Utbildning

Studieorganisationen på Scania


Inom studieverksamheten är det väldigt viktigt med personkontakt och tydlighet. Därför håller vi på att bygga upp en organisation där varje gruppområde har sin egen studieorganisatör. Detta för att kunna stötta med expertkompetens i så tidigt skede som möjligt. Vi tar hand om din ledighetsansökan och all kontakt med din chef, vi anmäler dig till utbildningen när ledigheten är begärd. Vi ser det som en av våra största uppgifter att hålla en bra service och se till att du får en så bra och lugn start på din utbildning som möjligt.


Den viktigaste kärnan i våran verksamhet är våra medlemmar och förtroendevalda. Det är ute på verksamheten som vi måste vara starka, smarta och aktiva. Vi måste i ett tidigt skede veta hur vi ska handskas med situationer som kan komma framför oss. Därför måste vi vara utbildade och ha den kunskap som är så viktig i våran verksamhet och i våra dagliga liv.

 

Vi kan alla enas om att beroende på kunskap så gör vi olika val i livet.

Om du har funderingar hur du ska kunna växa som människa och hur just din plan inom fackliga kunskaper ska se ut, tveka inte. Kontakt din lokala studieorganisatör för att prata om vilken kunskap som är viktig för just dig. Din lokala organisatör hittar du här till vänster under fliken Studieorganisation. Annars går det bra att prata med ditt närmsta ombud. Dina funderingar och frågor är lika viktiga för oss som det är för dig.

 

Jag citerar ett inlägg av Sven Olof Joachim Palme:

 

”Vi går mot framtiden med kunskapen som instrument och övertygelsen som drivkraft.

Och uppgiften kan aldrig bli för stor.”

 

 

Med vänliga hälsningar //

Studiekommitten 

 

Vi tar gärna i mot tips och feedback på hur du upplever studieorganisationen/utbildningen


Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt