Medlemsbarn

Du kan teckna försäkringen medlemsbarn för barn och barnbarn, både dina egna och din makes, sambos eller registrerad partners eventuella bonusbarn eller bonusbarnbarn.

 

Du kan teckna försäkringen ända till dagen innan de fyller 18 år och den gäller länge, ända till och med det år de fyller 25.

 

Vilka ersättningar kan du få?

Många av ersättningarna uttrycks i prisbasbelopp. Prisbasbeloppet ligger till grund för beräkningen av pensioner och andra sociala förmåner. Beloppets storlek bestäms av regeringen ett år i taget och baseras på hur mycket priserna ökat eller minskat i samhället.

 

 

Vid olycksfall

Tandskadekostnader

Nödvändiga kostnader under längst 5 år

Skadade kläder och glasögon

Högst 25% av 1 prisbasbelopp

Akut sjukhusvistelse

600 kr vid sjukhusvistelse över en natt.
Högst 2 gånger per år.

 

Både vid sjukdom och olycksfall

Medicinsk invaliditet

välj 25 eller 50 prisbasbelopp

Ekonomisk invaliditet

välj 25 eller 50 prisbasbelopp

Ersättning vid kritisk sjukdom

10% av valt försäkringsbelopp för vissa diagnoser.

Ersättning vid vårdbidrag

Upp till 2 prisbasbelopp per år i längst 6 år

Ersättning för klart vanprydande ärr

Ersättningen beräknas enligt tabell

Dödsfallsbelopp

1 prisbasbelopp oavsett dödsorsak

Ersättning för läke- och resekostnader

Nödvändiga kostnader i längst 3 år, självrisk vid sjukdom 3% av prisbasbeloppet

 

Läs mer… (extern länk)


Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt