Frågor om utskiftning

 

 

Dags för 2014 års utskiftning i Scanias Resultatbonusstiftelse

Snart kommer de som inte aktivt meddelat att man inte vill ha sitt andelsbrev med posten, att få detta. Där du kan se dina andelar i Scania Resultatbonusstiftelse samt vilka som är möjliga att skifta ut i mars 2014. De som tackat nej till att få brev om kommande utskiftningar, hittar information om sina andelar på Scania for Me.

  1. Andels Information och svar via Scania for Me  www.scaniaforme.com .

Har du bett att få andelsinformationen direkt till Scania for Me, hittar du den under rubriken -  Mina förmåner/Scania Resultatbonusstiftelse/Ditt val.

Du som svarar via Scania for Me, kan göra det från den 19 november och fram till den 30 december 2013.

Om du  i fortsättningen vill ha din andelsinformation direkt till Scania for Me, kan kryssa i valet Nej till brev inför utskiftningen 2015.

      2.    Svara med svarsblanketten

Fyll i och returnera svarsblanketten i det bifogade svarskuvertet.  Ditt svar ska vara stiftelsen tillhanda senast den 13 december, annars så kommer andelarna att stå kvar.

Observera att det inte kommer att skickas ut någon påminnelse .

För att minska hanteringen med brev ber vi att så många som möjligt använder www.scaniaforme.com . Logga in och kryssa valet Nej  till brev inför utskiftningen 2015.

Den som slutat på företaget eller gått i pension och har andelar kvar, får alltid sina blanketter med brev.

Vardagar kl. 13-15 kan du också få hjälp med dina frågor på tfn  0771-390 170.

OBS! För 2009 ingen bonus att skifta ut!

All information finns att hämta på SRB´s hemsida. Där finns även kontaktpersoner inom SRB styrelsen. http://www.scaniafacken.com/srb/


Site Map | Printable View | © 2008 - 2014 Scaniafacken