Verkstadsklubbens viktigaste uppgift

ParagrafteckenVerkstadsklubbens viktigaste uppgift är att bevaka medlemmarnas rättigheter och skyldigheter i lagar och avtal. På arbetsplatser med Gruppstyrelser kan denna uppgift skötas av Gruppordförande/ förtroendevalda i Gruppstyrelsen. Verkstadsklubbens roll blir här mer att vara stödjande och rådgivande.

 

Trygghet genom Avtal

Verkstadsklubben förhandlar fram dom lokala kollektivavtal som gäller för dom verkstadsanställda, och övervakar att de efterlevs. Genom lokalavtalen kan förbättringar göras för arbetstagarnas löner, arbetstider och anställningstrygghet, och även andra förmåner. Det beror på medlemmarnas och de förtroendevaldas kunskaper och aktivitet vad vi genom lokalavtal kan åstadkomma angående förbättringar på arbetsplatsen för våra medlemmar.

 

Om du misstänker att dina löne- och arbetsvillkor inte är i ordning, ta då kontakt med någon förtroendevald på ditt gruppområde, eller vänd dig direkt till verkstadsklubben.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt