Jobbar du som inhyrd på Scania i Södertälje?

Här nedan följer de vanligaste frågor och svar som våra förtroendevalda brukar få från de medlemmar som jobbar på Scania som inhyrd personal. 

 

Frågor om medlemskap:

Hur blir jag medlem i IF Metall?

Samtliga inhyrda ska få en facklig introduktion när man blir anställd. Där kan man få hjälp att skriva en inträdesansökan. Annars så tar man kontakt med sin lokala fackliga förtroendeman.

 

Hur betalar jag medlemsavgiften?

I dagsläget så betalas den med ett inbetalningskort.

 

Vem tillhandahåller fackligt material, kontaktuppgifter mm?

På den fackliga introduktionen som alla går så ska man få reda på vem man ska kontakta i vilken fråga. Annars så tar man kontakt med sin lokala fackliga förtroendeman.

 

Lön och avtalsfrågor:

Vad grundar sig min lön på?

Lönen under utbokad tid grundar sig på det rådande genomsnittliga förtjänstläget på det arbetsställe som du jobbar på (GFL). Detta är reglerat i bemanningsavtalet.

 

Hur ser min löneutveckling ut på Randstad?

Eftersom man följer genomsnittsförtjänsten finns det ingen möjlighet att själv påverka lönenivån.

 

Hur vet jag att jag får rätt lön? Vem hjälper mig att kolla det?

Ta kontakt med IF-Metalls avdelningsombudsman vid frågor om lön.

 

Hur ska jag ställa mig till o jobba över och vilka ersättningar gäller?

Man har samma skyldighet och rättighet att jobba över som den som är anställd på Scania. Ersättningen är också densamma. Din chef på Randstad har skyldighet att informera dig om övertid. Är det så att man som inhyrd är förhindrad att arbeta övertid så tar man det med sin Randstadschef. Kommer man inte överens så ska man ta kontakt med IF-Metalls avdelningsombudsman.

 

Vad händer när Scania jobbar SFA plus eller minus?

Jobbar man SFA plus på Scania så jobbar man som inhyrd övertid. Är det SFA minus så får man som inhyrd gå hem med garantilön.

 

Hur vet jag om jag får arbetstidsförkortning?

Arbetstidsförkortningen får man ut i pengar som en del av det genomsnittliga förtjänstläget. Man ska få kompensation för den arbetstidsförkortning som man får på den skiftform som man jobbar på.

 

Kan jag spara Komp?

Det finns i dagsläget ingen möjlighet att spara komp.

 

Om jag vill vara ledig vem frågar jag PL eller bemanningsföretaget?

Man ska fråga sin chef på Randstad.

 

När går jag på semester?

Semesterförläggningen för inhyrd personal förhandlas av Randstad den fackliga organisationen Man ska få reda på senast 2 månader innan när semestern är förlagd och man har rätt till 4 veckors sammanhängande semester under perioden juni till augusti.

 

Vem hanterar frågor vid arbetsskada för inhyrd personal?

Randstad har arbetsgivaransvaret också vid arbetsskada. Scania är dock ansvarig för arbetsplatsen.

 

Vilka förmåner har jag som Randstadsanställd?

Randstad och Scania har en tydlig ambition att kunna erbjuda samma förmåner för Randstadanställd personal så som för Scaniaanställd personal. De undantag som finns i dag är styrda av kollektivavtalet för bemanningsföretag.

 

Kan de flytta runt mig hur som helst inom Scania?

Som konsult på Randstad har man en ambulerande tjänst, vilket innebär att man får vara beredd att byta avdelning. Givetvis kan detta endast ske i enlighet med gällande kollektivavtal.

 

När får jag jobberbjudande om övergång till Scania?

Det finns inga tidsgränser för när man ska erbjudas en anställning utan detta kommer att ske när det uppstår ett rekryteringsbehov för Scania.

 

Hur länge kan jag jobba på Scania som Randstadsanställd?

Det finns inga begränsningar för hur länge man kan vara inhyrd.

Den fackliga organisationen kommer att bevaka så att dessa inte pågår för länge utifrån dom intentioner som finns i avtalet mellan Scania och IF Metall.

 

Om jag blir erbjuden jobb på Scania, går jag in på ingångslön då?

När man blir erbjuden ett jobb på Scania så kommer man också att få ett löneerbjudande som man själv får ta ställning till.

 

Vem ska informeras om Randstad/Scania vill avsluta ett uppdrag på Scania?

Scania ska kontakta den lokala fackliga organisationen om de vill avsluta ett uppdrag.
Ranstad ska kontakta IF Metalls avdelning om de vill avsluta en tillsvidareanställning.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2018 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt