oss alla innan nästa taktuppgång. Utarbetad eller utbytbar.


 Gruppstyrelsen Intralog.

 
Share This Using Popular Bookmarking Services

Avtalsrörelsen 

Wednesday, November 28, 2012 8:51:00 AM Categories: Centrala avtal Förhandlingar Löner

 

 

2,8 procent i löneökningar är Facken inom industrins avtalsförslag. IF Metalls krav baserar sig på ett ettårigt avtal, extra satsning på lägstalönerna med 700 kronor, utbyggd föräldralön till sex månader för ökad jämställdhet samt utvecklad arbetstidsförkortning.   

Sedan tidigare är LO-familjen överens om att avtalen för de anställda inom industrin ska vara normgivande för resten av arbetsmarknaden eftersom alla är beroende av en industri som klarar omvärldens konkurrens. En konkurrenskraftig industri är förutsättning för vår välfärd.

- Därför bör avtalen för de anställda inom industrin sätta märket för andra områden och där har vi inom LO en gemensam syn, säger Anders Ferbe. 

De förslag på avtalskrav som facken inom industrin har enats omkring ska beslutas av IF Metalls avtalsråd som sammanträder i Stockholm den 29 november 2012. 

 

Man har möjlighet att följa  avtalsrörelsen genom att prenumerera på senaste nytt via sms eller e-post. Anmäl dig på IF Metalls hemsida:           

   http://www.ifmetall.se/ifmetall/home/content.nsf/aget?openagent&key=avtalsrorelse_2012_2013_1351779467665            

 

      

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förbättringar i Sjuk- och efterlevandeförsäkringen 

Wednesday, November 28, 2012 8:44:00 AM Categories: Försäkringar

 

 

Från och med den 1 januari 2013 får Sjuk- och efterlevandeförsäkringen flera förbättringar.

 

Ersättning vid arbetsoförmåga höjs från 1 300 kronor till 1 800 kronor.

Diagnoskapitalet höjs från 30 000 kronor till 50 000 kronor. Ytterligare diagnos är bröstcancer in situ (elakartade cancerceller utan förmåga till spridning).

Dödsfallsbeloppet höjs från 100 000 kronor till 120 000 kronor.

 

 

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Medlemsavgifter 2013 

Wednesday, November 28, 2012 8:41:00 AM Categories: Centrala avtal

 

Förbundsstyrelsen fastställde den 25 oktober 2012 lägsta och högsta avgift i procentavgiftssystemet under 2013.

Förbundsavgift 2013 är 1,2 procent
Förbundsavgiften är i enlighet med kongressbeslut 1,2 procent av den avgiftsgrundande inkomsten under hela kongressperioden.

Fast krontal 2013 är 175 kronor
Det fasta krontalet är 175 kronor per medlem och månad under 2013.

Lägsta avgift 2013 är 232 kronor
Den lägsta avgiften i procentavgiftssystemet, dvs. exklusive det fasta krontalet, är 232 kronor per medlem och månad under 2013. Det innebär en höjning med 6 kronor jämfört med 2012.

Den lägsta avgiften, inklusive det fasta krontalet, är 407 kronor per medlem och månad under 2013. Det lägsta belopp som ska dras från lönen vid arbetsgivaruppbörd är alltså 407 kronor.

Den lägsta avgiften för medlemmar i en avdelning eller i en klubb kan vara högre om avdelningen eller klubben har tecknat kompletterande medlemsförsäkringar som finansieras via medlemsavgiften.

Högsta avgift 2013 är 580 kronor
Den högsta avgiften i procentavgiftssystemet, dvs. exklusive det fasta krontalet, är 580 kronor per medlem och månad under 2013. Det innebär en höjning med 15 kronor jämfört med 2012.

Den högsta avgiften, inklusive det fasta krontalet, är 755 kronor per medlem och månad under 2013. Det högsta belopp som ska dras från lönen vid arbetsgivaruppbörd är alltså 755 kronor.

Den högsta avgiften för medlemmar i en avdelning eller i en klubb kan vara högre om avdelningen eller klubben har tecknat kompletterande medlemsförsäkringar som finansieras via medlemsavgiften.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Årets sista kontaktombudsmöte! 

Wednesday, November 28, 2012 8:16:00 AM Categories: Möten

 

 

 

 

Hej alla kontaktombud nu är det snart dax för årets sista kontaktombudsmöte. Och som vanligt vill vi bjuda på lite fika som tack för det gångna året. Så mötet den 11 december kommer att vara det sista, och då kommer vi att samlas uppe på furan istället. Mötet på morgonen börjar vid 9:00 och på eftermiddagen är det samma tid som vanligt.

 

 

                                                    

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 50 of 55 << < 30 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt