Ledarklubben i Södertälje

Ledarnas chefsförening på Scania i Södertälje organiserar över 300 medlemmar i Ledande befattning.
Organisatoriskt tillhör vi Ledarna via en förening som heter Teknik & Motor avd.Öst. 

Styrelsen består av en heltidsanställd ordförande, sex stycken ledamöter samt två stycken suppleanter.

OrdförandeMikael Svalefors 
tel: 82266, mobil: 070-338 14 47 HRL by028

vice. Ordförande/kassör: Mattias Rönn
tel: 815 37 QPV by015/028/293

SekreterareChrister Wallén
tel: 50473 DXTPR by075

Ledamot/försäkringsinformatör: Tommy Mårtensson
tel: 810 63 HCCB by061

Ledamot: Maja Lundberg
tel: 892 79 HASSU by270

LedamotSadeer Iskander
tel: 8284 KYOC by260

Ledamot: Jörgen Karlsson
tel: 81871 HCCB by280, Jubileumsfonden

Suppleant: Carl-Otto Olsson
tel: 80325 RBRB by106

Suppleant: vakant