Frågor om utskiftning

 

Dags för 2017 års utskiftning i Scanias Resultatbonusstiftelse

 
158
Inom kort kommer du som har andelar i Scania Resultatbonusstiftelse att få information om ditt fondinnehav och vilka år som det är möjligt att göra utskiftning av i mars 2017. Informationen finns redan idag tillgänglig på www. minstiftelse.se. Den skickas även med brev till dig.
 
Här hittar du information

Nytt för i år är att du hittar din andelsinformation och gör ditt val om utskiftning på minstiftelse.se. Där kan du från den 15 november och fram till den 30 december göra dina val beträffande 2017 års utskiftning. 

I och med att metoden för utskiftning har ändrats, kommer alla också få information via post. Du kan göra ditt val genom att  fylla i den blankett finns bifogad i brevet och returnera det i det medföljande svarskuvertet. Ditt svar ska vara stiftelsen tillhanda senast den 16 december, annars kommer andelarna att stå kvar. Observera att det inte kommer att skickas ut någon påminnelse eller bekräftelse.

 Den som slutat på företaget eller gått i pension och har andelar kvar i stiftelsen, får alltid sina blanketter med brev.

 Notera att det inte gjordes någon avsättning till stiftelsen för 2009 och således inte heller finns några andelar att skifta ut för detta år.

Varför har vi valt att ändra metod för utskiftning:

  • Ökad tillgänglighet för andelsägarna- öppen för anställd, pensionär och de som slutat i företaget av annat skäl. ( Scania for me är bara tillgänglig för anställda i koncernen)
  • Alltid uppdaterad och korrekt information om andelsinnehav och andelsvärde. ( Scania for me innehåller under vissa perioder inaktuella uppgifter eftersom systemet bara är en kopia av det verkliga registret, som av tekniska skäl inte kan uppdateras löpande under året).
  • Enkelt för andelsägarna att registrera sina kontaktuppgifter ( telefonnummer, E-mailadress m.m).
  • Enklare att kontrollera, registrera och ändra sitt bankkontonummer.
  • Enklare för andelsägare att kontrollera och ändra sitt svar under svarsperioden.
  • Snabbare svarsprocess, ökad kvalitet och minskad risk vid andelsägarnas svar.
  • Högre säkerhet både för andelsägare och stiftelse.

 

 

Site Map | Printable View | © 2008 - 2017 Scaniafacken