Ledarklubben i Södertälje

Ledarnas chefsförening på Scania i Södertälje har drygt 270 medlemmar. Organisatoriskt tillhör vi Ledarna via en förening som heter Teknik & Motor avd.Öst. 
Styrelsen består av en heltidsanställd ordförande, sex stycken ledamöter samt två stycken suppleanter.

OrdförandeMikael Svalefors LÅNGTIDSSJUKRIVEN KONTAKTA TF ORDF.
tel: 82266, mobil: 070-338 14 47 ​XLU by028

tf. Ordförande/kassör: Mattias Rönn
tel: 815 37alt 822 66 QPV by015/028

SekreterareChrister Wallén
tel: 50473 DXTGR by075

Ledamot/försäkringsinformatör: Tommy Mårtensson
tel: 810 63 XACC by060

Ledamot: Marita "Maija" Lundberg
tel: 892 79 HSA by270

LedamotSadeer Iskander
tel: 8284 BEP by270

Ledamot: Jörgen Karlsson
tel: 81871 XACC by280, Jubileumsfonden

Suppleant: Carl-Otto Olsson
tel: 80325 RBRB by106

Suppleant: vakant